Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSDIREKTIV FÖR UNGDOMENS JUKOLA

Allmänt

Ungdomens Jukola är en internationell budkavleorientering tävling med sju sträckor avsedd främst för klubblag. Olika sträckor har olika begränsningar som presenteras i avsnittet ”Sträckor och banlängder”, för tävlanden. Ett kombinerat lag kan bildas av klubbarna, som annars inte skulle kunna bilda ett lag. Ett kombinerat lag kan sättas ihop av elever och studerande i en kommun eller bland medlemmar i ett ungdomsförbund. Om en medlem av orienteringsklubb deltar i skol- eller ungdomsföreningslag, måste han eller hon skaffa ett tillstånd från sin klubb.

Alla begränsningar gällande kön eller åldern tillämpas även till kombinerade lag med undantag att för dessa lag en flicka får löpa sjunde sträckan. Arrangören kommer också att bilda kombinerade lag från de enskilda tävlanden som är registrerade i orienterarbanken.

Tävlingen arrangeras av Mynämäen Suunnistajat-52 i samarbete med Finlands Orienteringsförbund (SSL) och Kaukametsäläiset.  Finlands Orienteringsförbundets (SSL) regler, regler för Ungdomens Jukola samt arrangörernas direktiv och bestämmelser tillämpas i tävlingen.

Tävlingsstart sker kl 11.00.

Tävlingsorganisation

Beskyddare                        Jarkko Nieminen

Tävlingsledare                     Asko Vainio                          0400-535928       asko.vainio(at)tilikiinteisto.fi

Kontrollant (TA)                   Ilkka Saarimäki, SSL          050-5589535       ilkka.saarimaki@gmail.com

Bankontrollant                      Jukka Suominen

Tävlingssekreterare            Petteri Suominen                                041-5244169       nuju2012(at)ms-52.net

Huvud banläggare              Jarmo Jokila                         040-5523862       jj.jokila(at)dnainternet.net

Resultat service                   Timo Kokko                          050-5849941       timo.kokko(at)kokkens.fi

Gps-uppföljning                   Marko Suuronen                 040-7340521

Anmälan                               Timo Kokko                          050-5849941       timo.kokko(at)kokkens.fi

Websidor                               Tomi Tasanen                      0500-760285       tomi.tasanen(at)metsagroup.com

Måldomare                           Heikki Stenberg                   040-8683105       heikki.stenberg(at)dnainternet.net

Tävlingscentral                    Ari Salonen                           050-5878915       arijaeijasalonen(at)jippii.fi

Ceremonier                         Susanna Hänti                     050-5557318       susanna.hanti(at)gmail.com

Restaurang                           Eija Salonen                         050-4019337       arijaeijasalonen(at)jippii.fi

Hannele Tuomola                               050-5499375       tuomolat(at)luukku.com

Läkare                                   Olli Heinonen                       040-5865157

Första Hjälp                          Virmo Röda Korset

Media                                     Tero Lehto                            050-3485098       terolehto(at)hotmail.com

Info                                         Tero Lehto                            050-3485098       terolehto(at)hotmail.com

Inkvartering                           Matti Sipilä                            0500-812792

VIP                                          Olli Mäkipää                         0400-782890       olli.makipaa(at)dnainternet.net

Eija Koskivaara

Säkerhet                                Antti Koivuniemi

Domarrådet                          ordförande            Jyrki Lammila

medlemmar         Veijo Viitanen

Janne Kallioniemi

Tävlingscentrum, adresser, vägvisningar och parkering

TC är Vemo Sports Park. Adress för Navigator: Seuralantie, Vehmaa. Vägvisningen är från vägen 194 vid Vemo kyrkan. Vägvisningar sätts upp på fredag ​​17 augusti 2012 17:00.

Skolinkvartering ordnas vid Vinkkilä skolan. Adress för Navigator: Vinkkiläntie 27 23200 Vinkkilä. Vägvisningen från vägen 194.

Två åkrar (100-200m) används för parkering. Vid kraftigt regn används vägkanterna för parkering. I sådant fall gångavstånd till TC kommer att vara längre. Bussarna parkeras på en närliggande skolgård och kyrkans parkeringsplats (400-500m).

