Kilpailuohjeet

Kilpailunjohtaja Janne Virtanen
Pääsihteeri Eero-Antti Lonka
Viestintä- ja mediapäällikkö Janne Salmi
Kartta- ja ratapäällikkö Marko Virta
Tuloslaskenta Niko-Petteri Salo
Tekninen asiantuntija Heikki Peltola (SSL)
Ratavalvoja Ilkka Saarimäki (AngA)

Tuomarineuvosto: pj. Juha Heimala (LappRi)
Jäsenet: Petri Paukkunen (MS Parma) ja Ingela Mattsson (PIF)

Noudatettavat säännöt ja ohjeet

Kilpailussa noudatetaan Suomen Suunnistusliiton lajisääntöjä sekä järjestäjien antamia ohjeita. Lajisäännöt löytyvät Suomen Suunnistusliiton internet-sivuilta www.suunnistusliitto.fi. Järjestäjien antamat lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan tulostaululla sekä kilpailun internetsivuilla viimeistään lauantaina 13.6.2015 klo 10.00.

Maasto

Kilpailumaasto sijaitsee Paimiossa, Turku–Helsinki-moottoritien eteläpuolella rajoittuen aina Sauvon kunnan rajaan saakka. Maasto on kilpailu- ja harjoittelukiellossa Louna-Jukolaan saakka. Kielletty alue on katsottavissa Louna-Jukolan internet-sivuilta.

Kilpailumaastossa on aiemmin järjestetty muun muassa Jukolan viesti vuonna 1972, ja osaa kilpailumaastosta on hyödynnetty Fin5-suunnistusviikolla vuonna 1997.

Maasto on pääosin tyypillistä varsinaissuomalaista avokalliomaastoa. Kulkukelpoisuus on keskimääräistä parempaa. Avokalliomäkien lisäksi alue sisältää vallitsevina maastotyyppeinä kangasmetsää ja suurehkon metsittyneen hiekkakuoppa-alueen siihen kuuluvine lampineen. Lisäksi maastosta löytyy jonkin verran suoalueita.

Osassa maastoa on runsaasti hakkuita ja eri-ikäisiä taimikoita, jotka hidastavat etenemistä. Korkeuserot ovat varsin maltilliset. Joillakin jyrkkäpiirteisillä rinnealueilla on syytä noudattaa varovaisuutta! Suurimmat ja vaarallisimmat jyrkänteet on merkitty maastoon niiden päältä valkoisella ja/tai puna-valkoisella ”Jukolan viesti – STOP” -nauhalla.

Kilpailun televisioinnin vuoksi maastossa on TV-tuotantoon liittyviä rakennelmia, joita ei ole merkitty kilpailukarttaan. TV-rasteja ei myöskään ole merkitty rastinmääritteisiin. Maastossa saattaa juosta järjestäjien henkilöitä kameran kanssa.

Kilpailukartta ja rastinmääritteet

Kilpailukartta on 6-värinen offset-painettu suunnistuskartta avokalliokuvauksella. Kartan mittakaava on 1:10 000 ja käyräväli 5 metriä. Kartoitus ja piirustus 2013–2014 Jussi Silvennoinen, päivitys 2015 Eero-Antti Lonka. Kartta on painettu maaliskuussa 2015.

Kartan koko on Venlojen viestissä A3, Jukolan viestissä osuudesta riippuen A3 tai A2. Kartta on muovisuojuksessa. Rastinmääritteet on painettu kartan reunaan. Rastikoodit on painettu myös rastien järjestysnumeroiden viereen.

Kilpailumaastosta on olemassa aiempia suunnistuskarttoja. Kartat ovat nähtävillä Louna-Jukolan internet-sivuilla sekä kilpailukeskuksen tulostaululla.

Kielletyt alueet

Oheisissa kuvissa on selvitetty kielletyn alueen merkinnät niin maastossa kuin kilpailukartalla. Nauhasta on lisäksi näyte kilpailukeskuksen mallirasteilla.

Mallikuva_kielletynalueen_nauhasta
Mallikuva kielletyn alueen nauhasta

Mallikuva_kielletyistä_FIN.All

Kielletyt alueet on pääsääntöisesti merkitty kilpailukarttaan ratapainatusvärillä pystyviivoituksella oheisen kuvan mukaisesti. Kielletyn alueen reunassa oleva yhtenäinen viiva tarkoittaa, että maastosta löytyy vastaavalta kohdalta myös yhtenäinen kielletyn alueen nauha.

