Anvisningar för Louna-Jukola

Tidsschema för tävlingshelgen

Fredag 12.6.2015

10.00 Tävlingscentralen och info öppnas
18.00 Inlämning av lagsammansättning stängs
22.00 Info stängs

Lördag 13.6.2015

7.00 Info öppnas
13.00 Invigning och upphissning av Jukola-flaggan
14.00 Venlakavlens start
ca. 17.00 Venlavinnare i mål
18.30 Venlakavlens växling stängs
18.45 Venlakavlens omstart
19.30 Jukolafest och Venlakavlens prisutdelning
21.00 Skogskyrka
22.00 Venlakavlens mål stängs
22.58 Solnedgång
23.00 Jukolakavlens start

Söndag 14.6.2015

4.01 Soluppgång
ca. 7.00 Jukolavinnare i mål

Vinnarlaget läser upp Jukolabudskapet

8.45 Jukolakavlens växel stängs
9.00 Kartutdelning
9.00 Jukolakavlens omstart till 7. sträckan
9.20 Jukolakavlens omstart till sträckorna 2.-6.
9.30 Jukolakavlens prisutdelning och Jukola-flaggans överlåtelse
15.00 Jukolakavlens mål stängs
16.00 Info stängs

Öppettider

Fr 12.6. Lö 13.6. Sö 14.6.
Tävlingscentrum öppet 10.00–24.00 00.00–24.00 00.00–16.00
Info 10.00–22.00 07.00–24.00 00.00–16.00
Service till inbjudna gäster 10.00–24.00 00.00–12.00
Mediaservice 12.00–18.00 09.00–24.00 00.00–15.00
Tävlingsrestaurang 14.00–22.00 10.00–24.00 00.00–16.00
Kafé 10.00–24.00 00.00–15.00
Grillar 10.00–24.00 00.00–15.00
Öltält ”Mallasrasti” 14.00–22.00 10.00–03.00 09.00–15.00
Glassförsäljning 10.00–22.00 08.00–12.00
Jukola-butik 12.00–22.00 09.00–24.00 00.00–15.00
Barnens värld 11.00–21.00 08.00–11.00

Ankomst till tävlingscentralen

Tävlingscentralen är belägen vid Paimios trafiksäkerhetscentral (övningskörningsbana), precis vid E18 motorvägen. Tävlingscentrum öppnas på fredag 12.6.2015 kl. 10.00.

Vägvisning till Louna-Jukola börjar på följande sätt:

Från söder: Kimito-Tarvasjoki-landsväg 181, vid Sagu

Från väst: Åbo omfartsväg (stamväg 40) avtag mot riksväg 1 och landsväg 110

Från norr: Riksväg 9 avfart mot Aura-Huittinen-stamväg 41 och Aura-Halikko-landsväg 224 samt riksväg 10 avfart mot Aura-Halikko-landsväg 224

Från öster: Motorväg 1 avfart mot Aura-Halikko-landsväg 224 (Halikkos västra avfart) samt Aura-Halikko-landsväg 224 avfart mot väg 110

Vägvisningar är på plats från och med fredag 12.6.2015 kl. 07.00. Vägvisningarna måste följas.

Arrangören ordnar busstransport till TC från Åbo. Busslinjens detaljerade tidtabeller hittas på www.jukola.com/2015

Kollektivtrafik kör från både Helsingfors och Åbo till Paimio (busshållsplats vid avtag nr. 11). Från busshållsplatsen till TC är det ca. 700–900 m. Busstidtabeller hittas på www.åbus.fi och www.matkahuolto.fi. Vänligen reservera tillräckligt med tid för din resa. Det ligger på ditt eget ansvar att du hinner till din sträcka.

Direktiv för föreningsbussar

Föreningsbussarna följer den allmänna vägvisningen fram tills i närheten av TC. Därefter följer man vägvisningen för bussar (följ buss-skyltarna). Parkeringsbiljetten skall hållas synlig framme i bilen på insidan av vindrutan ända tills avgången. Vägvisningar och arrangörernas direktiv bör följas.

Föreningsbussarna har en egen lastnings/lossningshållplats i närheten av TC, vid väg 110. Arrangörerna vägleder bussarna till lastningshållplatsen och därefter till bussparkeringen.

Med personbil bör man förbereda sig på rusning och långa gångavstång

De som kommer med personbil skall förbereda sig på rusning och långa gångavstånd (max 3000 m) och bör reservera tillräckligt med tid för ankomst till TC.

Parkeringen äger rum på P-områden enligt arrangörernas vägledning. Parkeringsavgift för personbilar är 15€. Parkeringsbiljetterna kontrolleras vid utgång. Parkeringsbiljetterna kan lösas ut i Jukola-butiken, tävlingsinfon eller vid utkörningen av parkeringen. Vid utgången kan man endast betala med kontanter och jämna pengar. Observera att bilar som redan betalat sin parkeringsavgift vägleds till sin egen utgång för att undvika köer. Håll därför parkeringsbiljetten synlig på insidan av bilens vindruta ända tills avgången. Lämna inga värdesaker synliga i bilen!