Info

Informationskontoret finns på inkvarteringen på fredag ​​17 augusti 2012 mellan 16-22. (Adress för Navigator: Vinkkiläntie 27 23200 Vinkkilä). Avståndet från inkvartering till TC är 2,7 km. Lördag den 18 augusti Infon är belägen i TC och öppet från 8 till 17:30. Tävlingsmaterial (nummerlappar och dylikt) delas ut endast om alla avgifter är betalda.

Inkvartering, kvällsmål och frukost

Inkvartering är vid Vinkkilä skolan. Adress för Navigator: Vinkkiläntie 27, 23200 Vinkkilä. Dörrarna öppnas på fredag ​​vid 18:00 och lokalerna måste vara tomma på lördag kl 11:00. Boendet har sina egna interna regler som måste följas. Avståndet från inkvartering till TC är 2,7 km. De förbeställda kvällsmålen serveras mellan 19:00 och 22:00. Frukosten serveras på inkvarteringsskolan mellan 8:00 och 10:00. Om ytterligare beställningar har gjorts som inte betalats, kan de betalas i Infon kontant.

Kartan

Tryckt orienteringskarta i sex färger, 7/2012 (Raimo Jalonen), skala 1:10 000, ekvidistans 2,5 meter. Kartan är i storlek A4 och i plastfodral. De utdelade kartor är i storlek A3. Den gamla kartan över området är från 1978 och det kan ses på tävlingens hemsida och på informationstavla i TC.

Kartan (A3) kan köpas vid Infon efter omstarten för sträckor 2-7  som sker 15:10. Priset är 5 € / karta.

Terräng

Den Ungdomens Jukola terrängen är rapakivisten område. Eftersom TC är i ett lokalt centrum för idrott, det finns motionsspår och en längre skidspår med lite stig på den i terrängen. Det finns få andra stigar och vägar. Skogen har tagits väl hand om och det är en blandning av löv-och barrträd. Åldern på skogen varierar från färska hyggen till gammal skog. Sommaren har varit ovanligt fuktigt och på grund av detta, i terrängen finns det områden med frodigt buskage.

Framkomligheten i terrängen är god och på vissa ställen väldigt god. Det finns få större kullar och det är därför höjdskillnaderna är måttliga, 35 m som mest. Total stigning för banorna är förvånansvärt hög, 40-200 meter.  Kal stenbotten kan vara hal vid regnet.

Vägen, motionsslinga och tydliga gränser för avverkningar och områden med unga träd är bra stöd för de yngsta tävlande på sträckor 3 och 4. Å andra sidan, detaljerade områden med berg i dagen, sluttningar och unga, täta skogsområden erbjuder utmaning för även äldre orienterare. Alla tävlande korsar en väg med tillfällig trafik två gånger. Var försiktig. Banorna kan möjligen gå över en åker. Där måste den markerade rutten följas.

Start och K-punkt (startpunkt), snitslingar

Start ligger på västra sidan av idrottsplanen på löparbana. K-punkt och snitselband till det finns markerade på kartan. När man springer in i skogen från K-punkten måste tävlanden gå över ett dike vid åkerkanten. K-punkten ligger 190 m från start, 120 m från växlingsområdet och 280 m från tidtagningspunkten.

Kontroller

Kontroller är märkta med orange-vita skärmar. Modellkontrollen ligger nära ”Emit in” tältet. Det finns en publik kontroll, som ligger vid flaggstängerna i TC på sträckorna 1, 2, 5, 6 och 7.

Online-information finns tillgänglig från flera kontroller på varje sträcka.

Kontrolldefinitioner

Kontrolldefinitioner är tryckta på tävlingskartan. Det finns massor av kontroller nära varandra i skogen, kom ihåg att kontrollera koden! Kontrollens kod finns tryckt både på kontrolldefinitionerna och på kartan intill kontrollens nummer (t.ex. 1-31). Om du använder ett Emit-bricka med en display, notera att Emit-koden från stämplingsenheten inte nödvändigtvis motsvarar kontrollens kod.

Sträckor och banlängder

Banlängderna inkluderar snitsling 260 m på sträcka 1, och 360 m på sträckor 2-7. Det finns gaffling på alla sträckor förutom på den femte.