Joidenkin tiealueiden päälle on painettu ratapainatusvärillä vinoristejä (X). Tällöin tiealueella kulkeminen kilpailusuorituksen aikana on kielletty.

Kiellettyjä alueita ovat myös kaikki piha-alueet sekä viljellyt pellot (nk. ”pistepellot”).

Maastossa on lisäksi yksittäisiä pieniä kiellettyjä alueita (esim. linnunpesiä), jotka on merkitty maastoon kielletyn alueen nauhalla. Pienen kokonsa vuoksi kyseisiä alueita ei ole merkitty kilpailukarttaan kielletyn alueen merkinnällä.

Juoksujärjestykset

Joukkueet ilmoittavat juoksujärjestyksensä Louna-Jukolan internet-sivuilla olevalla ilmoittautumispalvelulla. Juoksujärjestykset ilmoitetaan kirjautumalla ilmoittautumispalveluun samoilla seurakohtaisilla tunnuksilla kuin ilmoittauduttaessa.

Ilmoittautumispalvelu löytyy osoitteesta www.jukola.com/2015/kilpailuinfo/ilmoittautuminen.

Juoksujärjestykset tulee ilmoittaa molempiin viesteihin pe 12.6.2015 klo 18.00 mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa etukäteen myös ei-julkisena, jolloin se tulee automaattisesti julkiseksi pe 12.6.2015 klo 18.00.

Määräajan jälkeen pakottavasta syystä johtuvat juoksujärjestyksen muutokset ilmoitetaan kirjallisine perusteluineen kilpailuinfoon viimeistään tuntia ennen kyseisen viestin (Venlat/Jukola) lähtöä. Tekninen asiantuntija hyväksyy tai hylkää muutosesitykset huomioiden esitetyt perustelut.

Juoksujärjestykset ovat nähtävissä Louna-Jukolan internetsivuilla pe 12.6.2015 klo 18.00 alkaen sekä kilpailukeskuksen tulostaululla la 13.6.2015 klo 12.00 alkaen.

Joukkueiden ilmoittajat vastaavat joukkueisiin nimettyjen henkilöiden oikeista henkilötiedoista sekä siitä, että nuorten alaikärajaa (täyttää kilpailuvuonna 15 vuotta) noudatetaan.

Joukkuemateriaali

Joukkuemateriaali on noudettavissa kilpailuinfosta pe 12.6 klo 10.00–22.00 sekä la 13.6 klo 8.00–22.00. Joukkuemateriaali luovutetaan vain seuroille toimitettua joukkuemateriaalin noutolappua vastaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja juoksujärjestykset on ilmoitettu ilmoittautumispalveluun. Joukkuemateriaalin noutolappu toimitetaan seuroille sähköpostitse kesäkuun alussa.

Joukkuemateriaali sisältää seuran kaikkien joukkueiden kilpailunumerot, Emit-tarkistusliuskat, seurakohtaisen kartanpalautuskortin (1 kpl / seura, ensisijaisesti seuran Jukolan viestin 1. joukkueen kirjekuoressa) sekä mahdolliset järjestäjiltä varatut vuokra Emit-kortit. Joukkuemateriaali ei sisällä hakaneuloja kilpailunumeroiden kiinnittämiseen. Hakaneuloja on myytävänä kilpailuinfossa sekä Jukola-kaupassa hintaan 1 € / 12 kpl.

Kilpailunumerot

Kilpailunumerot määräytyvät Kuopio-Jukolan 2014 tulosten perusteella. Seuran 1. joukkue käyttää pienintä kilpailunumeroa.

Kilpailunumero tulee olla kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan, eikä siinä olevaa viivakoodia saa vahingoittaa ennen lähtö- ja vaihtoalueelle menemistä. Joukkue hylätään, mikäli kilpailunumero on tahallisesti irrotettu suorituksen aikana. Kilpailunumero tulee kiinnittää huolellisesti käyttäen neljää (4) hakaneulaa. Kiinnitys tarkastetaan sisäänmenoportilla.

