Kilpailuohjeet

KILPAILUOHJEET KUOPIO-JUKOLA 2014

Tämä sivu PDF-tiedostona.

Kilpailunjohtaja Jouko Kaihua
Pääsihteeri Sari Jetsonen
Viestintä- ja mediapäällikkö Markku Riihinen
Tekninen asiantuntija Heikki Peltola (SSL)
Kartta- ja ratapäällikkö Juhani Jetsonen
Ratavalvoja Kai Hirvonen (Navi), Jukola
Ratavalvoja Teijo Laasanen (Navi), Venlat

Tuomarineuvosto:  pj. Eero-Antti Lonka (TuS)

Jäsenet:  Juha Heimala (LappRi), Maaret Rantanen (JRV)

Noudatettavat säännöt ja ohjeet

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. SSL:n lajisäännöt löytyvät Suomen Suunnistusliiton internetsivuilta www.suunnistusliitto.fi. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan tulostaululla sekä Kuopio-Jukolan internetsivuilla lauantaina 14.6. klo 10.00. 

Maasto

Kilpailumaasto sijaitsee Suomen suurimmassa saaressa Soisalossa; Kuopion Vehmersalmella Rytökylän metsämaastossa. Maastoa hallitsee neljä suurempaa erityyppistä mäkikokonaisuutta ja yksi kapea vesistöalue. Nimet Huuhanvuori, Nousuvuori jne. kertovat, että ollaan savolaisessa vuoristossa. Noususummat radoilla ovat selvästi yli Jukolan keskiarvon.  Kulkukelpoisuus on pääosin hyvä, mutta raskas maastopohjan pehmeyden takia. Paikoitellen löytyy liukasta kivikkoa sammalikon alta. Kilpailumaaston halkaisee yksi pelto- ja kylätie.

Maastossa on joitakin eri-ikäisiä hakkuita/harvennuksia, joilla on heikosti havaittavia koneuria. Loppuvuoden 2013 myrskyt kaatoivat paikoitellen puustoa runsaastikin aukkojen reuna-alueilta. Pääosa rungoista on jo kerätty pois.

Jyrkänne

Erityisesti maaston pohjoisosan vuorialueilla on paljon suuria vaarallisia jyrkänteitä. Nämä jyrkänteet on merkitty karttaan karttamerkillä ylipääsemätön jyrkänne =>201: ns. kampajyrkänne (ks. kuva). Luettavuuden helpottamiseksi osa näistä ylipääsemättömistä jyrkänteistä on piirretty karttaan karttamerkillä ylipääsemätön jyrkänne =>201.1 (ks. kuva). Pahimmissa paikoissa, jotka oletettavasti osuvat suunnistajien reiteille, vaarallisimmat ylipääsemättömät jyrkänteet on merkitty maastoon valkoisella nauhalla ja ”Jukolan viesti – STOP” -nauhalla. VAROVAISUUTTA!

Runsaskivisillä alueilla kivien merkitsemiskorkeus on 140 cm, muualla pienin kivikoko on n. 1 m. Maastossa olevia TV-tuotannon rakenteita ei ole merkitty karttoihin eikä kuvausrasteja rastimääritteisiin. 

Kilpailukartta ja rastinmääritteet

Kilpailukartta on 6-värinen suunnistuskartta avokalliokuvauksella. Pohja-aineisto laserkeilaus 2009, täydennys Jussi Silvennoinen 2010–12, päivitys ja ulkoasu Juhani Jetsonen 2013–14. Kartan mittakaava on 1:10 000 ja käyräväli 5 m. Kartta on painettu maaliskuussa 2014. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Rastitunnus on myös rastinumeron vieressä.

Kartan koko Venlojen ja Jukolan viestissä on A3. Kartta on muovisuojuksessa.

Maastosta ei ole aikaisempaa suunnistuskarttaa. Käytettävä kilpailukartta ei ole nähtävillä ennen kilpailua.