Förbjudna områden

Åkrarna som är markerade på kartan som odlad mark (ISOM 2000 415) är förbjudna områden. Ett möjligt undantag till detta utgör en med snitsel markerad övergång av en sådan odlad åker. I det fallet måste den markerade rutten följas. Ett plantskogsområde är markerat i skogen med röd- och gul randigt plastband. Detta område måste passeras längs vägen. Två sommarstugetomter som angränsar till skogen är också markerade med röd- och gul randigt plastband. Snitselband används för att markera rutten till och från publikkontrollen.

Område för tränarna under 3 och 4 sträckan

På vänster sida av den markerade vägen till K-punkten, i nordöstra hörnet av idrottsplanen är ett område för lagledarna. På tredje och fjärde sträckan tränarna får hjälpa orienterarna i ruttplanering. Tillträde till detta område är endast tillåtet med tränarkortet som finns i lagmaterialet.

Tävlingsnummer

De nummerlappar kommer att användas på alla sträckor. Varje sträcka har sin egen färg som angivits av sträckans värd, den sista sträcka är gul som vanligt. Nummerlappen ska fästas tydligt på bröstet av skjortan. Ta egna säkerhetsnålar! Lagnumreringen bestäms enligt resultat för år 2011. Lagnummer som är markerade med en asterisk (*)grundar sig dock inte på förra årets resultat. Kombinerade lag är märkta med bokstaven Y (även lag med en flicka som ankare är markerade med Y). Lag- och sträcknummer samt sponsorns logo måste hållas synligt och får inte döljas. Streckkoden måste vara oskadad tills tävlande har överförts till resultatservicesystemet i ’Emit in’ tältet.

Emit-bricka

Det elektroniska stämplingssystemet Emit används i tävlingen. Emit-kontrollappar delas ut med lagmaterialet. Varje tävlande ska skriva lagets nummer, sträcka och Emit kortnummer på kontrollappen.

Vid ingången till växlingsområdet registreras den tävlandes Emit-bricka i resultatservicesystemet och nollställs.  Varje lag måste ha minst tre (3) Emit-brickor som används. Samma Emit-bricka får inte användas på två på varandra följande sträckor och inte heller av två olika lag.

Om tävlandets eget Emit-bricka inte fungerar vid ingång till växlingsområdet kommer arrangörerna att låna ett fungerande Emit-bricka till den tävlande. Om tävlandes Emit-bricka fortfarande är i bruk i en annan tidigare sträcka vid tidpunkten för omstart, kan den tävlande låna ett Emit-bricka från arrangörerna.

Lagmaterial

Lagmaterialet överlämnas till klubbarna i Info från och med fredag ​​17 augusti 16:00 till 22:00, och på lördag morgon klockan 8 framåt. Endast de klubbar som till fullo har betalat alla sina anmälningsavgifter kommer att få lagmaterialet, som bland annat nummerlappar utan säkerhetsnålar (egna säkerhetsnålar används), programblad, returbiljett för kartor, tränarkort, hyrda Emit-bricka (om beställt) och kontrollappar för Emit-bricka. Tävlanden kan behålla sin nummerlapp efter tävlingen.  Lagledare bekräftar mottagandet av de hyrda Emit-brickorna genom sin underskrift. Arrangören kommer att debitera 80 € för varje Emit-bricka som inte returneras.

Startlista

Den slutliga startlistan kan ses på webbplatsen för evenemanget på torsdagen den 16 augusti 16:00 och på resultattavlan i TC på tävlingsdagen

Lagsammansättningen

Lagsammansättningen måste vara inlämnad senast fredagen den 17 augusti kl. 18:00. Lagsammansättningen kan registreras på webbsidan www.jukola.com eller genom att fylla i en blankett som finns i Info.

Förändringar i lagsammansättningen som har orsakats av något oundvikligt skäl som sker efter deadline för inlämnandet av lagsammansättningen ska meddelas till Info på lördag senast kl. 9:30. Kontrollanten (TA) kommer antingen att godkänna eller förkasta ändringarna med beaktande av lagets framförda oundvikliga skäl för ändringen.

Start

Registrering och nollställning av Emit-bricka för tävlanden på första sträckan inleds kl. 10.30 och avslutas 10.50. Efter registrering och nollställning ska de tävlande gå till uppvärmningsområdet. De tävlande kommer att gå till kartorna enligt de anvisningar som ges av speakern. Starten sker genom startskott. Starten kommer att videofilmas. Lag som tjuvstartar eller förorsakar tjuvstart kommer att diskvalificeras. Kom ihåg att det direkt efter K-punkten finns ett dike vid åkerkanten.

