Välkommen till Ungdomens Jukola 2012

Arrangemanget fick sin början i 1986. Ungdomens Jukola är en skild tävling från Jukola. Det är ett stafett med 7 sträckor för unga orienteerare mellan 11-18 år. Ett lag ska bestå av både flickor och pojkar. Tävlingen varar typiskt tre timmar.

Vid sidan av orienteeringsklubbar, även kombinationslagen från 2-3 små klubbar kan delta. Även skolor, scoutkårer och andra ungdomsföreningar kan delta under vissa villkor.

Om du har frågor gällande årets arrangemang, ta kontakt med informationssekreterare Petteri Suominen, nuju2012@ms-52.net.