Venlat

Kielletyt alueet

Kilpailualueella on ennallistettu suoalue, joka on ylipääsemätön ja turvallisuussyistä merkitty kielletyksi alueeksi. Pistepellot ja piha-alueet ovat kiellettyjä alueita. Muut kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan pystyviivoituksella ratapainatusvärillä. Jos kielletyn alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen nauha. Kielletyt tiealueet on merkitty pystyviivoituksella ratapainatusvärillä. Maastossa on yksittäisiä, pieniä kiellettyjä alueita (esim. linnunpesiä), jotka on merkitty maastoon kielletyn alueen nauhalla. Kyseisiä alueita ei ole merkitty karttaan kielletyn alueen merkinnällä.

Nauha

Kielletyn alueen nauha on kuvattu oheisessa kuvassa, nauhasta on myös näyte mallirasteilla.

Kielletty_alue

Kielletyn alueen merkinnät on samoin kuvattu karttaesimerkkiin.

Juoksujärjestykset

Joukkueet ilmoittavat juoksujärjestyksensä internetissä osoitteessa www.jukola.com/2014/kilpailuinfo/ilmoittautuminen käyttämällä seurakohtaisia ilmoittautumistunnuksia. Molempien viestien juoksujärjestykset on ilmoitettava pe 13.6.2014 klo 18.00 mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa etukäteen myös ei-julkisena, jolloin se tulee julkiseksi pe 13.6.2014 klo 18.00 ja näkyy siitä lähtien Kuopio-Jukolan internetsivuilla.

Tämän jälkeen pakottavasta syystä johtuvat juoksujärjestyksen muutokset ilmoitetaan perusteluineen Infoon viimeistään tuntia ennen asianomaisen kilpailun alkua kilpailun TA:n käsittelyä varten, joka hyväksyy tai hylkää muutosesitykset huomioiden esitetyt perustelut.

Juoksujärjestykset ovat nähtävissä internetissä perjantaina 13.6. klo 18.00 sekä lauantaina 14.6 klo 12.00 tulostaululla.

Joukkueiden ilmoittajat vastaavat joukkueisiin nimettyjen oikeista henkilötiedoista sekä siitä, että nuorten alaikärajaa (=täyttää 15 vuotta tänä vuonna) noudatetaan. 

Joukkuemateriaali

Joukkuemateriaali on noudettavissa pe 13.6. klo 10.00–22.00 ja la 14.6. klo 8.00–22.00 Infosta. Joukkuemateriaali luovutetaan seuroille toimitettua joukkuemateriaalin noutolappua vastaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja juoksujärjestykset ilmoitettu asianmukaisesti. Noutolappu toimitetaan seuroille sähköpostitse kesäkuun alussa.

Joukkuemateriaali sisältää joukkueiden kilpailunumerot ja Emit-tarkistusliuskat, seurakohtaisen kartanpalautuskortin (1 kpl/seura, ensisijaisesti seuran Jukolan viestin 1. joukkueen materiaalissa) sekä järjestäjiltä vuokratut Emit-kortit. Joukkuemateriaali ei sisällä kilpailunumeroiden hakaneuloja. Hakaneuloja on myytävänä Infossa hintaan 3€/30kpl. 

Kilpailunumerot

Kilpailunumerot määräytyvät vuoden 2013 Venlojen ja Jukolan viestien tulosten perusteella. Seuran 1. joukkue käyttää pienintä kilpailunumeroa. Kilpailunumerossa olevan viivakoodin tulee olla vahingoittumaton lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä.

Kilpailunumeron tulee olla kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan. Joukkue hylätään, mikäli kilpailunumero on tahallisesti irrotettu suorituksen aikana. Kiinnitä kilpailunumero huolellisesti. Kiinnitys tarkastetaan sisäänmenoportilla. 

