Tävlingsinbjudan

till den internationella 67:e Jukolakavlen och den 38:e Venlakavlen, Louna-Jukola, i Paimio. Tävlingen arrangeras av Paimion Rasti och Turun Suunnistajat.

Den 67:e Jukolakavlen

Stafett med sju sträckor för lag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset Lukkarin oppi (”Klockarens lära”) som donerats av Kaukametsäläiset.

Preliminära sträcklängder beräknad löptid stigning
 1. 13,8 km, Skymning/natt 80 min 365 m
 2. 12,4 km, natt 73 min 285 m
 3. 15,7 km, Natt/gryning 94 min 405 m
 4. 8,1 km, gryning/dag 45 min 205 m
 5. 8,6 km, dag 46 min 215 m
 6. 12,7 km, dag 70 min 320 m
 7. 14,5 km, dag 79 min 355 m
 totalt: 85,8 km 8 h 7 min 2150 m

I sträcklängderna ingår 1 200–1 550 meter snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Solen går ner 13.6. klockan 22.58 och upp 14.6. klockan 4.01. Tävlande födda 1999–2000 rekommenderas sträckorna 4 och 5. Tävlingen startar på lördag 13.6.2015 med masstart, preliminärt klockan 23.00. Eventuella ändringar och nyheter meddelas på Louna-Jukolas hemsida www.jukola.com/2015.

Den 38:e Venlakavlen

Stafett med fyra sträckor för damlag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset Venlan lautanen (”Venlas tallrik”) som donerats av dagstidningen Helsingin Sanomat.

Preliminära sträcklängder beräknad löptid stigning
 1. 8,0 km 51 min 130 m
 2. 6,0 km 40 min 75 m
 3. 6,2 km 41 min 70 m
 4. 8,9 km 59 min 160 m
 totalt: 29,1 km 3 h 11 min 435 m

I sträcklängderna ingår cirka 1 200 meter snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Tävlande födda 1999–2000 rekommenderas sträckorna 2 och 3. Tävlingen startar på lördag 13.6.2015 med masstart, preliminärt klockan 14.00. Eventuella ändringar och nyheter meddelas på Louna-Jukolas hemsida www.jukola.com/2015.

Gemensam information för båda stafetterna

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler samt arrangörernas direktiv. Finlands Orienteringsförbunds grenregler hittas på förbundets hemsida www.suunnistusliitto.fi. Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För lagen i täten har arrangörerna reserverat utrustning för GPS-uppföljning under tävlingens gång. Lag som inte accepterar att bära GPS-utrustningen utesluts ur tävlingen. Noggrannare direktiv ges i tävlingsdirektiven som publiceras på Louna-Jukolas hemsida i maj 2015.

Uppgifter om det förbjudna tävlingsområdet finns tillgängliga på Louna-Jukolas hemsida.

Karta och stämplingssystem

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, 6-färgad, ritad enligt IOF:s normer, trycks i mars 2015. Kartan finns i plastficka. Kartans storlek är A3 eller A2. Kartritare är Jussi Silvennoinen ( 4/2013–9/2014). Stämplingen är elektronisk (Emit).

Deltaganderätt

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. De personuppgifter som anmäls måste vara korrekta. Föreningarna och de som utför anmälningarna ansvarar för att informationen är korrekt. Både damer och herrar har rätt att delta i Jukolakavlen. De som deltagit i Venlakavlen får delta i Jukolakavlen, men endast i ett sådant lag som inte representerar en orienteringsförening. I lag som inte representerar en orienteringsförening får högst två 17–39-åriga löpare med en ranking av första klass på Finlands rankinglista (slutranking 2014) delta.

De yngsta tillåtna tävlandena ska vara födda 2000.

Endast lag som representerar en orienteringsförening kan tävla om seger, pris och poäng.

Anmälan, reservering av logi och betalning

Anmälan görs på Louna-Jukolas hemsida www.jukola.com/2015. I månadsskiftet november-december skickas e-post med behövliga lösenord till de orienteringsklubbar och sammanslutningar som deltog i Kuopio-Jukola 2014. De som inte har lösenord från tidigare år får lösenord då de registrerat sig i anmälningssystemet.