Emit-leimausjärjestelmä

Kilpailussa käytetään elektronista Emit-leimausjärjestelmää. Ohjeet järjestelmän käytöstä löytyvät mallirastien läheisyydestä. Joukkueella on oltava vähintään kolme Emit-korttia. Samaa korttia voi käyttää sekä Venlojen että Jukolan viestissä. Samaa korttia ei saa käyttää peräkkäisillä osuuksilla eikä eri joukkueissa samassa viestissä.

Joukkuemateriaali sisältää jokaiselle kilpailijalle Emit-tarkistusliuskan, joka on kiinnitettävä Emit-korttiin. Tarkistusliuskaan tulee merkitä V (Venlat) tai J (Jukola) sekä joukkueen numero ja tämän alle osuus.

Emit-korttien numeroita ei ilmoiteta etukäteen, vaan Emit-kortti luetaan kilpailijalle sisäänmenoportin (”Suomen suurin kuntokoulu”) jälkeen. Tämän jälkeen kilpailija siirtyy nollaamaan Emit-korttinsa, eikä korttia enää saa vaihtaa.

Mikäli sisäänkirjauksessa ei onnistuta lukemaan kilpailijan korttia, antaa järjestäjä kilpailijalle vuokrakortin (10 €). Toimimattomalla Emit-kortilla ei pääse maastoon. Suorituksensa jälkeen kilpailija käy palauttamassa vuokrakortin kilpailuinfoon, jossa hän maksaa kortista vuokran ja saa oman toimimattoman korttinsa takaisin.

Vaihdon ja maaliintulon jälkeen kilpailijat ohjataan Emit-leimantarkistukseen, jossa Emit-korttien tiedot tarkistetaan. Mikäli kilpailijan leimauksissa havaitaan epäselvyyksiä, ohjataan kilpailija itkumuurille selvittämään asiaa.

Emit-kortteja voi vuokrata ennakkoon hintaan 10 €/kpl, jolloin ne ovat valmiina joukkuemateriaalin mukana. Kortteja voi vuokrata tarvittaessa myös kilpailun aikana kilpailuinfosta. Vuokratut kortit tulee palauttaa kilpailuinfoon joukkueittain samassa pussissa, jossa ne on luovutettu. Hävinneestä tai palauttamattomasta kortista peritään 80 € korvaus.

Huolehdithan, että käytät Jukolassa asianmukaista kilpailukorttia. Katso Suomen Suunnistusliiton päätös sallituista kilpailukorteista täältä.

Näytöllistä emit-korttia saa käyttää.

Emit-kortin testaus ja leimausohje

Emit-kortin testauspiste löytyy sekä kilpailuinfon että vaihtoalueen sisäänmenoportin (”Suomen suurin kuntokoulu”) luota. Emit-kortin toimivuuden voi testata asettamalla sen led-valolla varustettuun nollaus-/testausleimasimeen. Jos punainen led-valo vilkkuu, on kortti toimintakuntoinen. Jos led-valo ei vilku, on Emit-kortin pariston virta loppunut tai loppumassa. Vaihda Emit-kortti tällöin toimivaan ennen sisäänkirjautumista.

Jos kortissa on liian heikko paristo, sitä ei pystytä lukemaan tulospalvelujärjestelmään. Tällöin järjestäjä antaa kilpailijalle vuokrakortin, kuten edellä on selostettu.

Leimausta voi kokeilla mallirasteilla. Mallirastit sijaitsevat kilpailuinfon sekä vaihtoalueen sisäänmenoportin vieressä. Rasteilla, vaihdossa ja maalissa leimataan mallirastia vastaavassa leimasimessa. Jotta rasteilta saadaan korttiin elektroninen leima, tulee kortti asettaa leimasimeen oikeassa asennossa pohjaan saakka.

Emit-kortti sopii leimasimeen oikein vain yhdellä tavalla. Näin varmistetaan se, että varmistuspiikin jälki painautuu Emit-kortissa olevaan tarkistusliuskaan ja leimaus rekisteröityy Emit-korttiin.

Vinkki: Emit-tarkistusliuska kannattaa teipata pienellä teipinpalalla reunoistaan Emit-korttiin, jotta se pysyy paikallaan myös kostealla säällä.