Vägvisning och trafikledarnas direktiv bör absolut följas, eftersom det finns flera parkeringsområden och de skall fyllas enligt arrangörens planer. Avstånd från parkeringen till tävlingscentrum är 1500–3000 meter. Transport för förläggningsutrustning ordnas från parkeringsplatser.

Använd arrangörernas parkeringsområden! På andra områden gäller ett territoriellt parkeringsförbud och skärpt övervakning. Felparkerad bil är en säkerhetsrisk.

Inbjudna gäster och Media anvisas till egna P-områden, där endast bilar försedda med den på förhand skickade parkeringsbiljetten för Inbjudna gäster/media har tillträde. Vid ankomsten, håll parkeringsbiljetten synligt framme på insidan av bilens vindruta.

Rörelsehindrade som innehar INVA-kort på sin vindruta kan följa Media-vägvisningen. Parkeringsbiljetten (15 €) löses ut från Jukola-butiken eller tävlingsinfon.

Louna-Jukolas trafikupplysningar kan höras på YLE Radio Suomi 94,3 MHz samt på händelseplatsen och dess omgivning på frekvensen 96,3 MHz.

Turistfordon (husbilar och -vagnar)

De som anländer med husbilar och husvagnar skall reservera parkering på förhand före 13.5.2015. Anmäl via registreringssystemet enligt tävlingsinbjudan. Husbils/-vagnsparkeringarna är begränsade och fördelas enligt anmälningsdatum. Parkeringsavgiften är 41 € och betalas på förhand in på registreringssystemet via internetbank.

Husbilar och husvagnar följer den allmänna vägvisningen fram tills i närheten av tävlingscentralen. Därefter följer man vägvisningen för turistfordon (följ husbils-/husvagnskyltarna). Parkeringsbiljetten skall hållas synlig framme i bilen på insidan av vindrutan ända tills avgång. Vägvisningar och arrangörernas direktiv skall följas.

Parkeringsområdet för turistfordon är öppet från fredag 12.6. kl. 10.00. På området finns dricksvattenpunkt och toaletter. El eller skild tömningsmöjlighet för septitanker finns inte. Avstånd till tävlingscentralen är ca. 1000 meter. Öppen eld och användning av grill eller motsvarande utanför bilen är förbjudet. Att sänka ned markis eller bygga framtältar är också förbjudet. Säkerhetsavstånd skall beaktas.

Cykel och motorcykel

Det finns reserverade parkeringsplatser för cyklar vid tävlingscentralen. Motorcyklarnas parkering finns ca. 1000 m från TC. Motorcyklarna följer den allmänna vägvisningen fram tills i närheten av tävlingscentralen. Därefter följer man vägvisningen för motorcyklar (följ motorcykelskyltarna).

Parkering av cyklar och motorcyklar är avgiftsfri.

Avstång från tävlingscentralen

Vid avfärd från TC och parkeringen skall arrangörernas direktiv och vägskyltning följas. Parkeringsbiljetterna kontrolleras vid utgång. Landsväg 110 (gamla riksväg 1) är stängd för allmän trafik vid tävlingsområdet, mellan Sauvontie 181 och IIttulantie för tidsperioden 13.6. kl. 06.00 – 14.6. kl. 18.00

Säkerhet och nödsituationer

Så här agerar du i nödsituationer

Vid olycksfall: I TC får du första hjälp i den stora första hjälps-punkten samt i den mindre första hjälps-punkten i växlingsområde. (se punkt Första hjälp).

Allvarliga fall: anmäl förstahjälpstationen, tel. +358 46 624 7535, och gå till väga på följande sätt:

 1. Gör det klart vad som har hänt.
 2. Förebygg tilläggsolyckor.
 3. Granska patientens tillstånd.
 4. Kolla andningen.
 5. Flytta patienten till rätt ställning.
 6. Omedelbar livsfara ring 112.
 7. Arrangera vägvisning till objektet.

Eldsvåda i TC eller parkeringsområde: gå till väga enligt nedanstående direktiv. Anmäl säkerhetschefen, tel. +358 46 6247 334.

Märker du en eldsvåda:

 1. Varna människor som är i fara.
 2. Begränsa eldsvådan om det är möjligt (släckare, brandfilt).
 3. Anmäl om situationen till nödnummer 112.
 4. Visa brandkåren till platsen.

Ordningsstörningar: Ta kontakt med närmaste ordningsvakt eller ring till föreståndaren av ordningsvakter, tel. +358 46 624 7702. Är situationen hotande ring 112. Riskera inte dig själv eller andra.

 

Viktiga telefonnummer:

Allmänt nödnummer 112

Första hjälp +358 46 624 7535

Polis/Brandkår 112

Giftinformationscentralen +358 9 471 977

Säkerhetsdejour +358 46 6247 334

Ordningsvakternas dejour +358 46 6247 702

 

Första hjälp

Tävlingens förstahjälpstation ligger i tävlingscentralen i närheten av huvudrestaurangen i en gul byggnad. På första hjälpstationen dejourerar en läkare med första hjälp personal. I TC finns skyltar till första hjälpen. Vid mål- och växlingsområdet finns en första hjälpstation där det finns dejourerande första hjälp personal.

