32. Ungdomens Jukola 19.8.2017 i Borgå

Ungdomens Jukola är Finlands största stafett evenemang för unga, i stafetten deltar också utländska lag. Stafetten består av 7 sträckor och är ämnad för 11-18 åringar. I laget måste ingå såväl pojkar och flickor. Utöver föreningslag kan också olika föreningars kombinationslag, samt t.ex. skolor och scouter med egna lag, delta i stafetten. Såvida ett lag inte fås ihop är det möjligt att delta genom att anmäla sig till löparbanken.