Kilpailuohjeet

42. Venlojen viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 15.6.2019 klo 14.00.  Sisäänkirjautumiseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.  Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät verryttelyalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan ”Lähdöt” mukaisesti.

Osuus Osuuspituus Nousu Aika Vaihto
1. 5,8 – 5.9 km 140 m 40 min 14:40
2. 5,5 – 5,7 km 130 m 37 min 15:17
3. 7,1 – 7,3 km 150 m 50 min 16:07
4. 7,8 – 7,9 km 160 m 53 min
Yhteensä 26,8 km 580 m 3 h 00 min

 

Matkoihin sisältyy noin 1200-1300 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Vuosina 2003-2004 syntyneille suositellaan osuutta 2. Venlojen viestin maali suljetaan klo 22.30.

71. Jukolan viesti

Kilpailu alkaa yhteislähdöllä lauantaina 15.6.2019 klo 23.00. Sisäänkirjautumiseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät verryttelyalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan ”Lähdöt” mukaisesti.

 Osuus Osuuspituus Nousu Aika Vaihto
1. 10,7 – 10,8 km hämärä/pimeä 280 m 69 min 00.09
2. 10,3 – 10,5 km pimeä 290 m 70 min 01.19
3. 13,1 – 13,2 km pimeä/hämärä 340 m 87 min 02.46
4. 7,2 – 7,3 km hämärä/valoisa 210 m 47 min 03.33
5. 7,7 – 7,8 km valoisa 230 m 48 min 04.21
6. 11,0 – 11,1 km valoisa 330 m 68 min 05.29
7. 12,8 – 12,9 km valoisa 350 m 77 min
Yhteensä 73,7 km 2030 m 7 h 46 min

 

Matkoihin sisältyy noin 1200-1300 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Vuosina 2003-2004 syntyneille suositellaan osuuksia 4-5. Jukolan viestin maali suljetaan 16.6.2019 klo 15.00.

Noudatettavat säännöt ja ohjeet

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä ja järjestäjien antamia ohjeita. Lajisäännöt löytyvät (suomeksi) osoitteesta www.suunnistusliitto.fi ja kilpailuinfon infotaululta.

Maasto

Kilpailumaasto sijaitsee Kangasalan Heponiemessä. Maastossa on kilpailtu edellisen kerran vuonna 2004 kansallisessa suunnistuskilpailussa. Alueen vanha kartta on nähtävillä kilpailuinfon infotaululla ja Kangasala-Jukolan internetsivuilla.

Kangasala-Jukolan maastotyyppi on vaihteleva hämäläinen korpimaasto, jossa korkeimman ja matalimman kohdan korkeusero on noin 80 metriä. Ihmisen tallaamia polkuja maastossa on vähän, mutta metsänhoitotöiden synnyttämiä koneuria maastosta löytyy laajalti. Maastopohjan kulkukelpoisuus vaihtelee suuresti. Puusto on pääosin varsin nuorta, joten näkyväisyys maastossa on rajallista. Onnistuneilla reitinvalinnoilla maasto kuitenkin näyttää kilpailijalle parhaat puolensa. Suunnistajalta vaaditaan hyvään suoritukseen päättäväisyyttä, sitkeyttä ja reipasta urheilumieltä.

Maastossa olevia TV-tuotannon rakenteita ei ole merkitty karttoihin eikä kuvausrasteja rastimääritteisiin. Maastossa saattaa juosta TV-kuvaajia kameran kanssa. Lisäksi viestiä voidaan kuvata TV-tuotannon kamerakoptereilla tai kamera-autolla.

Kartta ja rastimääritteet

Kilpailukartan mittakaava on 1:10 000, käyräväli 5 metriä, kuvausohje ISOM2017. Kartoitustyön on tehnyt Janne Weckman 2017-2018. Kartan koko on noin A3. Kartta on muovisuojuksessa. Rastimääritteet on painettu karttaan. Karttaosassa rastitunnus on rastinumeron vieressä.

Kilpailuviikonloppuna on mallisuunnistus kilpailumaaston läheisyydessä. Kartan ratamerkinnät ja rastimääritteet vastaavat kilpailussa käytettäviä. Rasteilla on rastilippu ja koodi. Karttoja myydään kilpailuinfossa pe 14.6.2019 klo 10.00 alkaen hintaan 10 €/kpl.