Ett lag måste ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka kan inte användas av olika lag i samma kavle. Samma Emit-bricka kan dock användas i både Jukola- och Venlakavlen. Arrangörerna hyr ut Emit-brickor mot en avgift på 10 €/st. Behovet av hyrda Emit-brickor måste ovillkorligen uppges vid anmälningen. Emit-brickornas nummer uppges inte i förväg utan de registreras i resultatservicen då löparen kommer in på start- eller växlingsområdet.

Deltagaravgifter och andra avgifter som betalas i förväg framgår av sammanställningen nedan. Betalningen görs via nätbank i samband med anmälan/reservering.

DELTAGARAVGIFTER
4.2.2015 kl. 23.59 Senast 13.5.2015 kl. 23.59 Senast 3.6.2015 kl. 23.59  Senast
Venla / lag 141 €  171 € 281 €
Jukola / lag 246 €  296 € 491 €
LOGI OCH TÄLTPLATS
Tältplats, 10 m x 10 m  16 €  16 €
Tält uppfört av arrangörerna  231 €  231 €
Logi i skola / person / natt  31 €  31 €
VINDSKYDDSAVGIVFTER
Vindskyddsplats, 5 m x 6 m 41 € 41 €
Öppet tält uppfört av arrangörerna, 3 m x 6 m 281 € 281 €
PARKERINGSAVGIFTER
Husbil / -vagn 41 € i samband med reservering, senast 13.5.
Buss 41 € i samband med reservering, senast 13.5.
Personbil 15 € vid avfärd

Laguppställning

Lagsuppställningen ska anmälas på nätet i samband med anmälan eller senare med hjälp av lösenordet. Lagsammansättningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig. I detta fall blir den offentlig fredagen 12.6.2015 kl. 18.00.

Lagsammansättningarna för båda kavlarna ska anmälas på nätet senast fredagen 12.6.2015 kl. 18.00. Efter detta kan ändringar göras endast i undantagsfall. Närmare upplysningar hittas i tävlingsdirektiven som publiceras i maj 2015 på Louna-Jukolas hemsidor.

Tävlingsnumren (OBS! Inkluderar ej säkerhetsnålar) och annat tävlingsmaterial delas ut först när lagsammansättningen har anmälts och deltagaravgiften betalats korrekt.

Logi

All logi vid tävlingsarenan ska reserveras och betalas i samband med reservationen genom anmälningssystemet senast 14.5. Logiplatsen bekräftas efter att betalningen mottagits. Logiavgifterna framgår i tabellen ovan.

Tältplatserna är huvudsakligen placerade i en gles parklik skog och deras storlek är 10m x 10m. Dessa tältplatser ligger på 800–1500 meters avstånd från tävlingsarenan.

Arrangörerna har dessutom 350 färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer) för lagen. 200 tält är reserverade för utländska lag och 125 för inhemska lag. Avståndet från tälten till tävlingsarenan är högst 1500 meter. Tälten reserveras i sin helhet (inga enskilda platser i tältet).

Utländska lag reserverar och betalar tälten i samband med anmälning senast 13.5.2015. Ifall tält reserverade för utländska lag blir över, överlåts de till användning av finländska lag. Dessa tält kan reserveras i förhand via e-post och adressen info.2015@jukola.com.

Ett begränsat antal sovplatser på hårt underlag i en närbelägen skola finns också tillgängliga på 1000–2000 meters avstånd från tävlingsarenan.

Parkering för husbilar och husvagnar ligger cirka 1000 m från tävlingsarenan. Antalet platser är begränsade och kommer att utdelas i reservationsordning. Platser måste reserveras och betalas i förväg, senast 13.5.2015 via anmälningssystemet.

Information om andra logimöjligheter hittas på Louna-Jukolas hemsida.

