Ungdomens Jukolas budskap 2017

Du kan förverkliga tolerans i vardagen på många sätt. Hur du respekterar mänskliga rättigheter är ett mått på tolerans.

Allemansrätten gäller oss alla bosatta i Finland. Allemansrätten gör det möjligt för var och en att njuta av naturens mångfald genom våra hobbyer.

Idrotten spelar en stor roll och innebär en en stor möjlighet då vi integrerar invandrare. Skogen kan te sig skrämmande för dem som upplever den första gången. Orientering är ett utmärkt alternativ att bekanta sig med vår natur.

”Vid är den stubbiga gläntan men längre än dess kant du blicka ej; i öst, väst och söder skärmar skogen din syn. Och det höga berget i norr." Såhär beskriver vår nationalförfattare, Aleksis Kivi den finska naturen.

Vi har fört vårt budskap på Kokonuddens hällar för att stöda de idrottsföreningar som gör det möjligt för invandrare att lära sig njuta av de otaliga möjligheter den finska naturen för med sig.

 

I Borgå den 19. augusti 2017

Orienterarna i Ungdomens Jukola