Anmälan

För anmälning används ett anmälningssystem, som kan nås igenom denna link. Anmälan stängs 7.8.2017 kl. 24.00.

 

Efteranmälan

Efteranmälningar med höjda Lagavgifter mottas genom anmälningssystemet ända till 14.8.2017 kl. 24.00.

 

Lagavgifter

100€/lag. Vid efteranmälan 150€/lag. Avgifter vid anmälan och efteranmälan betalas som nätbetalning direkt via anmälningssystemet.