Tävlings information

Tävlingen kommer att ordnas enligt följande:

Sträcka Pojkar/Flickor – Max ålder Kunskapsnivån Km
I H/D -16. H/D14 ~ 4.2 km
II H/D -16 H/D14 ~ 4.2 km
III D -14. D12 ~ 2.2 km
IV H/D -14 H/D12 ~ 2.2 km
V D -16 D14 ~ 3.5 km
VI D -18 D16 ~ 4.5 km
VII H -18 H16 ~ 6.0 km

Eventuella frågor besvaras av informations sekreterare

Petteri Suominen, nuju2012@ms-52.net