Träningsförbud

Det i kartbilden nedan avgränsade området är i tränings- och tävlingsförbud fram till Ungdomens Jukola 2017 tävlingsdagen den 19.8.2017.

Träningsförbud

Tränings- och tävlingsförbudsområdet i Finlands Orienteringsförbunds kartregister: karttarekisteri.fi

 

Gamla kartor

Det finns två tidigare kartor över Ungdomens Jukola 2017 tävlingsområdet, en orienteringskarta i skalan 1:10000 samt en sprintorienteringskarta 1:5000, dessa gamla kartor hittar du här nedan. Genom att klicka på bilderna nedan öppnas kartorna i full storlek.