Emit-leimausjärjestelmä

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää, ohjeet järjestelmästä löytyvät Infon luota. Joukkueella on oltava vähintään kolme Emit-korttia. Samaa korttia voi käyttää sekä Venlojen että Jukolan viestissä. Samaa korttia ei saa käyttää peräkkäisillä osuuksilla eikä eri joukkueissa samassa viestissä. Joukkuemateriaali sisältää jokaiselle kilpailijalle Emit- tarkistusliuskan, joka on kiinnitettävä Emit-korttiin. Kilpailijan tulee merkitä tarkistusliuskaan lyhenne J eli Jukola tai V eli Venlat sekä joukkueen numero ja osuus.

Emit-korttien numeroita ei ilmoiteta etukäteen. Kortit luetaan tulospalvelujärjestelmään vasta lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä Suomen suurin kuntokoulu -sisäänmenoportin jälkeen. Tämän jälkeen kilpailija nollaa korttinsa Emit-nollauspisteessä, jonka jälkeen korttia ei saa enää vaihtaa.

Mikäli kilpailijan korttia ei pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, hänelle vaihdetaan järjestäjän 10 euron hintainen vuokrakortti, koska toimimattomalla kortilla ei lasketa maastoon. Kortti on käytävä palauttamassa ja maksamassa Infossa oman osuuden jälkeen, jolloin saa oman kortin takaisin.

Vaihtoon- ja maaliintulon jälkeen kilpailukortin tiedot luetaan tulospalvelujärjestelmään. Mikäli leimauksessa havaitaan epäselvyyksiä, kilpailija ohjataan itkumuurille.

Emit-kortteja voi vuokrata ennakkoon hintaan 10€/kpl, jolloin ne ovat valmiina joukkuemateriaalin mukana. Kortteja voi vuokrata myös kilpailun aikana Infosta. Vuokratut kortit tulee palauttaa Infoon joukkueittain samassa pussissa, jossa ne on saatukin. Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä kortista peritään 80€ korvaus. 

Emit-kortin testaus ja leimausohje

Emit-kortin testauspiste löytyy Info-teltan sekä Suomen suurin kuntokoulu-sisäänmenoportin vierestä. Aseta kortti led-valolla varustettuun leimasimeen. Jos punainen led-valo vilkkuu, niin kortti on toimintakunnossa. Jos kortissa on liian heikko paristo, sitä ei ehkä pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, jolloin kilpailija joutuu ottamaan vuokrakortin, kuten edellä on selostettu.

Kokeile myös leimausta mallirastilla. Maastossa, vaihdossa ja maalissa leimataan mallirastia vastaavassa leimasimessa. Jotta rastilla käynti rekisteröityy, on kortti painettava leimasimessa olevan hahlon pohjaan saakka. Näin myös pahviseen tarkistusliuskaan jää jälki, mikä todistaa rastilla käynnin sähköisen järjestelmän häiriötilanteissa. Vinkki: kiinnitä tarkistusliuska pienellä ohuella teipinpalalla emittiin.

Piikkarikielto

Piikkareiden käyttö on kielletty. Valvontaa suoritetaan sisäänmenoportilla ja vaihtoalueelta pois tultaessa. Piikkareiden käyttö aiheuttaa joukkueen hylkäämisen. Nastarit ovat sallittuja.

GPS-seuranta

Molemmissa viesteissä on käytössä GPS-seuranta. Järjestäjä määrittää noin 20 suunnistajalle joka osuuden kärkipään joukkueista GPS-seurantalaitteet. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, suljetaan kilpailusta.

Seurantalaite asennetaan kilpailijalle järjestäjien avustamana sisäänmenoportin yhteydessä olevassa GPS-pisteessä. Hae GPS-seurantalaite viimeistään 15 min. ennen omaa lähtöä/vaihtoa. Laitteen hakeminen on jokaisen omalla vastuulla. Laite luovutetaan leimantarkistuksen jälkeen järjestäjille GPS-pisteeseen. Järjestäjät voivat muuttaa seurantalaitetta kantavia joukkueita viestin aikana. 

Omien GPS-laitteiden ja matkapuhelinten käyttö kilpailusuorituksen aikana

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. Laitteeseen tallennettua tietoa ei saa käyttää kilpailusuorituksen edistämiseksi. Oman kännykän saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna vaihtoalueella ja kilpailusuorituksen aikana, ja sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksessa. Kartan kuvaaminen kilpailun aikana kielletty.