Växling

Löparna på sträckorna 2-7 skall komma och registrera och nollställa Emit-brickan i god tid före uppskattad växlingstid och sedan förflytta sig bakom växlingsbommen. Uppvärmningsområdet finns på området bakom växlingsbommen. Ge utrymme till utgående löpare! Bakom servicebyggnaden på uppvärmningsområdet finns det några toaletter reserverade för de tävlande. Från den sista kontrollen till växlingen måste de tävlande följa snitslingar, skyltar och målfålla. På alla sträckor ska respektive tävlande stämpla vid målet/växlingen. Märk att det endast är 80 m från sista kontrollen till målstämplingen.

Tävlanden skall efter mållinjen räcka tävlingskartan ovikt till funktionären och sedan fortsätta till kartställningen längs med snitslingen. Tävlanden tar följande sträckas karta för sitt lag från kartställningen och ger den till lagets följande löpare vid växlingsbommen. Var och en tävlande bör kontrollera att den tar det egna lagets karta samt att den tagit rätt sträckas karta! Ett lag som tar fel karta från kartställningen diskvalificeras. Om det egna lagets karta tagits av något annat lag bör den tävlande berätta detta till växlingsfunktionären så att en reservkarta kan fås från punkten med reservkartor (tidsgottgörelse för detta ges inte). Efter växlingen går tävlande till ’Emit out-tältet’ för elektronisk avläsning av Emit-brickan och avlägsnar sig därefter från målområdet. I sådana fall att det finns några oklarheter med stämplingarna dirigeras tävlande till punkten för granskning av stämplingarna, var stämplingarna undersöks närmare. Växlingen stängs kl. 15.00, varefter tävlande som anländer till växling dirigeras efter växlings-/målstämpling till granskning av Emit-brickan.

Målgång

Från den sista kontrollen ska den tävlande följa snitsel, skyltar och målfålla till mål. Placeringen avgörs vid mållinjen. Målgångsordningen för placeringarna från 1 till 40 avgörs av domaren vid mållinjen. Vid målpunkten som finns efter mållinjen stämplar lagen, vilken sedan anger lagens sluttid. Efter målgång fortsätter tävlanden till Emit-granskning. Målet stängs kl. 17.30.

Åskådliggörande av start-, växlings- och målrutiner, d.v.s. en så kallad växlingsdemonstration

Rutinerna åskådliggörs kl. 10.20 med hjälp av modellöpare och speaker.

Omstart för sträckorna 2-7

Tävlande som deltar i omstarten ska registrera och nollställa sin Emit-bricka i ’Emit IN’ – tältet samt därefter förflytta sig till växlingsområdet före kl. 15.00. Växlingen stängs kl. 15.00 varefter växlingsbommen öppnas och alla tävlande som deltar i omstarten går till sin egen karta vid kartställningen. Den gemensamma starten sker kl. 15.10 enligt speakerns instruktioner.

Klagomuren

Om det finns oklarheter i Emit-brickans elektroniska inläsning, görs ett diskvalificeringsförslag och ärendet behandlas omedelbart vid stämplingsgranskningspunkten vid klagomuren. Om prestationen konstateras vara felaktig på grund av utebliven eller fel stämpling eller på grund av motsvarande skäl ber man vid behov lagledaren till platsen. Diskvalificeringen fastställs först efter detta.

Avbrytande kommer normalt till växling och mål: den tävlande för kartan till följande sträckas löpare som väntar vid växlingsbommen. Tävlanden meddelar att den avbrutit vid ’Emit out’ – tältet. Om tävlande på grund av avbrytning/skada inte passerar mål och växling bör denna anmäla sig vid ’Emit out’ – tältet och överlåta sin karta till funktionären.

Lag som diskats eller avbrutit får delta i stafetten ända till mål. Om laget som avbrutit eller diskats befinner sig mindre än en halv timme efter stafettens ledande lag senareläggs lagets stafett på så sätt att lagets följande löpare, som inte ännu gett sig ut i terrängen, först får starta på sin sträcka då en halv timme förlöpt från det ledande lagets växling.