Piikkarikielto

Piikkareiden käyttö kilpailussa on kielletty. Valvontaa suoritetaan sekä vaihtoalueen sisäänmenoportin (”Suomen suurin kuntokoulu”) jälkeen varustetarkastuksessa että vaihtoalueelta poistuttaessa. Piikkareiden käyttö johtaa koko joukkueen hylkäämiseen. Suunnistukseen tarkoitettujen nastareiden käyttö on sallittu.

GPS-seuranta

Molemmissa viesteissä (Venlat ja Jukola) on käytössä GPS-seuranta. Järjestäjät määrittävät, mitkä joukkueet kantavat seurantalaitetta. Seurannassa on yhteensä noin 20 kärkipään joukkuetta jokaisella osuudella. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, suljetaan kilpailusta.

Seurantalaite annetaan ja sen pukeminen ohjeistetaan järjestäjien avustamana vaihtoalueen sisäänmenoportin (”Suomen suurin kuntokoulu”) jälkeen Emit-sisäänkirjauksessa, jossa on erillinen GPS-seurantalaitepiste. GPS-seurantalaite tulee noutaa viimeistään 15 minuuttia ennen omaa lähtöä/vaihtoa. Laitteen hakeminen on jokaisen kilpailijan omalla vastuulla. GPS-seurantalaite palautetaan oman suorituksen jälkeen Emit-leimantarkistuksessa, jonka yhteydessä on erillinen GPS-seurantalaitepiste. Järjestäjät voivat tarvittaessa vaihtaa GPS-seurantalaitetta kantavia joukkueita kilpailun aikana.

Omien GPS-laitteiden ja matkapuhelinten käyttö kilpailusuorituksen aikana

GPS-laitteen, jossa ei ole karttaa/karttanäyttöä, käyttäminen kilpailusuorituksen aikana on sallittu. Laitteeseen tallennettua tai laitteen antamaa informaatiota ei kuitenkaan saa käyttää kilpailusuorituksen edistämiseksi. Matkapuhelimen saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna vaihtoalueella sekä kilpailusuorituksen aikana, eikä sitä saa käyttää muulloin kuin hätätapauksissa. Kartan kuvaaminen tai muu taltiointi on kilpailun aikana kielletty.

Viitoitukset

Lähdöstä ja vaihdosta on yhtenäinen viitoitus kulku-uran molemmissa reunoissa K-pisteelle (lähtökolmio kartalla) saakka. Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat jaetaan ylikulkusillan jälkeen osuuksittain omiin vaihto- tai maalikarsinoihin. Jakokohdassa osuudet on osoitettu selkein osuusnumeroin karsinoiden yläpuolella olevien elektronisten taulujen avulla. HUOM! Karsinoiden numerointi muuttuu kilpailun edetessä. Jokaisen osuuden kärkijoukkueet ohjataan kulkusuunnassa äärimmäisenä vasemmalla olevaan karsinaan.

Lähdöt

Lähtö sijaitsee vaihtoalueen karttatelinerivistöjen takana. Kulku lähtöalueelle tapahtuu sisäänmenoportista (”Suomen suurin kuntokoulu”) Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen kautta. Lähtöalueelta ei saa poistua sisäänkirjautumisen jälkeen. Lähtöalueella on WC ja vesipiste. Uusintalähtöjen ohjeet ovat jäljempänä molempien viestien erillisohjeissa.

Venlojen viestin lähtö tapahtuu 13.6.2015 klo 14.00 ja Jukolan viestin lähtö 13.6.2015 klo 23.00. Molemmissa viesteissä sisäänmenoportti avataan tuntia ennen lähtöä. Sisäänmenoportilla on oltava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.

Toiminta lähtöalueella:

Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Kilpailijat siirtyvät numeronsa osoittamalle paikalle noin 7 minuuttia ennen lähtöhetkeä, jolloin kulku lähtöalueelle suljetaan. Kilpailijan paikka on osoitettu maahan merkityllä numerolla. Omille paikoille siirrytään rivien luoteispäistä. Rivien päissä on numeroidut opasteet.

Kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Saadessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan lähdössä saaminen ja vaihdossa karttatelineestä ottaminen on kilpailijan vastuulla. Kartta on suljettu teipillä, jonka avaaminen ennen lähtöhetkeä on ehdottomasti kielletty. Mikäli kartta avataan liian aikaisin, joukkueen suoritus hylätään.