Maastossa saattaa juosta järjestäjien henkilöitä kameran kanssa.

Viitoitukset

Lähdöstä ja vaihdosta on yhtenäinen viitoitus kulku-uran molemmissa reunoissa K-pisteelle (radan kolmiopiste) saakka. Viimeisiltä rasteilta on viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat jaetaan ylikulkusillan jälkeen osuuksittain omiin vaihto- tai maalikarsinoihin. Jakokohdassa osuudet on osoitettu selkein osuusnumeroin karsinoiden yläpuolella. Jokaisen osuuden kärkijoukkueet ohjataan aina äärimmäisenä vasempaan karsinaan.

Lähdöt

Lähtö sijaitsee lähtö- ja vaihtoalueella karttatelinerivistöjen takana. Kulku lähtöalueelle tapahtuu Suomen suurin kuntokoulu -sisäänmenoportin kautta. Lähtöalueelta ei saa poistua sisäänkirjautumisen jälkeen.  Lähtöalueella on WC ja vesipiste. Uusintalähtöjen ohjeet ovat jäljempänä molempien viestien erillisohjeissa.

Venlojen viestin lähtö on 14.6.2014 klo 14.00 ja Jukolan viestin lähtö klo 23.00. Molemmissa viesteissä sisäänmenoportti avataan tunti ennen lähtöhetkeä. Sisäänmenoportilla on oltava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöhetkeä.

Toiminta lähtöalueella:

Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat siirtyvät numeronsa osoittamalle paikalle noin 7 minuuttia ennen lähtöhetkeä, jolloin kulku lähtöalueelle suljetaan. Kilpailijan paikka on osoitettu maassa olevaan muovinauhaan merkityllä numerolla. Omille paikoille siirrytään rivien koillispäästä. Rivien päissä on opasteet.   Kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan lähdössä saaminen ja vaihdossa karttatelineestä ottaminen on kilpailijan vastuulla. Kartta on suljettu teipillä ja sen avaaminen ennen lähtöhetkeä on ehdottomasti kielletty. Mikäli kartta avataan liian aikaisin, joukkueen suoritus hylätään.

Myöhästyneet joukkueet saavat karttansa lähtölaukauksen jälkeen lähdön toimitsijoilta.

Lähtö tapahtuu Puolustusvoimien ampumalla lähtölaukauksella. Kilpailija ei saa liikkua eteenpäin paikaltaan ennen lähtölaukausta. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. Karttojen jako ja lähdöt videoidaan.

Lähtöjärjestelystä on erillinen ohje sekä piirros käsiohjelmassa ja Kuopio-Jukolan internetsivuilla.

Rastit ja leimaus

Rastit ovat mallirastin mukaisia. Mallirastit sijaitsevat Infon ja sisäänmenoportin vieressä. Jukolan viestin 1.–3.osuuden rasteilla on heijastimet. Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin järjestysnumero ja rastitunnus on painettu karttaan rastiympyrän viereen. Osalla rasteista rastitunnus on eri kuin rastileimasimen Emit-koodi eli näytöllisen Emit-kortin näyttöön tulee eri numero kuin rastitunnus. Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta.

Juomapaikat ja ensiapu 

Maastossa olevat juoma- ja ensiapupaikat on painettu karttaan ratapainatusvärillä kuvausohjeiden mukaisesti. Juomana on urheilujuomaa (Dexal) sekä vettä. Juomapaikoilla on roskakorit ja kepit, joihin juomamukit, geelipakkaukset ja muut mahdolliset roskat tulee jättää.

Vaihto- ja maalialueella on ensiapuryhmä ja juomapaikka. Kilpailukeskuksessa on ensihoitoasema.

Vaihto

Viimeisiltä rasteilta on viitoitus vaihtoon johtavalle ylikulkusillalle. Vaihtoon tuleva suunnistaja juoksee ylikulkusillan jälkeen opasteiden mukaiseen vaihtokarsinaan (ks. viitoitukset). Huom. Jokaisen osuuden kärki ohjataan aina äärimmäisenä vasemmalle olevaan karsinaan.

Vaihtoon tultaessa suoritetaan ns. vaihtoleimaus, luovutetaan kartta toimitsijoille, jatketaan matkaa karttatelineille ja otetaan omaa numeroa vastaava, seuraavan osuuden kartta telineestä. HUOM! Kartta lähtee telineestä ylöspäin nostamalla.

Kilpailija vie kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden suunnistajalle. Vaihtopuomilla on merkitty numeroilla joukkueiden alueet. Kilpailunumeron on oltava näkyvissä vaihtoleimauksen aikana ja karttatelineelle saavuttaessa. Vaihdossa on kartta annettava seuraavan osuuden juoksijalle vaihtopuomilla rintanumeron osoittamalla alueella.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Väärällä kartalla suunnistaminen aiheuttaa hylkäämisen. Jos joukkueen kartta ei ole telineessä, kilpailija ilmoittaa siitä toimitsijalle ja hänet ohjataan vaihtopuomin vieressä olevalle varakarttapisteelle. Kilpailija saa uuden kartan, mutta ajanhukkaa ei hyvitetä.

Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla Emit-sisäänkirjautumisen kautta. Vaihtoon saapuvat kilpailijat ovat lähtevien suunnistajien näkyvissä n. 150 metriä ennen vaihtopuomille tuloa. Vaihtoalueella on seurantapäätteitä, joista kilpailija voi tarkistaa, missä ja milloin joukkueen parhaillaan maastossa oleva kilpailija on viimeksi leimannut online-rastilla. Vaihtoalueella on WC sekä vesipiste.

Vaihdosta myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen jälkeen toimitsijoille vaihtopuomin päässä olevan vaihdon ilmoitustaulun luona. Toimitsija antaa tällöin hänelle edellisen osuuden juoksijan heille luovuttaman kartan.

Vaihtoon saapuvat kilpailijat saavat poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-tarkastuspisteen kautta. Joukkueiden vaihtoajat ja -sijat saadaan vaihtoleimauksesta. Vaihtoleimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä. Huomioi risteävä kilpailijaliikenne vaihtopuomin molemmin puolin ja vältä verryttelyä lähtevien kilpailijoiden kulkureitillä.

Maali

Viimeisen osuuden viimeiseltä rastilta juostaan ylikulkusillan yli ja sen jälkeen opasteiden mukaan maalikarsinaan. Viidenkymmenen parhaan joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa maaliviivan ylityksestä. Muiden joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan ylityksen jälkeen. Leimausaika tulee Emit-kortin poistuessa leimasimesta. Maalileimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä. Maalileimauksen jälkeen kaikki kilpailijat luovuttavat kilpailukarttansa maalitoimitsijoille. Palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkureiden Emit-kortit luetaan heti maalin jälkeen, muut kulkevat karsinaa pitkin Emit-tarkastuspisteelle. 

Tulospalvelu ja tulokset

Kilpailun aikana tulokset näkyvät tulostaululla ja Kuopio-Jukolan internetsivuilla www.jukola.com/2014. Tuloksia koskevissa epäselvyyksissä tulee ottaa yhteys itkumuurille. Keskeytyksistä ja hylkäyksistä ilmoitetaan tulostaululla ja kärjen osalta kuulutuksin. Viralliset tulokset julkaistaan internetsivuilla kilpailun jälkeen.

Itkumuuri

Sisäänmenoportin ja Emit-tarkastuspisteen läheisyydessä sijaitseva selvityspiste eli itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten kilpailun ajan lauantaista 14.6. klo 13.10 sunnuntaihin 15.6. klo 16.00. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa, joka kutsutaan paikalle kenttäkuulutuksella. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista ja vastalauseet jätetään itkumuurille.

