Kom med som sammarbetspart

Samarbetspartner till Ungdomens Jukola

Ungdomens Jukola är världens största ungdomsstafett och samlar till Borgå cirka 200 lag och 1400 orienterare, såväl från hemlandet och utomlands. Enligt Jukola andan deltar såväl topporienterare som motionärer.

Ungdomens Jukola är en del av Finlands mest kända brand. I och med det kommer tävlingen att få en betydande regional som nationell media synlighet. Från tävlingen kommer det bl.a. att komma inslag till Yles TV-kanaler. Förutom en omfattande internet synlighet kommer vi att publicera en tävlingstidning som delas ut till 45 000 hushåll i Östra Nyland.

Vi söker för en positiv och respekterad idrottsgren intresserade samarbetspartner och bygga ett internationellt sportevenemang. Vi är öppna för att bygga enligt era behov en fungerande helhet. För de som är intresserade av ett mera omfattande samarbete har vi delat i tre kategorier.

 

Huvudsamarbetspartner Etappvärd Sponsor
 • Betydande synlighet på tävlings- och målområdet samt snitslingen
 • Logo på tävlingsnumrorna
 • Demonstrations punkt
 • Synlighet som huvudsamarbetspartner på tävlingarnas hemsidor och i sociala medier
 • 1/1 -sidas artikel eller reklam i tävlingstidningen
 • Synlighet på tävlingsnumrorna
 • Snitlingsreklam
 • Synlighet som etappvärd på tävlingarnas hemsidor och i sociala medier
 • 1/2 -sidas reklam eller artikel i tävlingstidningen
 • Logo på målrakan och logo i tävlingscentralen
 • Synlighet som sponsor på tävlingarnas hemsidor och i sociala medier
 • 1/4 -sidas reklam i tävlingstidningen

 

Ansvarig för samarbetspartner
Jari Johansson
+358 50 465 6512
jari.johansson@oktrian.fi