Saapuminen Louna-Jukolaan

Linja-autolla

Tilaus- ja seurabussit

Kaikista ilmansuunnista tulevat linja-autot ohjataan ykköstielle, moottoritien E 18 Tammisillan eritasoliittymään nro 9, josta ne ohjataan Paimiontien, mt 2340, kautta vanhalle ykköstielle, maantielle 110. Tästä linja-autot ohjataan Sauvon tienhaaran (mt 181) tiesulun kautta Muurassuontien purku- ja kääntöpaikalle. Linja-autojen paikotusalue on suljetulla maantiellä 110 välillä Muurassuontien liittymä–Sauvontie.

Osoite GPS-laitteeseen: Muurassuontie, Paimio/seuraa Louna-Jukolan opastusta.

Helsingistä

Åbus liikennöi normaaleja Helsinki-Turku linjavuoroja perjantaina 11 kpl, ja viikonloppuna 8 kpl per päivä. Åbussin Paimion pysäkki sijaitsee liittymässä 11, aivan kilpailukeskuksen vieressä. Pysäkiltä kilpailukeskukseen on vain puoli kilometriä. Järjestäjät suosittelevat joukkoliikenteen käyttöä Jukolan valvotun yön jälkeen. Aikataulut ja liput: www.åbus.fi. HUOM: Osta matkalippu etukäteen verkkokaupasta!

Åbus_20s

Turusta

Louna-Jukola järjestää Turku-Paimio-Turku bussiliikennettä yhteistyössä Åbussin kanssa lauantaina puolen tunnin ja sunnuntaina tunnin vuorovälillä. Turussa pysäkit ovat Aurakatu 2 ja Kupittaan asema (Tykistökatu). Paimiossa pysäkki on vain puoli kilometriä kilpailukeskuksesta. Menopaluulipun hinta on 10 €. Alle 12-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi.

Aikataulu

Junalla ja Turun satamasta

Turku-Paimio-Turku bussiliikenne käy aikataulun mukaisesti myös Turun asemalla ja satamassa.

Aikataulu

Henkilöautolla

Louna-Jukola sulkee vanhan ykköstien, maantien 110. Tie on suljettuna Ilttulantien liittymästä Salosta päin tultaessa Sauvontien liittymään saakka lauantaiaamusta 13.6. klo 6.00 aina sunnuntai-iltaan 14.6. klo 18.00 saakka. Jukolan ja Venlojen viestien radat ylittävät maantien.

Tien sulkeminen ja moottorien E18 läheisyys aiheuttavat merkittäviä liikennejärjestelyjä sekä yleiselle liikenteelle, että Louna-Jukolan liikenteelle ja autojen paikoitukselle.

Opastus

Liikenteenohjauksen lähtökohtana on kilpailukeskuksen läheisyydessä olevan E18 Vistan eritasoliittymän nro 11 pitäminen vapaana moottoritielle pelastus-, huolto- ja erityisliikenteelle. Järjestäjät toivovat, että kilpailuun tulevat välttävät moottorien E18 Vistan eritasoliittymän, nro 11 käyttöä, ellei heitä ole erikseen opastettu liittymän kautta paikoitusalueelle tai sieltä pois.

OpastuskarttaPohjakartta: Paikkatietoikkuna

Jukolan liikenteen kaukoviitoituskohteet ovat:

  • pohjoisessa valtatien 9 ja kantatien 41 liittymässä Aurassa sekä valtatien 10 ja Halikko–Aura maantien 224 liittymässä
  • idässä ykköstien, E 18 sekä vanhan ykköstien, maantien 110/Halikon läntisen ohikulkutien liittymissä
  • etelässä maantien 110 Sauvontien haarassa
  • lännessä Turun ohikulkutien ja moottoritien E18 ja vanhan ykköstien maantien 110 liittymissä.

Kaukoviitoitusohjeita on syytä noudattaa liikenteen ohjautumiseksi oikeille paikoitusalueille. Lähiopastus eri liikennemuotojen osalta alkaa idässä Halikon läntiseltä, maantieltä 224 ja Turun ohikulkutieltä.

Pysäköintikartta2Pohjakartta: Kiinteistöliikelaitos Turku

Henkilöautojen pysäköinti

Läntinen P-alue

Pohjoisesta (vt 9, kt 41 ja vt 8) ja lännestä (Turun kaupunkiseutu ja laivat) tuleva liikenne ohjataan Turun ohikulkutien kautta moottoritielle E 18, josta poistutaan Valkojan eritasoliittymän, nro 10, kautta Kravinkujan varrella olevalle Kerkolan peltopaikoitusaluelle.

Osoite GPS-laiteeseen: Kravinkuja 210, Paimio/seuraa Louna-Jukola opastusta.

Läntiseltä P-alueelta on kävelymatkaa majoitusteltta-alueelle 2,5–3,7 km ja kilpailukeskukseen 3,3–4,2 km. P-alueelta on tarjolla maksutonta tavaroiden kuljetuspalvelua mönkijöillä.

Itäinen P-alue

Idästä (vt 10, E 18, mt 110 ja Kt 52) tuleva kaikki henkilöautoliikenne ohjataan Halikon läntisen ohikulkutien kautta (E 18 liittymä nro 13) maantielle 110, vanhalle ykköstielle, josta liikenne ohjataan Ilttulantien liittymän jälkeen maantien 110 varrella oleville paikoitusalueille, Tätilän pellot.