Det senarelagda lagets följande sträckas karta avlägsnas från kartställningen och i dess ställe läggs en blankett i sträckans färg, på vilken skrivits lagets nummer och tiden för när laget i fråga tidigast kan fortsätta stafetten. Den kommande löparen tar blanketten från kartställning och för den till följande löpare som väntar vid växlingsbommen. Den följande löparen får kartan för den senarelagda sträckan från reservkartspunkten i utbyte mot ifrågavarande blankett.

GPS-uppföljning

På sträckorna 2, 5 och 7 finns gps-uppföljning. Anmälda lag måste använda givna gps-uppföljningsapparat. Utdelning och provning av gps-uppföljningsapparater och sele sker i ’Emit IN’-tältet. 2. sträckans löpare kan hämta och prova gps-uppföljningsapparaten genast efter starten för första sträckan.

  • 2. sträckan: gps-uppföljningsapparater utdelas till 20 lag, vilka meddelas på evenemangets www-sidor veckan före tävlingen.
  • 5. sträckan: gps-uppföljningsapparater tilldelas efter 2:a sträckan till de 17 bästa lagen.
  • 7. sträckan: gps-uppföljningsapparater tilldelas efter 5:e sträckan till de 17 bästa lagen.

Uppföljning finns till påseende på monitorerna i tävlingscentralens tält. I samband med uppföljningen försöker vi få live-bilder från terrängen. Till gps-uppföljningen kommer man också via linkarna som finns på tävlingens webbsidor: (/sv/)

Orienterarbank

Till orienterarbanken anmäler man sig på nätet via linken ”Orienterarbanken” på tävlingens webbsidor eller till Info på formulär som fås därifrån senast lö 18.8.2012 kl. 9.50. Till kombinerade lag kan orienterare reserveras från orienteringsbanken enbart via tävlingens webbsida. Mer specificerade instruktioner finns på nätet under länken “orienterarbanken”. Kontakt med löparen/laget sker genom att ringa eller anmäla sig till orienterarbanken att personen har funnit ett lag eller laget en löpare.

Lö 18.8 efter kl. 9.50 placerar Info i orienteringsbanken oreserverade orienterare i orienterarbankslag. Av löpare på de tidigare sträckorna försöker man också bilda orienterarbankslag fastän laget skulle sakna löpare på de senare sträckorna. T.ex. om man från orienterarbanken finner orienterare till sträckorna 1,2,3 och 4, men inte längre till 5, 6 och 7, så löps de tidigare sträckorna 1-4 normalt så att orienteraren på första sträckan startar normalt i starten kl. 11.00.

Om det inte hittas en plats för orienteraren i ett orienterarbankslag som löper stafett på normalt sätt kan denna delta i stafetten i omstarten. Orienterarna placeras i orienterarbankslag senast lö 18.8. kl. 10.20.

Alla löpare i orienterarbankslag (både de som löper stafett samt de som deltar i omstart) betalar i kontanter till Info en sträckas avgift, d.v.s. avrundat 12 euro. Sträckmaterialet (nummerlapp m.m.) ges i Info mot betalning. Om någon som placerats i orienterarbankslag underlåter att hämta sträckmaterialet löper laget stafetten normalt fram till den uteblivna löparens sträcka och ifrågavarande lags sista sträckor löper i omstarten.

På lördag morgon på Infos vägg finns till påseende situationen över lediga löpare i orienterarbanken. Hit kan man komma för att fråga efter lediga löpare ända fram till kl. 9.50. Efter detta bildas orienterarbankslag.

Det är att rekommendera att löparna i orienterarbankslagen och löparnas ledare samlas vid sitt lags nummerlapp vid staketväggen vid Infon senast kl. 10.35, för att bekanta sig med sina lagkamrater. Kom ihåg att klä på nummerlappen!

Om ett normalt föreningslag blir ett kombinerat lag måste detta meddelas till Info på ett formulär för löpordningen senast lö 18.8. kl. 9.50.

Omklädning, dusch och WC

Område för omklädning och tvätt finns reserverat utomhus bredvid TC:s huvudbyggnad. Se kartan över TC. Wc:n. finns fältets västra kant och vid växlingen bajamajor.

Första hjälp

I TC:s huvudbyggnad finns en första hjälp – punkt, var även en läkare dejourerar. Platsen är utmärkt på kartan över TC.

Prisutdelning

Tävlingens 15 bästa lag premieras med Ungdomens Jukola – medaljer. Hederspris får 7 bästa föreningslag. Vinnarlagets pris utgörs av ett vandringspris som laget får råda över i ett år samt av en miniatyrfigur av vandringspriset, som laget får behålla som eget.

Lagen samlas vid bastubyggnaden vid planens östra kant för prisutdelning. Lagen med placeringarna 1 – 7 samlas senast kl. 15.20 på sina respektive platser enlig placering på ”trappstegs” – läktaren.

Prisutdelningen börjar kl. 15.30. Lagen som ska få pris går till prisutdelningen i omvänd ordning enligt instruktioner av speaker och funktionärer. Efter prisutdelningen på bastuns terrass återvänder lagen 1-7 till sina egna platser på läktaren så att lagen 1-7 fås på ett gemensamt foto i slutet av prisutdelningen. Kombinerade lag kan inte få Ungdomens Jukola-medaljer och inte heller vandringspris, men bästa kombinerade lag premieras. Dessutom premieras bästa II och III lag.

Returnering av kartor och rutthärvel

Kartorna utdelas i Info efter omstart kl. 15.10 mot returbiljetten som finns i lagens materialpåse. Löparna får sina egna tävlingskartor och en karta med alla kontroller.

Ungdomens Jukolas rutthärvel öppnas på söndagen efter tävlingen. Löparna uppmanas att rita sina vägval i rutthärveln.

JARKKO NIEMINEN-LOTTER

Jarkko Nieminen vill stöda ungas idrottsverksamhet i den arrangerande föreningen genom att donera lotterivinster. Lotteriet utförs av föreningens unga under ledning av Susanna Hänti.

Lotteriet är ett snabblotteri, d.v.s. att man efter köpet av lotten genast får veta om man vunnit något. Lotterna säljs på tävlingsområdet för 5€/st och för 10 euro får man 3 lotter.

Lotterna kan granskas och möjliga vinster utlösas vid lotternas försäljningspunkt i TC.

Lotteriets huvudvinst är Jarkko Nieminens tennisracket med tennisstjärnans signering. Huvudvinsten lottas i samband med tävlingens prisutdelning bland alla dem som köpt lotter. Spara därför alla lotter (vinst eller icke) fram tills huvudvinsten dragits!

Andra vinster är bl.a. idrottskläder av hög kvalitet samt 64 stycken exemplar av Jarkko Nieminens utmärkta ”Pelaamisen Lumo”- bok, som handlar om den egna karriärutvecklingen från ung idrottare.

Av lotterna vinner närapå var tredje lott (på 100 lotter finns 30 vinstlotter). Vinsternas totalvärde överstiger 3000 €.

Försäljning

I TC finns försäljning av idrottsutrustning.

Tävlingsrestaurang

I tävlingsrestaurangen säljs mångsidiga och läckra produkter.

Säkerhet

Uppgörande av eld och rökning i TC är absolut förbjudet. I terrängen under tävlingen rör sig arrangörens vuxna språkkunniga kontrollövervakare med gula västar, vilka man kan be om hjälp.

Föreningstält

Uppläggande av föreningstälten enligt förhandsreserveringen på utdelad plats. Tältplatskartan publiceras på webbsidan och på anslagstavlan. Alla föreningstältplatser finns på område med gräsgrund.

Ungdomens Jukolas träningspaket finns på webbsidan. /

Modellorientering

Fredag 17.8. fr.o.m. kl. 17 får kartor köpas. På förhand beställda kartor får hämtas från Infon på fre. fr.o.m. kl. 16.00 och på lördag morgon. Från inkvarteringsskolan till modellorienteringen är avståndet 5 km. Vägbeskrivning: Från Kiimkallionties vägkorsning, 30 meter från TC:s vägkorsning (Seuralantie) mot inkvarteringen.

Som utbud finns tre banor med olika banlängd med gaffling. Start och mål sker från gårdsplanen till en privat bondgård. Skräpa inte. En buss ryms att svänga på gårdsplanen.

Hittegods kan efterfrågas i och hämtas till Info!

Tävlingsledningen kan komplettera och specificera dessa direktiv vid behov. De slutliga tävlingsdirektiven publiceras på TC:s anslagstavla, tävlingens webbsida och utdelas vid behov i samband med lagmaterialet.

Vi önskar er alla framgångsrik och glädjerik orientering!