Harjoittelu

Tule harjoittelemaan Nuorten Jukola 2017 tyyppimaastoihin ja pitämään suunnistusleiriä Porvoossa

Lisätietoa harjoituksista ja karttojen noutopaikasta antaa Niina Liitiäinen 040-570 1480 (iltaisin ja viikonloppuisin), sähköposti niina.liitiainen@pp.inet.fi. Kartan hinta on 5 €/kpl.

 

Majoitusvaihtoehtoja löytyy täältä

 

Joonaanmäki (1:7500 / 2,5 m)

Radat: 4,2 km (vaativahko; kartanvaihto/kaksipuoleinen kartta) ja 2,2 km (helppo)

 

Ulkoilureitin ja runsaan polkuverkoston rikkoma mänty- ja kuusivaltainen Porvoon uimahallin ja urheiluhallin tuntumassa sijaitseva metsäalue. Muutamien avokalliomäkien korkeuserot pienemmät kuin vastapäätä Porvoonjoen toisella puolella sijaitsevassa Kokonniemen kilpailumaastossa.

 

Haikkoo (1:7500 / 2,5 m)

Radat: 4,0 km (melko vaativa) ja 2,5 km (helpohko)

 

Ulkoilureitin ja runsaan polkuverkoston rikkoma pääosin kuusivaltainen metsäalue, jossa muutama pienipiirteinen avokalliomäki. Korkeuserot hieman pienemmät ja näkyvyys heikompi kuin Kokonniemen kilpailumaastossa. Tiheämpää metsää ja huonokulkuisempaa maastopohjaa enemmän kuin Kokonniemen kilpailumaastossa.

 

Harjoitusmaastot sijaitsevat 5 km säteellä Nuorten Jukolan kilpailukeskuksesta.

 

Huomioikaa ett kilpailukartoissa käytettävä mittakaava on 1:7500 sama mittakaava käytetään harjoituskartoissa.