Osoite GPS-laitteeseen: Valtatie 950, Paimio/seuraa Louna-Jukola opastusta.

Itäiseltä P-alueelta on kävelymatkaa majoitusteltta-alueelle 2,4–3,2 km ja kilpailukeskukseen 1,2–2,0 km. P-alueelta on tarjolla maksutonta tavaroiden kuljetuspalvelua mönkijöillä.

Perjantaina 12.6. tulevat henkilöautot ohjataan kaikista ilmansuunnista Husontien, mt 12199, varrella olevalle paikoitusalueelle, Siltasuon pelto.

Osoite GPS-laitteeseen: Husontie 73, Paimio/seuraa Louna-Jukola opastusta.

Lapsiperheet

Henkilöautojen lapsiperheparkki on sijoitettu kilpailukeskuksen välittömään läheisyyteen Lähteenmäen teollisuusalueelle Aikuiskoulutuskeskuksen pihalle. Liikenne lapsiparkkiin ohjataan moottoritien E 18 Vistan eritasoliittymän, nro 11, kautta Iso-Iivarintielle ja siitä Lähteenmäen teollisuusalueelle parkkiin. Lapsiparkkiin on varattava paikka etukäteen. Se on tarkoitettu perheille, joille kävelymatka normaalilta pysäköintialueelta on kohtuuton. Huom. tilaa on vain 150 nopeimmalle perhekunnalle. Tilaa paikkasi osoitteesta lapsiperheparkki@gmail.com

Osoite GPS-laitteeseen: Sähkömiehentie 2, Paimio/seuraa Louna-Jukolan opastusta.

Media, VIP

Media- ja VIP-liikenne ohjataan moottoritien E 18 Vistan eritasoliittymän, nro 11, kautta liittymän pohjoispuolen välittömässä läheisyydessä olevan teollisuusalueen piha-alueille, Mesera ja Aikuiskoulutuskeskus, mm. Sähkömiehentie ja Lenkkitie.

Osoite GPS-laitteeseen: Wattitie 2, Paimio/seuraa Louna-Jukolan opastusta.

GPS-joukkueet

GPS-joukkueiden pysäköinti on järjestetty entisen motellin piha-alueella, ns. Huuhkan monttu, maantien 110 pohjoispuolelle. Kulku tapahtuu moottoritieltä, E 18, Vistan eritasoliittymästä nro 11, etelään Iso-Iivarintielle ja siitä tiesulun kautta parkkiin.

Osoite GPS-laitteeseen: Iso-Iivarintie, Paimio.

Liikuntarajoitteiset

Inva-kortin omaavat autot ohjataan moottoritien, E 18, eritasoliittymän, nro 11, kautta Ajurintielle ja siitä Nesteen palveluaseman pihalle.

Osoite GPS-laitteeseen: Ajurintie, Paimio.

Asuntoautolla tai -vaunulla

Pohjoisesta ja lännestä tulevat asuntoautot ja -vaunut ohjataan Turun ohikulkutien kautta ykköstielle Helsingin suuntaan, E 18, josta Vistan eritasoliittymästä nro 11 pohjoiseen Iso-Iivarintielle, josta Jukantien kautta paikoitusalueelle.

Idästä tulevat asuntoautot ja -vaunut ohjataan ykköstien E 18 ja Halikon läntisen ohikulkutien liittymän, nro 13, kautta suoraan ykköstielle länteen Vistan eritasoliittymään, nro 11, josta pohjoiseen Iso-Iivarintielle ja edelleen paikoitusalueelle.

Etelästä, maantietä 181 tulevat asuntoautot ja -vaunut ohjataan Kravinkujan–Valkojantien–Syybyntien kautta Iso-Iivarintielle, josta edelleen Jukantien kautta paikoitusalueelle.

Osoite GPS-laitteeseen: Jukantie, Paimio/seuraa Louna-Jukolan opastusta.

Moottoripyörällä

Moottoripyörillä saapuvat ohjataan moottoritien E 18, Vistan eritasoliittymän, nro 11, kautta liittymän pohjoispuolen välittömässä läheisyydessä oleva Lähteenmäen teollisuusalueen piha-alueille parkkiin.

Osoite-GPS laitteeseen: Sähkömiehentie 2, Paimio/seuraa Louna-Jukolan opastusta.

Polkupyörällä

Polkupyöräparkki on Nesteen palveluaseman läheisyydessä, Ajurintien läheisyydessä.

Tuulisuojien tuonti

Tuulisuojien purku tapahtuu teltta-alueena toimivan Karting-radan itäpuolella olevalla Huuhkan montulla. Kulku montulle joko maantien 110 tai moottoritien E 18 Vistan eritasoliittymästä Iso-Iivarintielle. Purkamisen jälkeen perävaunut viedään Iso-Iivarintien itäpuolella olevalle Krossiradalle parkkiin kilpailun ajaksi. Vetoauto ajetaan henkilöautoparkkiin Husontien varrella olevalle Siltasuon P-alueelle. Joukkuetelttojen tuonti ao. paikalle on mahdollista pe 12.6.2015 asti.

Osoite GPS-laitteeseen: Valtatie 800, Paimio.

Osuusisännät

Osuusisännät

Pääyhteistyökumppani

Isäntäkaupungit

Taustayhteisöt

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit