Kisapirtin reitinvalintatehtävän ratkaisut

Kisapirtin maastoon suunniteltu pitkähkö rastiväli tarjoaa useamman hyvän reitinvalintamahdollisuuden. Alueen runsasta polkuverkostoa on syytä hyödyntää, sillä kasvillisuus on paikoin tiheää ja maastopohja kivikkoista. Alla on esitelty muutama potentiaalinen reitinvalintavaihtoehto perusteluineen.

1. Tiekierto oikealta (sininen viiva)

Oikealta kiertävä valinta tarjoaa hyväkulkuista latupohjaa lähes koko matkalle. Suunnistuksellisesti tämä vaihtoehto on selvästi helpoin ja selkeä toteuttaa, joten erityisesti yöosuuksille sekä aloitteleville suunnistajille tämä on varma vaihtoehto. Matkaa toki kertyy enemmän kuin suoremmilla valinnoilla, joten kokeneelle suunnistajalle tämä ei välttämättä ole nopein vaihtoehto.

2. Vasen kierto (vihreä viiva)

Vasemman kierron alkuosa nojautuu melko selkeisiin rinnemuotoihin, joissa kuitenkin tiheä kasvillisuus saattaa paikoin hidastaa etenemistä ja vaikeuttaa suunnistustehtävää. Loppuosaltaan reitti seurailee ulkoilupolkuja, joten suunnistushaasteet helpottuvat huomattavasti ja kulkukelpoisuuskin paranee. Reitin puolivälissä on kuitenkin noustava alueen korkeimman mäen päälle, joten nousumetrit hieman hidastavat etenemistä. Suunnistuksellisesti tämä valinta on oikeanpuoleista tiekiertoa huomattavasti vaativampi, mutta myös lyhyempi. Sopii fyysisesti vahvalle suunnistajalle, jota nousumetrit eivät juuri hidasta.

3. Suora valinta (oranssi viiva)

Suora reitinvalinta noudattelee pääosin polkuja, mutta heti rastivälin alussa laakealla ja kivikkoisella alueella vaaditaan hyvää suunnassakulkua, jotta ensimmäinen ajoura löytyy ilman suurempia mutkia. Myös reitin puolivälissä on edettävä hetki ilman polkua, mutta avoimessa maastossa seuraavan polun pää on helposti huomattavissa. Välin loppuosalla on taas tarjolla hyväkulkuisia ulkoilupolkuja, joiden risteyksissä pitää toki olla tarkkana. Matkaltaan tämä valinta on lyhin ja polkujen ansiosta myös varsin hyväkulkuinen. Taitavalle suunnistajalle tämä on todennäköisesti nopein vaihtoehto, kunhan polkujen väliset osuudet sujuvat suoraviivaisesti.