Maasto ja kartta

Kuva: Karttapaloja Janne Weckmanin tekemästä Kangasala Jukolan kartasta. Kartan mittakaava on 1:10000, käyräväli 5m.

Kangasala-Jukola 2019 maastokuvaus

Kangasala Jukolan 2019 maastotyyppi on vaihteleva hämäläinen korpimaasto, jossa korkeimman ja matalimman kohdan korkeusero on noin 80 metriä. Ihmisen tallaamia polkuja maastossa on vähän, mutta metsänhoitotöiden synnyttämiä koneuria maastosta löytyy laajalti. Maastopohjan kulkukelpoisuus vaihtelee suuresti. Puusto on pääosin varsin nuorta, joten näkyväisyys maastossa on rajallista. Onnistuneilla reitinvalinnoilla maasto kuitenkin näyttää kilpailijalle parhaat puolensa. Suunnistajalta vaaditaan hyvään suoritukseen päättäväisyyttä, sitkeyttä ja reipasta urheilumieltä!

Vanhat kartat

Majaalahti

Heponiemi

Kuvia kilpailumaastosta

Kuvat: Antti Harkko.