Kielletyt alueet

Kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä. Jos kielletyn alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen nauha. Kiellettyjä alueita ovat myös kaikki piha-alueet. Maastossa on yksittäisiä pieniä kiellettyjä alueita kuten linnunpesiä tai vaarallisia jyrkänteitä, yms. luontokohteita, jotka on merkitty maastoon kielletyn alueen nauhalla. Kyseisiä alueita ei ole merkitty karttaan kielletyn alueen merkinnällä.

Kielletyn alueen nauha maastossa.

Ratamerkinnät

Kilpailumaastossa olevilla teillä kulkee järjestäjän huoltoliikennettä. Kilpailijan on sallittua käyttää teitä suunnistussuorituksensa aikana, ellei sitä ole kielletyn reitin ratamerkinnällä estetty. (ks. kilpailuohje – Kangasala Jukolan ratamerkinnät). Radoilla on pakollisia viitoituksia, joita on ehdottomasti noudatettava. Viitoitukset on rajattu aidoilla ja valkoisella nauhoituksella. Ole varovainen tiealueella liikkuessasi!

Kaikilla osuuksilla on ratojen loppupuolella olevalla tienylityskohdalla ns. siirtyvä viitoitus (kanavasulku), josta suunnistajat ohjataan juoksemaan vuorotellen sulun molempia puolia. Toimitsijoiden antamia ohjeita on tässä ehdottomasti noudatettava!

Rastit ja leimaus

Rastit ovat mallirastin mukaisia. Mallirastit sijaitsevat kilpailuinfon ja lähdön sisäänmenoportin vieressä. Jukolan viestin 1-4 osuuden rasteilla on heijastimet. Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin järjestysnumero ja rastitunnus on painettu karttaan rastiympyrän viereen. Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta.

Rasteja on maastossa hyvin lähekkäin ja myös samantyyppisissä rastipisteissä. Kilpailijan on syytä varmistaa oikea rastitunnus kartassa olevista rastimääritteistä!

Oheisessa kuvassa on esitetty viimeisten rastien sijainnit. Rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon/maaliin. Varmista, että käyt oikealla viimeisellä rastilla ja tarkista rastitunnus!

Emit-leimausjärjestelmä

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää, ohjeet järjestelmästä löytyvät kilpailuinfon luota. Joukkueella on oltava vähintään kolme Emit-korttia. Samaa korttia voi käyttää sekä Venlojen että Jukolan viestissä. Samaa korttia ei saa käyttää peräkkäisillä osuuksilla eikä eri joukkueissa samassa viestissä.

Joukkuemateriaali sisältää jokaiselle kilpailijalle Emit- tarkistusliuskan, joka on kiinnitettävä Emit-korttiin. Kilpailijan tulee merkitä tarkistusliuskaan lyhenne J (Jukola) tai V (Venlat) sekä joukkueen numero ja osuus. Kiinnitä tarkistusliuska pienellä ohuella teipinpalalla Emit-korttiin.

Emit-kortit luetaan tulospalvelujärjestelmään lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä MARSMARS -sisäänmenoportin jälkeen emit-teltassa. Tämän jälkeen kilpailija nollaa korttinsa Emit-nollauspisteessä. Emit-korttia ei saa vaihtaa enää Emit-nollauksen jälkeen. Mikäli kilpailijan korttia ei pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, hänelle vaihdetaan järjestäjän 40 euron hintainen vuokrakortti, koska toimimattomalla kortilla ei voi mennä maastoon. Kortti on käytävä palauttamassa ja maksamassa kilpailuinfossa oman osuuden jälkeen, jolloin saa oman korttinsa takaisin.

Lähtö- sekä vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija. Lähtö/vaihtoalueelta ei saa poistua Emit-nollauksen jälkeen. Emit-nollauspiste avataan 75 minuuttia ennen Venlojen/Jukolan lähtöä ja se on auki viestin ajan, kunnes suljetaan 30 minuuttia uusintalähtöjen jälkeen.

Vaihtoon- ja maaliintulon jälkeen kilpailukortin tiedot luetaan tulospalvelujärjestelmään. Mikäli leimauksessa havaitaan epäselvyyksiä, kilpailija ohjataan itkumuurille.