Föreningarnas vindskyddsområde

Föreningarna kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål-/växlinsområdet. De lag som placerat sig bäst i Kuopio-Jukola får en plats i första raden. De klubbar som anmäler minst 8 lag (Jukola +Venla) berättigas att reservera två platser. Utöver detta finns 30 vindskyddsplatser som inkluderar ett färdigt uppfört öppet tält (3 x 6 m) tillgängliga. Bokning och betalning görs via anmälningssystemet senast 13.5.2015. Platserna fördelas 13.5.2015 enligt anmälningsordning.

Tävlingsarena

Tävlingsarenan är belägen vid Paimios trafiksäkerhetscenter (körövningsbana) alldeles intill motorväg E18. Tävlingsarenan öppnas fredagen 12.6.2015 kl. 10.00. Vid tävlingsarenan finns bland annat restaurang, första hjälp, info samt försäljnings- och förevisningspunkter. Det finns ingen möjlighet till logi vid tävlingsarenan innan den öppnas.

Ankomst och vägvisning

En detaljerad anvisning om ankommande och vägvisning ges i maj 2014 på Louna-Jukolas hemsida, under sidan ”Så här går det till i Louna-Jukola”. Vägvisningen är utplacerad från och med 12.6.2015 kl. 09.00. Arrangörernas vägvisningar måste följas.

Parkering och parkeringsavgifter

All parkering relaterad till evenemanget måste följa arrangörernas instruktioner till reserverade parkeringsområden. Personbilarna parkeras på ett åkerområde ca 1500 meter från tävlingsarenan. Husbilar kommer att parkeras på ett industriområde ca 1000 meter från tävlingsarenan. Busshållplatserna är ca 300 meter från tävlingsarenan. Bussarna parkeras längs väg 110 enligt arrangörernas instruktioner.

Personbilarnas parkeringsavgift är 15 euro. Personbilarnas parkeringsbiljetter kan betalas vid Jukola-butiken eller vid avfärd från parkeringen. Observera att de personbilar som betalt avgiften före avfärd inte behöver köa.

Husbilar och -vagnar: se Logi.

För de föreningsbussar som stannar kvar vid parkeringen under tävlingens gång måste en parkeringsplats reserveras via anmälningssystemet senast 13.5.2015. Parkeringsavgiften på 41 euro betalas i samband med reserveringen.

För cyklar har ett skilt parkeringsområde reserverats vid tävlingsarenan. Motorcykelparkeringen finns ca 1000 meter från tävlingsarenan.

Aktiviteter för barn

För barn finns ”miniknat”, som innehåller olika aktiviteter.

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. Vid tävlingsarenan finns varmvattenduschar och en avgiftsbelagd bastu (3€)

Träning

Det finns möjlighet att träna på Louna-Jukolas träningskartor. Mer information om träningskartorna finns på Louna-Jukolas hemsida. Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet att träna i närheten av tävlingsarenan. Kartor säljs i Jukola-infon från och med fredag 12.6. kl. 10.00.

Funktionärer

Tävlingsledare Janne Virtanen (janne.virtanen@jukola.com, tel. +35840 583 6950)
Generalsekreterare Eero-Antti Lonka (eero-antti.lonka@jukola.com, tel. +35844 972 1820)
Kommunikationschef Janne Salmi (janne.salmi@jukola.com, tel. +35840 652 7490)
Teknisk ledare Heikki Peltola (SSL) (heikki.peltola@jukola.com, tel. +35850 511 3957)
Kart- och banansvarig Marko Virta (marko.virta@jukola.com, tel. +35850 469 5236)
Banläggare Jukka Oksa (Jukola) och Jyrki Kajavalta (Venlat)
Bankontrollant Ilkka Saarimäki (AngA)
Inbjudna gäster Katri Louhi (kutsuvieraat.2015@jukola.com)
Media Antti Ryynänen (media.2015@jukola.com, tel. +35840 824 1841)
Logi Terttu Koskinen (majoitus.2015@jukola.com)
Kontor info.2015@jukola.com, www.jukola.com/2015

Välkommen till den 67:e Jukola- och den 38:e Venlakavlen!

Osuusisännät

Osuusisännät

Pääyhteistyökumppani

Isäntäkaupungit

Taustayhteisöt

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit