Terrängbeskrivning

Terrängen är huvudsakligen en blandning av tall och granskog, där sikten och löpbarheten till stor del är god. Området består av ett stort nätverk av vandringsleder och mindre stigar, som en ung orienterare, vid behov, lätt kan ta stöd av. Området domineras av Kokonbacken som sträcker sig 60 meter över den närliggande Borgå å. Kokonbackens norra sida består av en slalombacke och på grund av höjdskillnaden är tävlingsområdet ställvis fysiskt utmanande. Sluttningarna är ställvis detaljerade, branta och orienteringstekniskt utmanande, vilket förutsätter koncentration och att kunna anpassa farten till en noga kontrolltagning, I sin helhet ger tävlingsområdet möjlighet till att planera olika nivåer av banor för unga och erbjuder en varierande och njutbar orienteringsupplevelse.

 

Nedan bilder från tävlingsterrängen samt tävlingscentralens omgivning (fotograf Pekka Vuorinen):

 

Mera bilder finns i OK Trians bildgalleri på adressen galleria.oktrian.fi