Vuokratut kortit tulee palauttaa kilpailuinfoon joukkueittain samassa pussissa, jossa ne on saatu. Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä kortista peritään 80 € korvaus. Jos Emit-korttia käytetään vain Venlojen viestissä, se tulee palauttaa kilpailuinfoon heti Venlojen viestin jälkeen.

Huolehdithan, että käytät Jukolassa asianmukaista kilpailukorttia. Vain alkuperäisen avaamattoman elektronisen kilpailukortin käyttö on sallittua kilpailuissa.

EMIT-kortin viime hetken vuokra on 40€/kpl. Jos haluaa vuokratut Emit-kortit joukkuemateriaalin mukana, ennakkovuokraus pitää tehdä ilmoittautumisjärjestelmän kautta viimeistään 29.5.2019.

Emit-kortin testauspiste löytyy kilpailuinfon sekä Emit -vaihtoalueen sisäänmenoportin luota. Aseta kortti led-valolla varustettuun leimasimeen. Jos lukijan led-valo vilkkuu, niin kortti on toimintakunnossa. Jos kortissa on liian heikko paristo, sitä ei ehkä pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään, jolloin kilpailija joutuu ottamaan vuokrakortin.

Kokeile myös leimausta mallirastilla. Mallirastit sijaitsevat kilpailuinfon ja sisäänmenoportin vieressä. Maastossa, vaihdossa ja maalissa leimataan mallirastia vastaavassa leimasimessa. Jotta rastilla käynti rekisteröityy, on kortti painettava leimasimessa olevan hahlon pohjaan saakka. Näin myös pahviseen tarkistusliuskaan jää jälki, mikä todistaa rastilla käynnin sähköisen järjestelmän häiriötilanteissa.

Lähdöt

Lähtö sijaitsee kilpailukeskusalueen läpikulkevalla Heponiementiellä. Lähtöalue on aidattu. Matka sisäänkirjautumisesta lähtöön on pitkä ja lähtörivistö pitempi ja kapeampi kuin yleensä. Tämän vuoksi lähtöön siirrytään porrastetusti ns. “lähtöportin” kautta. Siirtyminen alkaa takimmaisista riveistä alkaen 40 minuuttia ennen lähtöä. Lähtöportti suljetaan 15 minuuttia ennen lähtöä. Myöhästyneet aloittajat saavat karttansa HELPPI-pisteestä noin 10 min lähdön jälkeen.

Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat siirtyvät numeronsa mukaiselle riville omille lähtöpaikoille 8 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Lähtöalueella kilpailijat ryhmittyvät 10 kilpailijan riveihin.

Kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan lähdössä saaminen on kilpailijan vastuulla. Kartta on taitettu ja sen avaaminen ennen lähtöhetkeä on ehdottomasti kielletty. Mikäli kartta avataan liian aikaisin, joukkueen suoritus hylätään.

Lähtö tapahtuu Puolustusvoimien ampumalla lähtölaukauksella ja lentokoneen ylilennolla valotehostein. Kilpailija ei saa liikkua eteenpäin paikaltaan ennen lähtölaukausta. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. Karttojen jako ja lähdöt videoidaan.

Lähdöstä on yhtenäinen viitoitus kulku-uran molemmissa reunoissa K-pisteelle eli radan lähtöpaikalle saakka. K-pisteellä ei tarvitse leimata.

Lähtöviitoitus on kapea. Noudattakaa erityistä varovaisuutta.

Lähtöjärjestelyistä on erillinen ohje ja piirros Kangasala-Jukolan internetsivuilla.

Vaihto

Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat jaetaan ennen maalia osuuksittain omiin vaihto- tai maalikarsinoihin. Jakokohdassa osuudet on osoitettu selkein osuusnumeroin karsinoiden yläpuolella olevien taulujen avulla. HUOM! Karsinoiden numerointi muuttuu kilpailun edetessä. Jokaisen osuuden kärkijoukkueet ohjataan kulkusuunnassa äärimmäisenä oikealla olevaan karsinaan. Järjestäjiä on ohjaamassa suunnistajia oikeisiin karsinoihin.

Vaihtoon tultaessa suoritetaan ns. vaihtoleimaus, luovutetaan kartta toimitsijoille, jatketaan matkaa karttatelineille ja otetaan omaa numeroa vastaava, seuraavan osuuden kartta telineestä.

Huom! Kartta otetaan karttapussista ylöspäin nostamalla. Muu tapa rikkoo karttapussin.

Kilpailija vie kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden suunnistajalle. Vaihtopuomilla on merkitty numeroilla joukkueiden alueet, joilla kartta annetaan seuraavan osuuden juoksijalle.

Mikäli lähtevää juoksijaa ei tunnu löytyvän vaihtopuomilta, on vaihtopuomilla käytössä megafoni, jolla lähtevää juoksijaa voi kutsua. Jos lähtevää juoksijaa ei kohtuuajassa löydy vaihtopuomilta, lähtevä kartta viedään Helppi-pisteelle odottamaan lähtijää.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Vaihtopuomilla odottavan kilpailijan on varmistettava ennen metsään lähtemistä, että on saanut oikean joukkueen ja oikean osuuden kartan. Väärällä kartalla suunnistaminen aiheuttaa hylkäämisen.

Jos joukkueen seuraavan osuuden kartta ei ole telineessä, vaihtoon saapuva kilpailija ilmoittaa siitä karttatelineellä olevalle toimitsijalle, minkä jälkeen kilpailija ja toimitsija menevät yhdessä vaihtopuomin päässä olevaan vaihdon Helppi-pisteeseen. Helppi-pisteen toimitsija antaa kilpailijalle varakarttalipun, jonka kilpailija vie seuraavan osuuden kilpailijalle vaihtopuomille. Varakarttalipussa on karttakuva varakarttapisteen sijainnista ja lyhyt sanallinen toimintaohje.

Vaihdosta myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat Emit-sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen jälkeen Helppi-pisteellä. Toimitsija antaa tällöin kilpailijalle edellisen osuuden juoksijan heille luovuttaman kartan.

Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla Emit -sisäänkirjautumisen ja Emit -nollauksen kautta. Vaihtoon saapuvat kilpailijat ovat lähtevien suunnistajien näkyvissä n. 300 metriä ennen vaihtopuomille tuloa. Vaihtoalueella on seurantapäätteitä, joista kilpailija voi tarkistaa, millä online -rastilla joukkueen parhaillaan maastossa oleva kilpailija on viimeksi leimannut.

Vaihtoalueen eteläpäässä on WC ja vesipiste. Ensiapupaikka löytyy heti Emit-tarkistuspisteen jälkeen poistuttaessa vaihtopaikalta. Vaihtoon saapuneet kilpailijat saavat poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-tarkastuspisteen kautta.

Joukkueiden vaihtoajat ja -sijat saadaan vaihtoleimauksesta. Vaihtoleimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä.

Huomioi risteävä kilpailijaliikenne maalialueella ennen karttatelineille tuloa sekä vaihtopuomin molemmin puolin ja vältä verryttelyä lähtevien kilpailijoiden kulkureitillä. Vaihtoa odottaville kilpailijoille on varattu erillinen lämmittelyalue vaihtopuomilta etelän suunnassa sijaitsevalle pelto- ja metsäalueelle.

Vaihdon sulkeminen ja uusintalähdöt

Venlojen viestin viestinomainen vaihto suljetaan la 15.6.2019 klo 18:30. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä klo 18:45. Uusintalähdössä lähtevien joukkueiden on saavuttava Emit- sisäänkirjautumiseen viimeistään 20 minuuttia ennen uusintalähtöä. Kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen uusintalähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Uusintalähdöissä lähetys tapahtuu kuulutuksen mukaisin ohjein. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Venlojen viestin maali suljetaan klo 22:30.

Jukolan viestin viestinomainen vaihto suljetaan sunnuntaina 16.6. klo 8.45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa eri uusintalähdössä.

7. osuuden uusintalähtö tapahtuu klo 9.00. Tämän ryhmän tulee olla sisäänkirjautumisessa viimeistään klo 8.40. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen 7. osuuden kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti.

2.-6. osuuksien juoksijoiden sisäänkirjautumisen pitää tapahtua viimeistään 9.10.