Myöhästyneet joukkueet saavat karttansa lähtölaukauksen jälkeen lähdön toimitsijoilta.

Lähtö tapahtuu Puolustusvoimien ampumalla lähtölaukauksella. Kilpailija ei saa liikkua paikaltaan eteenpäin ennen lähtölaukausta. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. Karttojen jako ja lähdöt videoidaan.

Lähtöjärjestelystä on erillinen ohje ja piirros käsiohjelmassa sekä Louna-Jukolan internetsivuilla.

Lähtöviitoitus on kapea. Noudattakaa ensimmäisellä osuudella ja uusintalähdöissä varovaisuutta. Aloittajat voivat tutustua lähtöviitoitukseen maantien ylitykseen asti (vaihtotelineeltä matkaa 550 metriä).

Rastit ja leimaus

Kilpailukeskuksessa on mallirastit kilpailuinfon sekä sisäänmenoportin yhteydessä. Maastossa olevat rastit ovat mallirastin mukaisia. Tutustu mallirastiin ja kokeile Emit-kortilla leimaamista, jotta se sujuu mutkattomasti myös maastossa. Jukolan viestin osuuksien 1–5 rastit on varustettu heijastimilla.

Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin järjestysnumero ja rastin koodi on painettu rastiympyrän viereen. Lisäksi kartan reunasta löytyvät tarkemmat rastimääritteet. Osalla rasteista rastikoodi on eri kuin Emit-leimasimen antama koodi, joten näytöllisten Emit-korttien näytölle saattaa tulla rastikoodista poikkeava numero.

Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta, joka tapahtuu vaihto- ja maalikarsinoiden päässä. Leimauksen suorittamatta jättäminen johtaa joukkueen hylkäämiseen.

Oheisessa kuvassa on esitetty viimeisten rastien sijainnit ja niillä käyvät osuudet. Rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon/maaliin. Ole tarkkana, että käyt oikealla viimeisellä rastilla!

Viimeiset_rastit

Rasti 333 (erikoiskohde, musta X kartalla) on kolmisivuinen Jukolan viesti -logoin varustettu mainostaulu. Tähän rastiin kannattaa käydä tutustumassa ennen kilpailusuoritusta yleisölle varatulta alueelta käsin.

Juomapaikat ja ensiapu

Maastossa olevat juoma- ja ensiapupaikat on painettu karttaan ratapainatusvärillä kuvausohjeiden mukaisesti. Mukin kuva osoittaa juomapaikan sijainnin ja risti ensiapupaikan. Juomapaikoilla on tarjolla urheilujuomaa (Dexal) sekä vettä. Juomapaikoilla on roskakorit, joihin juomamukit, geelipakkaukset ja muut mahdolliset roskat tulee jättää. Minkäänlaisia geelipakkaus- tai muita roskia ei saa heittää maastoon.

Ensiapupaikoilla on henkilöstöä jatkuvasti, ja niiltä on suorat yhteydet kilpailukeskukseen. Vaihto- ja maalialueella on ensiapuryhmä sekä juomapiste. Kilpailukeskuksessa on ensihoitoasema sekä päivystävä ambulanssi.

Vaihto

Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon johtavalle ylikulkusillalle. Vaihtoon tuleva kilpailija juoksee ylikulkusillan jälkeen opasteiden mukaiseen vaihtokarsinaan (ks. Viitoitukset). Huom! Jokaisen osuuden kärki ohjataan aina kulkusuunnassa äärimmäisenä vasemmalla olevaan karsinaan.

Vaihtoon tultaessa kilpailija suorittaa vaihtoleimauksen, luovuttaa kartan toimitsijoille, jatkaa matkaa karttatelineille ja ottaa omaa numeroaan vastaavan seuraavan osuuden kartan telineestä. HUOM! Kartta lähtee telineestä ylöspäin nostamalla.

