Media/Vip

Kontaktperson för VIP

Johanna von Frenckell

johanna.vonfrenckell@helsinki.fi

040 703 3294

 

Värd för VIP-gästerna

Otto Simosas

otto.simosas@oktrian.fi

Puh. 040 827 3426

 

Kontaktperson för pressen

Nina Sevelius

ninasevelius@gmail.com

tfn 050-367 7392