2.-6. osuuksien uusintalähdöt tapahtuvat klo 9.30. Ensimmäisen uusintalähdön aikana 2.-6. osuuksien kilpailijat ohjataan pois lähtöalueelta niin, että 7.osuus pääsee turvallisesti metsään. 2.-6. osuuksien kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

Jukolan viestin maali suljetaan klo 15.00 ja rastien poiskerääminen maastosta alkaa.

Maali

Molempien viestien viimeisen osuuden viimeiseltä rastilta juostaan opasteiden mukaan tulosuunnassa oikeanpuoleiseen maalikarsinaan. Kolmenkymmenen ensimmäisen joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa maalituomarin päätöksellä. Muiden joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan ylityksen jälkeen. Leimausaika tulee Emit-kortin poistuessa leimasimesta. Maalileimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä. Maalileimauksen jälkeen palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkurien Emit-kortit luetaan maalialueella. Muut ankkurit kulkevat opasteiden mukaisesti karsinaa pitkin Emit-tarkastuspisteelle kortinlukua varten.

Itkumuuri

Sisäänmenoportin ja Emit-tarkastuspisteen läheisyydessä sijaitseva selvityspiste eli itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten kilpailun ajan lauantaista 15.6.2019 klo 13.10 sunnuntaihin 16.6.2019 klo 16.00. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa. Joukkueenjohtajan pääsee hakemaan paikalle itkumuurin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista ja vastalauseet jätetään kilpailun aikana itkumuurille tai tuomarineuvoston jäsenelle ainoastaan kirjallisesti paperilla. Ilmoituksen jättäjän on jätettävä henkilö- ja yhteystietonsa.

Keskeyttäneet ja hylätyt

Keskeyttäneet ja hylätyiksi tulleet joukkueet voivat jatkaa kilpailua viestinomaisesti maaliin saakka. Joukkueen tulos näkyy tulostaululla keskeyttäneenä tai hylättynä. Kilpailijat vaihtavat normaalisti. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on kuitenkin vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestiä viivytetään seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään puoli tuntia. Edellä mainitun joukkueen seuraavan osuuden kartta poistetaan karttatelineestä ja sen tilalle laitetaan joukkueen kilpailu- ja osuusnumerolla varustettu keltainen lomake. Vaihtoon tuleva kilpailija ottaa lomakkeen karttatelineestä ja vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka menee lomakkeen kanssa Helppi-pisteelle. Helppi-pisteellä hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun puoli tuntia kärjen vaihdosta on kulunut.

Keskeyttäneen kilpailijan on tultava maastosta maaliviitoitusta pitkin ja vaihtoalueen kautta Emit-tarkastuspisteelle. Mikäli keskeyttänyt suunnistaja ei pysty tulemaan vaihdon kautta, tulee joukkueenjohtajan tai ensihoidon henkilöstön ilmoittaa asiasta itkumuurille ja samalla palauttaa joukkueen kilpailukartta. Joukkue luokitellaan keskeyttäneeksi, jos kilpailija ilmoittaa keskeytyksen Emit-tarkastuspisteessä. Loukkaantumisen takia maastossa keskeyttäneet kilpailijat luovuttavat karttansa ensihoidon henkilöstölle. Näistä joukkueista tulee ilmoitus myös Helppi-pisteen ilmoitustaululle.

Tulospalvelu ja tulokset

Kilpailun aikana tulokset näkyvät tulostaululla, Kangasala-Jukolan internetsivuilla www.jukola.com/2019 ja Jukola applikaatiossa. Tuloksia koskevissa epäselvyyksissä tulee ottaa yhteys itkumuurille.

Keskeytyksistä ja hylkäyksistä ilmoitetaan tulostaululla ja kärjen osalta kuulutuksin. Viralliset tulokset julkaistaan nettisivuilla kilpailun jälkeen.

Juomapaikat ja ensiapu

Maastossa olevat juoma- ja ensiapupaikat on painettu karttaan ratapainatusvärillä kuvausohjeiden mukaisesti. Juomapaikoilla on veden lisäksi tarjolla Jukolan virallisena urheilujuomana Dexal, appelsiini urheilujuomaa. Juomapaikoilla on jäteastiat, joihin juomamukit, geelipakkaukset ja muut mahdolliset roskat tulee jättää. Kunnioita luontoa ja laita roskat niille varatuille paikoille. Osalla juomapaikoista löytyy myös WC:t, jotka sijaitsevat noin 300 metrin päässä juomapaikoista.