Kilpailunumeron on oltava näkyvissä vaihtoleimauksen aikana ja karttatelineelle saavuttaessa. Kilpailija vie kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden kilpailijalle. Vaihtopuomiin on merkitty numeroin joukkueiden alueet. Kartta on annettava seuraavan osuuden juoksijalle vaihtopuomilla rintanumeron osoittamalla alueella.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Väärällä kartalla suunnistaminen aiheuttaa hylkäämisen. Jos joukkueen kartta ei ole telineessä, kilpailija ilmoittaa siitä vaihtopuomin kulkusuunnassa oikeassa reunassa olevalle toimitsijalle. Toimitsijan tunnistaa keltaisesta Varakartat-liivistä. Toimitsija antaa kilpailijalle varakarttalipun, jonka kilpailija antaa seuraavan osuuden juoksijalle. Seuraavan osuuden kilpailija saa uuden kartan lähtöviitoituksen varrelta. Matkaa varakarttapisteelle on noin 550 metriä. Vaihtopuomilla oleva toimitsija ilmoittaa joukkueen kartan puutteesta varakarttapisteelle radiopuhelimen välityksellä.

Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla sisäänmenoportista (”Suomen suurin kuntokoulu”) Emit-sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen kautta. Vaihtoon saapuvat kilpailijat ovat lähtevien kilpailijoiden näkyvissä noin 300 metriä ennen vaihtopuomille tuloa. Vaihtoalueella on seurantapäätteitä, joista kilpailija voi tarkistaa, missä ja milloin joukkueen parhaillaan maastossa oleva kilpailija on viimeksi leimannut online-rastilla. Vaihtoalueella on WC sekä vesi- ja ensiapupisteet.

Vaihdosta myöhästynyt kilpailija ilmoittautuu sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen jälkeen toimitsijoille vaihtopuomin päässä olevan Myöhästyneet-ilmoitustaulun luona. Toimitsija antaa tällöin kilpailijalle edellisen osuuden juoksijan heille luovuttaman kartan.

Vaihtoon saapuva kilpailija saa poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-leimantarkistuspisteen kautta. Joukkueiden vaihtoajat ja -sijat saadaan vaihtoleimauksesta. Vaihtoleimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä.

Huomioi risteävät kilpailijat maalialueella ennen karttatelineille tuloa sekä vaihtopuomin molemmin puolin. Vältä verryttelyä lähtevien kilpailijoiden kulkureitillä.

Maali

Viimeisen osuuden viimeiseltä rastilta juostaan ylikulkusillan yli ja sen jälkeen opasteiden mukaan kulkusuunnassa vasemmanpuoleiseen maalikarsinaan. Molemmissa viesteissä kaikki ankkuriosuuden kilpailijat ohjataan em. maalikarsinaan. 50 parhaan joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa maaliviivan ylityksestä. Muiden joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan ylityksen jälkeen. Maalileimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä.

Maalileimauksen jälkeen kilpailija luovuttaa kilpailukarttansa maalitoimitsijoille. Palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkureiden Emit-kortit tarkistetaan heti maalin jälkeen, muut ankkuriosuuden kilpailijat jatkavat karsinaa pitkin Emit-leimantarkistukseen.

Tulospalvelu ja tulokset

Tuloksia voi seurata reaaliaikaisesti Louna-Jukolan internet-sivuilla. Tulokset julkaistaan osuuksittain kilpailukeskuksen tulostauluilla.

Tuloksia koskevissa epäselvyyksissä tulee ottaa yhteyttä Emit-leimantarkistuksessa sijaitsevalle itkumuurille (ks. Itkumuuri). Keskeytyksistä ja hylkäyksistä ilmoitetaan tulostaululla sekä kärjen osalta kenttäkuulutuksessa. Viralliset tulokset julkaistaan kilpailun jälkeen Louna-Jukolan internet-sivuilla.

Itkumuuri

Emit-leimantarkastuspisteen yhteydessä on nk. itkumuuri, jossa selvitetään joukkueita koskevia hylkäyksiä, keskeytyksiä ja muita epäselvyyksiä. Itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten la 13.6 klo 13.10 alkaen aina su 14.6 klo 16.00 saakka. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa, joka kutsutaan tarvittaessa paikalle kenttäkuulutuksen avulla. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista sekä vastalauseet jätetään itkumuurille.

