Tävlingsinbjudan

32. Ungdomens Jukola i Borgå lördagen den 19.8.2017

 

Ungdomens Jukola är en internationell stafettorienteringstävling för juniorer med 7 etapper. I laget skall finnas både flickor och pojkar.

 

Etapper, ålders- och färdighetsnivå samt etapplängder:

Etapp Födelseår Nivå Etapplängd
1. H/D16 år 2001 eller senare H/D14 4.3 km
2. H/D16 år 2001 eller senare H/D14 4.0 km
3. D14 år 2003 eller senare D12 2.4 km
4. H/D14 år 2003 eller senare H/D12 2.4 km
5. D16 år 2001 eller senare D14 3.5 km
6. D18 år 1999 eller senare D16 4.5 km
7. H/D18 år 1999 eller senare H16 5.3 km

 

I etapplängderna ingår ca 300 m snitsling. Gaffling på alla etapper förutom på 5 etappen.

 

Start:

Samstart kl. 11.30. Segrarlaget beräknas gå i mål kl. 14.40.

 

Tävlingsregler

I tävlingen gäller SSL:s (Finlands Orienteringsförbund) grenregler, Ungdomens Jukolas arrangörsdirektiv och arrangörens direktiv.

Det är förbjudet att använda orienteringsspikskor. Dubbskor är tillåtna.

 

GPS-uppföljning:

GPS-utrustning har reserverats för att följa med topplagen (etapperna 2, 5 och 7) under tävlingen. Lag som vägrar att använda uppföljningsutrustning utesluts ur tävlingen. Det är
tillåtet att använda egen GPS-utrustning under tävlingen. Närmare information om detta finns på web-sidorna.

 

Rätt att delta i tävlingen:

Stafetten är i främsta hand avsedd för klubblag. Klubbar som inte får ihop ett eget lag kan bilda kombinationslag med annan eller andra klubbar. Likaså kan klubb som har ”överlopps” löpare bilda kombinationslag med annan eller andra klubbar. Läroinrättningar och ungdomsorganisationer kan också bilda ett stafettlag. Om en medlem i en orienteringsklubb deltar i ett skol- eller ungdomsorganisationslag skall han/hon få godkännande till det av sin klubb. Reglerna för ålder och kön gäller alla lag. Nytt för i år är att även flickor får löpa på etapp 7. Arrangören bildar lag av de enskilda löpare som anmält sig till löparbanken. Endast klubblag kan nå prisplatser.

 

Anmälan:

Anmälan till Ungdomens Jukola öppnas den 20.6.2017 och stängs den 7.8.2017 kl. 24.00. Vid anmälan används anmälningstjänsten.

 

Efteranmälan:

Man kan göra efteranmälan mot förhöjd avgift via anmälningstjänsten fram till den 14.8.2017 kl. 24.00.

 

Deltagaravgifter:

100 euro/lag. Efteranmälningsavgiften 150 euro/lag.

Anmälningsavgifter och efteranmälningsavgifter betalas som nätbetalning i anmälningstjänsten.

 

Lagens löpordningar:

Slutliga löpordningar skall anmälas senast fredagen den 18.8.2017 kl. 21.00 via anmälningstjänsten eller med en blankett som fås i INFO.

 

Tävlingskansli / INFO:

Tävlingskansliet/INFO finns fredagen den 18.8.2017 kl. 16.00–21.00 vid Pääskytien koulu (adress: Svalvägen 1, 06400 Borgå) och lördagen den 19.8.2017  i tävlingscentralen kl. 8.00–18.00.

 

Stämplingsbrickor (Emit-brickor):

Laget skall ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka får inte användas av två skilda lag. Man kan hyra Emit-brickor av arrangören till ett pris av 4 euro/bricka. Antalet hyresbrickor skall meddelas i samband med tävlingsanmälan. Nummer på Emit-brickor behöver inte meddelas på förhand, numren registreras i systemet på tävlingsplatsen vid ingången till start- eller växlingsområdet.