Juoksujärjestykset

Joukkueet ilmoittavat juoksujärjestyksensä osoitteessa registration.jukola.com käyttämällä seurakohtaisia ilmoittautumistunnuksia. Molempien viestien juoksujärjestykset on ilmoitettava pe 14.6.2019 klo 18.00 mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa etukäteen myös ei-julkisena, jolloin se tulee julkiseksi pe 14.6.2019 klo 18.00 ja näkyy siitä lähtien Kangasala-Jukolan internetsivuilla.

Tämän jälkeen pakottavasta syystä johtuvat juoksujärjestyksen muutokset ilmoitetaan perusteluineen kilpailuinfoon viimeistään 30 minuuttia ennen kyseisen kilpailun alkua.

Joukkueiden ilmoittajat vastaavat joukkueisiin nimettyjen oikeista henkilötiedoista että nuorten alaikärajan noudattamisesta. Kilpailuun saavat osallistua vuonna 2004 tai aiemmin syntyneet.

Joukkuemateriaali

Joukkuemateriaali on noudettavissa kilpailuinfosta pe 14.6.2019 klo 10.00–22.00 ja la 15.6. klo 8.00–22.00. Joukkuemateriaali luovutetaan vain seuroille toimitettua joukkuemateriaalin noutolappua vastaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja juoksujärjestykset on ilmoitettu ilmoittautumisjärjestelmään. Joukkuemateriaalin noutolappu toimitetaan seuroille sähköpostitse kesäkuun alussa.

Joukkuemateriaali sisältää joukkueiden kilpailunumerot, Emit-tarkistusliuskat ja järjestäjiltä vuokratut Emit-kortit sekä erikseen nimetyille joukkueille kilpailunumeroliivit. Seurakohtainen kartanpalautuskortti on ensisijaisesti seuran Jukolan viestin 1. joukkueen materiaalissa. Joukkuemateriaali ei sisällä kilpailunumeroiden hakaneuloja. Hakaneuloja on myytävänä kilpailuinfossa hintaan 1€/4kpl.

Kilpailunumerot

Kilpailunumerot määräytyvät kärjen osalta vuoden 2018 Venlojen ja Jukolan viestien tulosten perusteella. Seuran 1. joukkue käyttää pienintä kilpailunumeroa. Kilpailunumerossa olevan viivakoodin tulee olla vahingoittumaton lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä.

Kilpailijan on huolehdittava, että kilpailunumero on kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan. Kilpailunumero on kiinnitettävä huolellisesti neljällä hakaneulalla.

Nimetyille joukkueille jaetaan kilpailunumeroliivit. Se on pidettävä näkyvissä eikä sitä saa peittää kilpailun aikana. Kilpailunumeroliivi on hylkäyksen uhalla pidettävä päällä uloskirjautumiseen asti. GPS-seurantalaitetta käyttämään valitut joukkueet käyttävät kilpailunumeroliiviä. Kilpailunumeroliivit jaetaan etukäteen muun kilpailumateriaalin yhteydessä.

GPS-seuranta

Molemmissa viesteissä on käytössä GPS-seuranta kaikilla osuuksilla. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, suljetaan kilpailusta. GPS-liivejä jaetaan noin 30 joukkueelle sekä Venlojen että Jukolan viestissä.

Seurantalaite ja GPS-liivi asennetaan kilpailijalle järjestäjien avustamana sisäänmenoportin yhteydessä olevassa GPS-pisteessä. Seurantalaite, GPS-liivi ja kilpailunumeroliivi on pidettävä päällä sisäänluvusta siihen asti, kunnes joukkue on luovuttanut GPS-laitteen pois. GPS-seurantalaite tulee pukea viimeistään 15 minuuttia ennen omaa lähtöä/vaihtoa. Järjestäjä voi muuttaa seurantalaitetta kantavia joukkueita viestin aikana. Viestin aikana GPS-seurantaan valittu joukkue käyttää normaalia kilpailunumeroa.

