Harjoituskieltoalue


Jukola 2015 @ Google Maps
Jukolan ja Venlojen viestiin osallistuvat eivät saa liikkua karttaan merkityllä harjoituskieltoalueella ennen Louna-Jukolaa. Tarkemmin alueen näet SSL:n karttarekisteristä. Suunnistusliiton www.ssl.fi lajisäännöissä on ohjeet maaston julkistamisesta kielletyksi alueeksi.

Lajisääntö, kohta 2.53

Liitto, alue tai järjestäjä voi määräajaksi kieltää tai rajoittaa liikkumista maastossa ennen kilpailua (niin sanottu kilpailu- ja harjoittelukielto, katso 7.17).

Lajisääntö, kohta 7.17

Kun kilpailumaasto (kilpailualue) julkaistaan, merkitsee se samalla kilpailu- ja harjoittelukieltoa siinä. Järjestäjä voi antaa oikeuden poiketa tästä. Arvokilpailun kilpailumaasto (kilpailualue) on tuotava julki liiton ohjeen mukaisesti.