Keskeyttäneet ja hylätyt

Keskeyttäneet ja hylätyt joukkueet (joukkueen tulos tulostaululla keskeyttänyt tai hylätty) voivat jatkaa viestiä normaaliin tapaan maaliin saakka. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on vaihdossa vähemmän kuin 30 minuuttia johtavaa joukkuetta jäljessä, viivytetään joukkuetta seuraavassa vaihdossa niin, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään 30 minuuttia. Näissä tapauksissa seuraavan osuuden juoksijan on ilmoittauduttava vaihtopuomin päässä Keskeyttäneet-ilmoitustaulun luona, jossa hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun 30 minuuttia johtavan joukkueen vaihdosta on kulunut.

Keskeyttävän kilpailijan on mahdollisuuksien mukaan tultava maastosta pois vaihto-/maaliviitoitusta pitkin vaihtoalueen kautta Emit-leimatarkistukseen. Mikäli suunnistaja ei kykene tulemaan maastosta vaihdon kautta, tulee joukkueen johtajan ilmoittaa keskeytyksestä itkumuurille ja palauttaa keskeyttäneen kilpailijan kartta. Joukkue luokitellaan keskeyttäneeksi, jos kilpailija ilmoittaa keskeytyksestä Emit-leimantarkistuksessa.

Loukkaantumisen takia maastossa keskeyttäneet kilpailijat luovuttavat karttansa ensihoidon henkilöstölle. Näistä joukkueista tulee ilmoitus myös vaihtopuomin ilmoitustaululle.

Huoltajat

Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lähtö-, vaihto- tai maalialueelle. Tarvittavat huoltotoimenpiteet on mahdollista suorittaa yleisölle varatuilta alueilta.

Tuulisuojat

Tuulisuojapaikat

Telttojen kiinnitysohje tapahtumissa

Seurojen tuulisuojat saa pystyttää vain etukäteen varatuille, järjestäjän merkitsemille paikoille. Järjestäjä varaa tuulisuoja-alueelta paikat vuoden 2014 Jukolan ja Venlojen viesteissä parhaiten menestyneille seuroille (50 parasta Jukolan joukkuetta ja parhaat Venlojen joukkueet). Muiden seurojen tuulisuojapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä niin kauan kuin paikkoja riittää. Kulkuväylät on jätettävä vapaiksi.

Majoittuminen ja kaikenlainen tulenteko tuulisuoja-alueella on ehdottomasti kielletty. Tulentekokielto koskee myös retki- ja kaasukeittimiä. Reikien tekeminen ja muu asfaltin vaurioittaminen karting-radalla on kielletty. Järjestäjä varaa painoja telttojen pystytykseen.

Haastattelut ja valokuvaus

Kilpailijoiden haastattelut tapahtuvat Emit-leimantarkistuksen jälkeen tai erikseen lehdistökeskuksessa. Molempien viestien (Venlat/Jukola) jälkeen kärkijoukkueille järjestetään lehdistötilaisuus mahdollisimman nopeasti maaliintulon jälkeen joukkueille erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Palkintojenjaot

Jukolan viestin 25 parasta joukkuetta ja Venlojen viestin 20 parasta joukkuetta palkitaan mitalein ja plaketein. Molempien viestien parhaat joukkueet palkitaan myös kunniapalkinnoin. Kaikki palkinnot jaetaan juhlalavalla.

Venlojen viestin palkintojen jako tapahtuu la 13.6.2015 klo 19.30 alkavan Jukolan juhlan yhteydessä. Palkittavien Venla-joukkueiden tulee saapua klo 19.20 mennessä heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille. Jukolan viestin palkintojenjako pidetään su 14.6.2015 klo 9.30 alkaen. Palkittavien Jukola-joukkueiden tulee saapua klo 9.20 heille juhlalavan viereen osoitetuille paikoille.

Palkintojen jakoon saapuvilla joukkueilla ei saa olla mukanaan mainoslippuja tai muuta mainosmateriaalia. Seuran viiri tai muu tunnus on sallittu.

Karttojen palautus

Molempien viestien palautuskarttojen jako aloitetaan su 14.6.2015 noin klo 9.00. Palautuskartat jaetaan seuroittain kilpailuinfossa, josta ne voi noutaa seuran 1. joukkueen materiaalin yhteydessä jaetulla karttojen palautuslapulla. Palautuskarttoihin on kilpailijan suunnistaman radan lisäksi painettu kaikki rastit sekä hajontakaavio.

