Träning

Kom och träna i liknande terräng som i ungdomens jukola 2017 och ordna orienteringsläger i Borgå

Information om träningarna och avhämtningsplats för kartorna ger Niina Liitiäinen 040-570 1480 (kvällar och veckoslut), epost niina.liitiainen@pp.inet.fi. Kartans pris är 5 €/st.

 

Inkvarteringsmöjligheter hittar du här

 

Jonasbacken (1:7500 / 2,5 m)

Banor: 4,2 km (ganska svår; kartbyte/tvåsidig karta) och 2,2 km (lätt)

 

Ett skogsområde som ligger invid Borgå simhall och idrottshall. Området består främst av tallar och granar och det som genomkorsas av en friluftsled och ett tätt stignätverk. Några berg i dagen som dock är lägre än de som finns i tävlingsterrängen på andra sidan Borgå å.

 

Haiko (1:7500 / 2,5 m)

Banor: 4,0 km (ganska svår) och 2,5 km (ganska lätt)

 

Ett område som domineras av granskog och korsas av en friluftsled och ett tätt stignätverk. På området finns några detaljrika berg i dagen områden. Höjdskillnaderna är lite mindre och sikten mera begränsad en i tävlingsterrängen i Kokon. Tätare skog med sämre framkomlighet än i tävlingsterrängen.

 

Träningsterrängerna finns inom en 5 km radie från tävlingscentret i Kokon.

 

Observera att tävlingskartan skala är 1:7 500, samma skala används även för träningskartorna.