Banläggarens utlåtande

 

Jag har redan några gånger plitat ner mina tankar om banläggararbetet under arbetets gång och ingenting väsentligt har ändrat under sommaren. Banorna var redan färdiga på våren och de färdiga kartorna har varit beseglade för tävlingen redan några veckor före tävlingen.

Samarbetet med min banläggarkollega Timo Kokko har löpt friktionsfritt trots reseavståndet mellan oss och hans insats särskilt med kartan och finslipning av dess utseende, uppgörande av gafflingsschema och vid utskrift på kartornas baksida har varit betydande.

Den tryckta kartan är verkligen klarläst i tävlingsskalan. Returkartan är i storlek A3 och innehåller även den modellorienteringsterrängen. På grund av höstens Oravatonni är hela terrängen i träningsförbud fram till Oravatonni.

Det regniga och på sista tiden också varma vädret har påskyndat växtligheten och förorsakat små förändringar på kartan i finslipningsskedet. Kartans gröna ökade lite och gula minskade. Inverkan på orienteringen är ändå icke betydande.

Då jag var banläggare i Ungdomens Jukola 1996 klarade en 7-årig flicka från Vehkalahti  3. sträckan nöjd. Fastän ett liknande nätverk av stigar inte erbjuds denna gång, kan jag lugnt skicka ut även de yngsta på 3:e och 4:e sträckorna. Sträckorna är fartfyllda och även små tankenötter gällande ruttval erbjuds.

På andra sträckor kan rytmväxlingen komma till nytta då terrängen växlar från riktigt snabb, öppen terräng till mer täckta områden som kräver noggrannare orientering. Jag tror att stafetten avgörs först under de två sista sträckorna.

Jag hoppas att online-uppföljningen och VIP/publik kontrollens placering i TC för med sig trevliga, spännande stunder även för lagens stödpersoner. 

Jag önskar alla unga orienterare lycka till med orienteringen!

Jarmo Jokila