Mikäli seuran kaikkien joukkueiden palautuskartat halutaan toimitettavan postitse, tulee kilpailuinfoon toimittaa etukäteen postiosoite sekä maksaa 10 € postitusmaksu. Suuriin sekä ulkomaille lähteviin postituksiin lisätään kilpailuinfossa olevan hinnaston mukainen postituslisä.

Jukolan viestin sanoma

Perinteen mukaisesti Jukolan viestin sanoman lukee Jukolan viestin voittajajoukkueen jäsen. Sanoma luetaan sekä sanoman kohde paljastetaan välittömästi voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen järjestäjän osoittamassa paikassa maalialueen läheisyydessä.

Erillisohjeet Venlojen viestiin

Osuuspituus (km) Nousua (m) Aika-arvio (min) Vaihto-/maaliaika
1. 8,0 130 51 14.51
2. 5,9–6,0 75 40 15.31
3. 6,2 70 41 16.12
4. 8,8–8,9 160 59 17.11
Yht. 29,0 435 3 h 11 min

Matkoihin sisältyy noin 1200 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Vuosina 1999–2000 syntyneille suositellaan osuuksia 2 ja 3.

Viestin lähtö:

Venlojen viesti alkaa la 13.6.2015 klo 14.00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Emit-sisäänkirjaukseen ja Emit-nollaukseen on saavuttava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä. Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Tämän jälkeinen toiminta on kuvattu kohdassa Lähdöt.

Vaihdon sulkeminen ja uusintalähtö:

Viestinomainen vaihto suljetaan la 13.6.2015 klo 18.30. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä klo 18.45.

Uusintalähdössä lähtevien joukkueiden on saavuttava Emit-sisäänkirjaukseen viimeistään 20 minuuttia ennen uusintalähtöä. Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen uusintalähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

Venlojen viestin maali suljetaan klo 22.00. Kaikille hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kuitenkin kokonaisaika.

Erillisohjeet Jukolan viestiin

Osuuspituus (km) Nousua (m) Valoisuus Aika-arvio (min) Vaihto-/maaliaika
1. 13,8–13,9 365 hämärä/pimeä 80 0.20
2. 12,3–12,4 285 pimeä 73 1.33
3. 15,7–15,8 405 pimeä/hämärä 94 3.07
4. 8,1–8,2 205 hämärä/valoisa 45 3.52
5. 8,5–8,6 215 valoisa 46 4.38
6. 12,6–12,7 320 valoisa 70 5.48
7. 14,5–14,6 355 valoisa 79 7.07
Yht. 85,9 2150 8 h 7 min

Matkoihin sisältyy noin 1200–1550 m viitoitusta. Hajonta on kaikilla osuuksilla. Aurinko laskee 13.6. klo 22.58 ja nousee 14.6. klo 4.01. Vuonna 1999–2000 syntyneille suositellaan osuuksia 4 ja 5.

Viestin lähtö:

Jukolan viesti alkaa la 13.6.2015 klo 23.00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Emit-sisäänkirjaukseen ja Emit-nollaukseen on saavuttava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä. Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Tämän jälkeinen toiminta on kuvattu kohdassa Lähdöt.

Vaihdon sulkeminen ja uusintalähdöt:

Viestinomainen vaihto suljetaan su 14.6. klo 8.45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa osassa. Ensimmäisessä, klo 9.00 tapahtuvassa uusintalähdössä lähtevät kaikki 7. osuuden juoksijat. Toisessa, klo 9.20 lähtevässä uusintalähdössä lähtevät osuuksien 2–6 juoksijat.

Uusintalähdössä lähtevien joukkueiden on saavuttava Emit-sisäänkirjaukseen viimeistään 20 minuuttia ennen uusintalähtöä. Emit-sisäänkirjauksen ja Emit-nollauksen jälkeen 7. osuuden kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen uusintalähtöä, kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Osuuksien 2–6 kilpailijat ohjataan tällöin odotusalueelle. Klo 9.00 tapahtuvan ensimmäisen uusintalähdön jälkeen osuuksien 2–6 kilpailijat siirtyvät karttatelineille kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään.

Jukolan viestin maali suljetaan klo 15.00. Kaikille hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kokonaisaika.

Osuusisännät

Osuusisännät

Pääyhteistyökumppani

Isäntäkaupungit

Taustayhteisöt

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit