Inbjudan

Inbjudan till den 27:e Ungdomens Jukola i Vemo lördag den 18 augusti 2012

UNGDOMENS JUKOLA

Ungdomens Jukola är en internationell orienteringsbudkavle med 7 sträckor för unga orienterare. Laget består av både flickor och pojkar.

STRÄCKOR, ÅLDERS- OCH KUNSKAPSKRAVEN SAMT PRELIMNÄRA BANLÄNGDER:

Sträcka Födelseår Kunskapsnivån Banlängd

1. -H/D16 född -96 eller senare H/D14 4,2 km

2. -H/D16 född -96 eller senare H/D14 4,2 km

3. -D14 född -98 eller senare D12 2,1 km

4. -H/D14 född -98 eller senare H/D12 2,1 km

5. -D16 född -96 eller senare D14 3,6 km

6. -D18 född -94 eller senare D16 4,4 km

7. -H18 född -94 eller senare H16 6,0 km

I banlängderna ingår ca 380 m snitsel. Förutom den 5:e sträckan är sträckorna gafflade. Stafetten börjar kl 11.00 med masstart och vinnarlaget förväntas till mål kl 14.00.

TÄVLINGSREGLER:

I tävlingen efterföljes FOF:s (SSL:s) regler och anvisningar givna av arrangörerna. Spikskor är förbjudna, men metalldubbar är tillåtna.

GPS-UPPFÖLJNING:

Arrangörerna har reserverat GPS-sändare för en mängd lag för uppföljning under tävlingens sträckor 2, 5 och 7. Om laget nekar till att bära sändare, utesluts laget ur tävlingen. Egna GPS-sändare är tillåtna. Specifika anvisningar på GPS ges på arrangörernas webbsida närmare tävlingen.

DELTAGARRÄTT:

Tävlingen är först och främst riktad till idrottsföreningar. Föreningar som inte kan få ihop eget stafettlag kan bilda kombinationslag. Elever från skolor eller ungdomsorganisationer från samma kommun kan också bilda lag. Löpare från orienteringsförening som deltar i ett skol- eller ungdomsorganisationslag måste be om tillstånd från sin egen förening. Lagsammansättningen görs enligt ovanstående tabell med undantag för kombinationslag där även flickor får springa den 7:e sträckan. Arrangören bildar kombinationslag från löparbanken. Kombinationslag får inga pris.

ANMÄLAN:

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast den 8.8.2012. Använd anmälnings­registret på Jukolas webbsida: https://www.jukola.com Anmälningsregistret öppnas den 18 juni 2012.

EFTERANMÄLAN:

Efteranmälningar tas emot fram till den 13.8.2012 till en förhöjd deltagaravgift. Anmälningsregistret på Jukolas webbsida: https://www.jukola.com används också vid efteranmälan.

DELTAGARAVGIFT:

84 €/lag. Efteranmälan 126 €/lag. Deltagaravgiften betalas in samtidigt med anmälan till Mynämäen Suunnistajat -52 r.f. kontot:

IBAN FI89 5280 0040 0090 45

SWIFT (BIC) OKOYFIHH

Vänligen använd referensnummer som fås vid anmälan från anmälningsregistret.

LAGSAMMANSÄTTNING:

Slutgiltiga lagsammansättningar skall anmälas senast fredag den 17.8.2012 kl. 18.00 till Jukolas anmälningsregister https://www.jukola.com eller med blankett som fås från Info. Fredagen den 17.8.2012 kl. 15:30-22 finns Info i samband med logi.

TÄVLINGSKANSLI OCH INFO:

Fredag den 17.8.2012 finns Info i samband med logi och på tävlingsdagen från kl 8.00 så länge tävlingen pågår i TC.

STÄMPLINGSSYSTEM:

Varje lag bör ha minst tre Emit brickor. Samma Emit bricka får inte användas i två olika lag. Emit brickor kan hyras av tävlingsarrangören för 3 €/bricka. Betalning skes i samband med deltagaravgiftsbetalning. Antalet hyrda Emit brickor anmäls i samband med tävlingsanmälan. Emit brickornas kodnummer behöver inte meddelas i förväg, eftersom registreringen till resultatgivningssystemet sker i samband med ingång till start- och målområdet.

KLUBBTÄLT:

På grund av begränsad mängd av platser för klubbtält i tävlingscentrum måste tältplatserna bokas på förhand (á 10 eur/ 5×6 m). Bokning och betalning skes i samband med deltagaravgiftsbetalning. Tältarna kan sättas upp i TC från och med kl 17.00 fredag den 17.8.2012.

KARTAN:

Orienteringskarta 2012, Raimo Jalonen, skala 1:10 000, ekvidistans 2,5 m. Områdets gamla karta och terrängbeskrivningen finns på tävlingens hemsidor.

AVLYST OMRÅDE:

Tävlingsområde är avlyst fram till Oravatonni-tävlingen den 23.9.2012. Avlysningen gäller inte löpning och skidåkning på utstakade motionsstigar utan karta eller de officiella träningar för Ungdomens Jukola. Kartan över det avlysta området finns på tävlingens hemsidor.

VÄGVISNING:

Som TC fungerar Vemo idrottscenter. TC:s adress är: Seuralantie, Vemo. Vägvisningen från landsväg 194. Skyltarna kommer att vara på plats från och med kl 15.00 fredag den 17.8.2012.

PARKERING:

Parkering i närliggande åkrar, skolgårdar och dylika, vid behov även vid vägkanterna. Max. gångavstånd till TC är 1,5 km. Det kommer att ordnas av- och pålastningsställe för bussarna nära TC:n.

OMKLÄDNING OCH TVÄTT:

I TC.

LOGI:

Övernattning på hårt underlag erbjuds i Vemo skolor. Observera att avståndet mellan logi och TC kommer att vara över 3 kilometer. Logi erbjuds till natten mellan fredag och lördag. Priset är 15 € / person inklusive frukost. Lätt kvällsmål erbjuds för 5 € / person. Bokningar i samband med anmälan och betalning i samband med deltagaravgiftsbetalningen.

TRÄNINGSPAKET:

Det kommer att erbjudas flera träningar i terrängen som liknar tävlingsterrängen. Från och med fredag den 17.8.2012 kl 16.00 öppnas även den officiella träningskartan och den kan utnyttjas fram till tävlingens start kl 11.00 den 18.8.2012. Mera information på tävlingens hemsidor. ALLA BANOR AV TÄVLINGENS HUVUDBANLÄGGARE!

SERVERING:

Kantin i TC.

FUNKTIONÄRER OCH KONTAKTUPPGIFTER:

Tävlingsledare Asko Vainio, 0400-535928, asko.vainio@tilikiinteisto.fi

Huvudbanläggare Jarmo Jokila, 040-5523862, jj.jokila@dnaintenet.net

Informationssekreterare Petteri Suominen, 041-5244169, nuju2012@ms-52.net

Kontrollant (FOF) Ilkka Saarimäki, 050-5589535 ilkka.saarimaki@gmail.com

Bankontrollant, Jukka Suominen LaJy, joki.suominen@dnainternet.net

Landskod till Finland är +358.

MERA INFORMATION:

Ungdomens Jukola 2012 hemsidor:

Välkommen till Vemo i augusti!

Mynämäen Suunnistajat -52 r.f., Kaukametsäläiset r.f., Finlands orienteringsförbund (FOF), Vemo kommun