Avlyst område


Jukola 2015 @ Google Maps

Det är förbjudet att träna eller tävla på det markerade området på den bifogade kartan ända till Louna-Jukola år 2015. I Finlands Orienteringsförbunds, www.ssl.fi regler finns anvisningar för att publicera förbjudet området.

Grenregel, punkt 2.53

SSL, region eller arrangör kan temporärt förbjuda eller begränsa vistelse i terrängen före en tävling(så kallat tävlings- och träningsförbud(se 9.17).

Grenregel 9.17

När terrängen offentliggörs, betyder detta samtidigt tävlings- och träningsförbud i densamma. Arrangören kan utlysa undantag från detta. Terrängen för en värdetävling bör offentliggöras enligt SSL:s direktiv.

Förbjud områdena i Finland

SSL