Träningar

Ungdomens Jukola 2012 träningspaket

Det finns flera träningsmöjligheter tillgängliga inför Ungdomens Jukola, tre i Virmo, en i Vemo och s.k. modell orientering i terrängen som avgränsas till tävlingskartan. Modell orienteringen är öppet för träningen från och med fredag den 17.8 kl 16 och stängs lördag morgon kl 11.

Kartorna som kostar 5€/st, kan beställas från tävlingssekreteraren Petteri Suominen (nuju2012@ms-52.net, 041-5244169). I samband med beställningen behöver vi veta även den planerade tidpunkten för träningen. Detta på grund av begränsad parkeringsutrymmen och andra aktivititer i terrängen.

Planläggaren för träningar: Jarmo Jokila, banläggaren för Ungdomens Jukola

Kartläggare: Raimo Jalonen, kartläggare för Ungdomens Jukola

Träningarna 1-3 har tre olika banor som uppfyller Ungdomens Jukolas kraven på kunskapsnivån. Kort bana 2-2,7 km, medellång bana 3,5-4 km och långa bana 4,5-5,3 km.

Träning 4 är betydligt svårare kontrollplockningsträning, s.k. Virvlande på Kallaberg, med 26 kontroll på 6,1 km. Banan kan förkortas vid behov. Området är tydligt begränsad.

Avståndet från Virmo kyrkan till träningarna 1-2 och 4 är max 5 km. I Vemo, endast 8 km från TC för Ungdomens Jukola, finns det träning 3 och modell orienteringen som är 5 km från logi.

Vägbeskrivningar fås i samband med kartorna.

Kartorna i alla träningar i skala 1:10000 med ekvidistans 2,5 m. Reviderade av Raimo Jalonen 04/2012

1)      Ungdomens Jukola- träning Anttila (Här finslipade MS Parmas ungdomar formen före segern 2008)

2)      Ungdomens Jukola-träning Vesometsä

3)      Ungdomens Jukola-träning Vahilainen

4)      Virvlande på Kallaberg

5)      Modell orientering

Utnyttjade av dessa träningar är tillåtet endast med kartorna som sålts av arrangörerna.

Lyckade träningar och lägren önskar

Jarmo Jokila

banläggare