 

Platser för klubbtält:

Klubbtält kan resas på TC från och med fredag kl. 17.00. Klubbtälten skall resas på reserverade platser. Reservering av platser för klubbtält görs i samband med tävlingsanmälan via anmälningstjänsten. Storleken på tältplatsen är 5 m x 6 m och avgiften 10 euro/klubbtält.

 

Tävlingskarta:

Orienteringskarta 8/2017, skala 1:7 500, ekvidistans 5 m. Kartans storlek är A4. Kartorna är i plastfodral. Tidigare gjorda kartor över tävlingsområdet finns på tävlingens hemsida.

 

Området med träningsförbud:

Tävlingsområdet är i tränings- och tävlingsförbud fram till Ungdomens Jukola. Förbjudet område är angivet på tävlingens hemsida och i SSL:s kartregister.

 

Terrängbeskrivning:

Tävlingsterrängen är en blandning av tall-, gran- och lövträdsskog samt berg i dagen. Höjdskillnaderna är stora. På tävlingsområdet finns ett tätt nätverk av friluftsrutter och gångstigar. Framkomligheten varierar från mycket snabba berg i dagen områden till långsammare täta skogsområden. Synlighet är huvudsakligen bra. Terrängen består i huvudsak av hård botten med endast enstaka stenpartier. Orienteringstekniskt är variationen
från mycket lätt till svårare speciellt bergssluttningar. Höjdskillnaden mellan toppen på Kokonberget och tävlingscentralen är ca 50 m.

 

Väganvisning:

Som tävlingscentralen fungerar Kokon idrottsanläggningars område.

Vägvisning till tävlingscentralen från motorvägsavtag 60 på huvudväg E18/7. Körtid till parkering ca 10 minuter. Vägvisningsskyltarna är på plats från och med fredagen den 18.8.2017 kl. 15.00.

 

Parkering:

Parkering finns i tävlingscentralen.

 

Omklädning och tvätt:

Omklädning och tvätt finns i tävlingscentralen.

 

Inkvartering:

Arrangören erbjuder skolinkvartering natten mellan fredag och lördag. Avgiften för inkvarteringen (skolinkvartering på golv med eget underlag) är 15 euro/person/natt. I priset ingår morgonmål. Priset för kvällsmål på fredag är 5 euro/person. Reservering för skolinkvartering och kvällsmål görs i samband med tävlingsanmälan i anmälningstjänsten. Specialdieter skall meddelas på förhand.

Inkvarteringen är i Pääskytien koulu (adressen: Svalvägen 1, 06400 Borgå). Skyltning till inkvarteringen är på plats från och med fredag kl. 15.00. Övriga inkvarteringsalternativ hittar du här.

 

Träning:

Typträningar inför Ungdomens Jukola finns i tre olika terränger. Kontaktperson Niina Liitiäinen 040-570 1480 (kvällar och veckoslut) epost niina.liitiainen@pp.inet.fi.

Mer information finns snart här.

 

Mat:

Matservering och café finns i tävlingscentralen.

Lunch serveras i matserveringen. Specialdieter kan beställas framtill den 14.8.2017 via e-post kirsti.johansson@pp5.inet.fi

 

Funktionärer och kontaktuppgifter:

Tävlingsledare Kalevi Ilonen kalevi.ilonen@ilonen-lautamo.fi +358 400310663
Banläggare Pekka Vuorinen +358 504692021
Extern information Nina Sevelius nina.sevelius@oktrian.fi +358 503677392
TA (SSL) Tommi Tervakangas tommi.tervakangas@gmail.com +358 40 5447450
Bankontrollant Eero Hyvönen,

Porvoon Urheilijat

+358 40 1530270

 

Välkommen till Borgå!

OK Trian rf, Kaukametsäläiset, Suomen Suunnistusliitto (SSL) och Borgå stad.