Keskeyttäneet ja hylätyt

Keskeyttäneet ja hylätyiksi tulleet joukkueet (joukkueen tulos näkyy tulostaululla keskeyttäneenä tai hylättynä) voivat jatkaa kilpailua viestinomaisesti maaliin saakka. Kilpailijat vaihtavat normaalisti. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on kuitenkin vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestiä viivytetään seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään puoli tuntia. Seuraava viestinviejä ilmoittautuu toimitsijoille vaihtopuomin päässä vaihdon ilmoitustaulun luona, jossa hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun puoli tuntia kärjen vaihdosta on kulunut.

Keskeyttäneen kilpailijan on tultava maastosta maaliviitoitusta pitkin ja vaihtoalueen kautta Emit-tarkastuspisteelle. Mikäli keskeyttänyt suunnistaja ei pysty tulemaan vaihdon kautta, tulee joukkueenjohtajan ilmoittaa asiasta itkumuurille ja samalla palauttaa joukkueen kilpailukartta. Joukkue luokitellaan keskeyttäneeksi, jos kilpailija ilmoittaa keskeytyksen Emit-tarkastuspisteessä. Loukkaantumisen takia maastossa keskeyttäneet kilpailijat luovuttavat karttansa ensihoidon henkilöstölle. Näistä joukkueista tulee ilmoitus myös vaihtopuomin ilmoitustaululle.

Huoltajat

Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lähtö-, vaihto- tai maalialueelle. Tarvittavat huoltotoimenpiteet on mahdollista suorittaa yleisölle varatuilta alueilta. 

Tuulisuojat

Seurojen tuulisuojat saa pystyttää vain etukäteen varatuille, järjestäjän merkitsemille paikoille. Järjestäjä varaa tuulisuoja-alueen etummaisista paikoista paikat vuoden 2013 Jukolan ja Venlojen viestissä parhaiten menestyneille seuroille (50 parasta Jukolan joukkuetta ja parhaat Venlojen joukkueet). Muiden seurojen tuulisuojapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä niin kauan kuin paikkoja riittää. Kulkuväylät on jätettävä vapaiksi. Majoittuminen ja kaikenlainen tulenteko tuulisuoja-alueella on ehdottomasti kielletty. Tulentekokielto koskee myös retki- ja kaasukeittimiä.

Haastattelut ja valokuvaus

Kilpailijoiden haastattelut tapahtuvat Emit-tarkastuksen jälkeen tai lehdistökeskuksessa. Molempien viestien kärkijoukkueille järjestetään lehdistötilaisuus heille erikseen annattavien ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian maaliintulon jälkeen. 

Palkintojenjaot

Jukolan viestissä 25 parasta joukkuetta ja Venlojen viestissä 20 parasta joukkuetta palkitaan mitalein ja plaketein. Molempien viestien parhaita joukkueita palkitaan myös kunniapalkinnoin. Kaikki palkinnot jaetaan juhlalavalla. Venlojen viestin palkintojenjako pidetään lauantaina 14.6. klo 19.30 alkavan Jukola-juhlan yhteydessä. Palkittavien Venla-joukkueiden tulee saapua la klo 19.20 mennessä heille juhlalavan viereen varatuille paikoille. Jukolan viestin palkintojenjako pidetään sunnuntaina 15.6. klo 9.30 alkaen. Palkittavien Jukola-joukkueiden tulee saapua heille juhlalavan viereen varatuille paikoille su klo 9.20 mennessä.

Palkintojenjakoon saapuvilla joukkueilla ei saa olla mukana mainoslippuja tai muuta mainosmateriaalia. Seuran viiri tai tunnus on sallittu. 

Karttojen palautus

Venlojen ja Jukolan viestin palautuskarttojen jako alkaa sunnuntaina 15.6. klo 9.20 tai välittömästi uusintalähdön jälkeen Infossa. Seuran kaikkien joukkueiden kaikki rastit ja hajontakaavion sisältävät puhtaat kartat (1kpl/joukkue) sekä kaikkien suunnistajien ratapainatuksella varustetut kartat luovutetaan seuran ensimmäisen joukkueen materiaalissa olevaa karttojenpalautuskorttia vastaan.