Omien GPS-laitteiden ja matkapuhelinten käyttö kilpailusuorituksen aikana

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. GPS-tietoja reaaliaikaisesti lähettävien omien laitteiden käyttö on kokonaan kielletty, ainoastaan järjestäjät antavat seurantalaitteita joidenkin joukkueiden käyttöön. Tallennettua GPS-tietoa ei saa käyttää kenenkään kilpailusuorituksen edistämiseksi. Tallennetun reittidatan saa ladata internettiin tai muihin palveluihin vasta Jukolan viestin uusintalähdön jälkeen.

Oman matkapuhelimen saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna vaihtoalueella ja kilpailusuorituksen aikana, ja sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksessa. Kartan kuvaaminen kilpailun aikana on kielletty.

Huoltajat

Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lähtö-, vaihto- tai maalialueelle. Tarvittavat huoltotoimenpiteet on mahdollista suorittaa yleisölle varatuilla alueilta.

Haastattelut ja valokuvaus

Kilpailijoiden haastattelut tapahtuvat Emit-tarkastuksen jälkeen tai mediakeskuksessa. Molempien viestien kärkijoukkueille järjestetään mediatilaisuus heille erikseen annattavien ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian maaliintulon jälkeen.

Palkintojenjako

Jukolan viestin 25 parasta joukkuetta ja Venlojen viestin 25 parasta joukkuetta palkitaan mitalein ja plaketein. Molempien viestien parhaat joukkueet palkitaan myös kunniapalkinnoin. Kaikki palkinnot jaetaan juhlalavalla. Venlojen viestin palkintojenjako tapahtuu la 15.6.2019 klo 19.00 alkavan Jukolan juhlan yhteydessä. Palkittavien Venla-joukkueiden tulee saapua klo 19.00 mennessä heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille. Jukolan viestin palkintojenjako pidetään su 16.6.2019 klo 9.40 alkaen. Palkittavien Jukola-joukkueiden tulee saapua klo 9.30 heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille.
Palkintojen jakoon saapuvilla joukkueilla ei saa olla mukanaan mainoslippuja tai muuta mainosmateriaalia. Seuran viiri tai muu tunnus on sallittu.

Jukolan viestin sanoma

Perinteiden mukainen Jukolan viestin sanoma luetaan Jukolan viestin voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen Hiidenkiveltä, joka sijaitsee ohjelmalavalla.

Karttojen palautus

Venlojen ja Jukolan viestin palautuskarttojen jako alkaa sunnuntaina 16.6.2019 noin klo 9.30. Palautuskartat jaetaan seuroittain seuran ensimmäisen joukkueen materiaalissa olevaa karttojenpalautuskorttia vastaan.

Mikäli seuran kaikkien joukkueiden palautuskartat halutaan toimitettavaksi postitse, tulee kilpailuinfoon toimittaa etukäteen postiosoite sekä maksaa 10 € maksu. Suuriin ja lähetyksiin ulkomaille lisätään kilpailuinfossa olevan hinnaston mukainen postitusmaksu.

Muutokset kilpailuohjeisiin

Mahdolliset muutokset kilpailuohjeisiin julkaistaan tarvittaessa. Kilpailuohjeet ovat nähtävissä kilpailuinfon infotaululla sekä Kangasala-Jukolan internetsivuilla.

 

Kilpailun johto ja tärkeimmät toimihenkilöt

Kilpailunjohtaja

Harri Virta

040-5656357, harri.virta@jukola.com

 

Pääsihteeri

Antti Rantala

041-4343394, antti.rantala@jukola.com

 

Viestintä- ja mediapäällikkö

Outi Hytönen

040-0772574, outi.hytonen@jukola.com

 

Kartta- ja ratapäällikkö

Mikko Heikkinen

040-6309292, mikko.heikkinen@jukola.com

 

Ratamestarit

Jarkko Liuha

044-3274623, jarkko.liuha@jukola.com

 

Petteri Laitinen

044-3346262, petteri.laitinen@jukola.com

 

Tulospalvelu

Kari Papinsaari

040-7744738, kari.papinsaari@jukola.com

 

Tekninen asiantuntija

Jaakko Lajunen

040-0142222, jaakko.lajunen@jukola.com

 

Ratavalvoja

Ilkka Kivisara (Tampereen Pyrintö)

 

Tuomarineuvosto

Pj. Petri Paukkunen (Ms Parma)

Jouni Lipponen (Keravan Urheilijat)

Tuija Katajamäki (Kauhavan Wisa)