Mikäli seuran kaikkien joukkueiden palautuskartat halutaan toimitettavaksi postitse, tulee Infoon toimittaa etukäteen postiosoite sekä maksaa 10 € maksu. Suuriin ja lähetyksiin ulkomaille lisätään Infossa olevan hinnaston mukainen postitusmaksu.

Jukolan viestin sanoma

Perinteiden mukainen Jukolan viestin sanoma luetaan ja sanoman kohde paljastetaan Jukolan viestin voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen järjestäjän osoittamassa paikassa maalialueen läheisyydessä.

Erillisohjeet Venlojen viestiin

Osuuspituudet (km) Nousua (m) Aika-arvio (min) Vaihto-/Maaliaika
1.   5.0 – 5.2 190 35 14:35
2.   4.9 – 5.1 170 34 15:09
3.   6.6 – 6.8 290 50 15:58
4.   7.3 – 7.5 320 53 16:51
Yht. 24.4 km Yht. 970 m Yht. 2 h 52 min

Matkoihin sisältyy noin 1000 m viitoitusta. Hajautus on kaikilla osuuksilla. Vuonna 1998 – 1999 syntyneille suositellaan 1. ja 2. osuutta.

Viestin alkaminen:

Kilpailu alkaa lauantaina 14.6.2014 klo 14.00ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.  Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan LÄHDÖT mukaisesti.

Osuuksien sulkeminen ja uusintalähtö:

Viestinomainen kilpailu päätetään klo 18.30. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä klo 18.45. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Venlojen viestin maali suljetaan klo 22.00. Kaikille hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kuitenkin kokonaisaika.

Erillisohjeet Jukolan viestiin

Osuuspituudet (km) Nousua (m) Valoisuus Aika-arvio (min) Vaihto-/Maaliaika
1.   10.0 – 10.2 370 hämärä / pimeä 71 0:11
2.   11.4 – 11.6 400 pimeä 83 1:34
3.   10.0 – 10.3 450 pimeä / hämärä 71 2:45
4.   7.5 – 7.7 315 hämärä / valoisa 48 3:33
5.   7.6 – 7.7 285 valoisa 47 4:20
6.   10.6 – 10.8 390 valoisa 70 5:30
7.   13.9 – 14.1 375 valoisa 89 6:59
Yht. 71.9 km Yht. 2585 m Yht. 7 h 59 min

Matkoihin sisältyy noin 1000 m viitoitusta. Hajautus on kaikilla osuuksilla. Aurinko laskee 14.6. klo 23.17 ja nousee 15.6. klo 3.02. Vuonna 1998 – 1999 syntyneille suositellaan osuuksia 4 – 5. Muutamilla Jukolan viestin osuuksilla kilpailijat käyvät kilpailukeskuksen läheisyydessä. Kuulutus kertoo tarkemmin, missä vaiheessa osuuden kärki lähestyy kilpailukeskusta.

Viestin alkaminen:

Kilpailu alkaa lauantaina 14.6.2014klo 23.00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Toiminta siellä tapahtuu kohdan LÄHDÖT mukaisesti.

Osuuksien sulkeminen ja uusintalähdöt:

Viestinomainen kilpailu päätetään sunnuntaina 15.6. klo 8.45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa eri yhteislähdössä. Seitsemännen (7.) osuuden uusintalähtö tapahtuu klo 9.00 ja 2.–6. osuuksien klo 9.20. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen omaa yhteislähtöä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen seitsemännen (7.) osuuden kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. 2.–6. osuuksien kilpailijat ohjataan tällöin odotusalueelle. Ensimmäisen uusintalähdön jälkeen 2.–6. osuuksien kilpailijat siirtyvät karttatelineille kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Jukolan viestin maali suljetaan klo 15.00. Hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kokonaisaika.

Taustayhteisöt

Pääyhteistyökumppani

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät Venlojen-viesti

Osuusisännät Jukolan-viesti