Första hjälps-punkten är markerad med vit kryss på grön botten.

I tävlingsterrängen finns under Venlakavlen två ställen för första hjälp och under Jukolakavlen tre ställen. Första hjälpen i terrängen är märkt med violett kryss på tävlingskartan. Dessutom finns det möjlighet till lätt första hjälputrustning vid drickastationer.

Apotek

Paimio apotek: Öppet må–fre 9–18, lö 9–14. Asematie 1, tel. +358 2 477 6400.

Universitetets Apotek, Åbo: Öppet alla dagar kl. 7–23. Universitetsgatan 25, tel. +358 300 20200.

Universitetets Apotek, Salo: Öppet alla dagar klo 8–21. Vilhonkatu 14, tel. +358 300 20200.

Förvaring av värdesaker

Separata förvaringsplatser finns inte. Ta vara på dina värdesaker.

Användning av eld

Att göra öppen eld samt camping/gaskök, grill och tältkaminer är absolut förbjudna på hela TC området och på alla förläggningsområdena både i tälten och utanför dem. Öppen eld får inte göras på andra än därtill särskilt anvisade eldplatser. Användning av eld övervakas.

Rökning

På tävlingsområdet gäller ett rökningsförbud fastställt av myndigheterna (Tobakslagen 5. paragraf 12§). Rökning får endast ske på angivna platser.

Alkoholdrycker

Att förtära egna alkoholdrycker på tävlingsområdet är förbjudet. Utförsel av alkoholdrycker från öltältet är förbjudet.

Förberedelse inför tävlingen

Info

Tävlingsinfo finns mitt emot ceremoniscenen i TC. Lagmaterial och returkartor delas ut vid tävlingsinfo. Kartor för modellorientering och träning finns till försäljning i info.

Anslagstavlor och Vägledning

Anslagstavlor och infopålen befinner sig i närhet av info. Vägledningen genomförs med hjälp av snitsel och skyltar.

Lagmaterial och Löpordning

Se tävlingsdirektiv.

Träning och modellorientering

Tävlingsveckoslutets modellorientering är på TC:s östra sida. Kartorna för modellorientering är offset-tryckta. Kontrollbeskrivningar och bantecken på kartan motsvarar dem i tävlingen. Vid kontrollpunkten finns en kontrollskärm och kod. Kartor finns för försäljning vid info och Jukola butiken under deras öppettider (7€/st). Modellorienteringskartor finns för försäljning även i tävlingskansliet och i Suunnistajan Kauppa-butiken i Åbo före tävlingsveckoslutet. Kontrollerna för modellorienteringen finns i terrängen från och med 8.6.

Mer information om träningsmöjligheter före händelsen finns på Louna-Jukolas internetsidor www.jukola.com/2015/en/kilpailuinfo/harjoittelu.

Tävlingskartor innehållande alla kontroller finns för försäljning i Tävlingsinfo och Jukola-butiken på söndag 14.6. ca.9.00 framåt (10€/st).

Löparebanken

I löparbanken på Louna-Jukolas hemsidor (www.jukola.com/2015/sv/kilpailuinfo/suunnistajapankki) kan lag söka löpare för att fylla sträckor som de saknar löpare till, eller individuella löpare meddela sitt intresse att löpa i kavlen.

Vindskydd

Föreningarnas vindskydd slås upp på förhandsbokade, av arrangören anvisade platser (se tävlingsdirektiv). Övernattning på vindskyddsområden är förbjudet.

Vindskyddsplatser

Anvisningar för fastsättning av tält

Förbjudna områden

Förbjudna områdes gränser är i TC utmärkta med staket och skyltar/snitsel (se delen gällande förbjudna områden i tävlingsdirektiven). Endast tävlanden som utför sin tävlingssträcka har rätt att röra sig i tävlingsterrängen. Tävlingsterrängen är förbjudet område även för publiken. Obehörig vistelse på förbjudet område kan leda till diskvalificering av föreningens alla lag.

Att följa med tävlingen och programmen

Att följa med och fotografera tävlingen

Starterna, växlingarna och målgångarna kan följas med och fotograferas på publikområden i TC. På videotavlorna i TC visas händelser i TC och terrängen. Topplagens avancerande följs med via GPS-apparater.

Kungörelse hörs i TC och i dess närhet på radio, frekvens 96,3 MHz.

TV och radio

Händelsen kan följas på Yles kanaler. Direkt TV-sändning från Venlakavlen kan ses på lördag kl. 13.50–17.30 och från Jukolakavlen från och med 22.50 på lördag, ända till söndag morgon. Båda kavlarna kan följas med direkt på nätet (yle.fi/areena) och på radio Yle Puhe (96,7 MHz).

Programmen

Öppningsceremonin och hissningen av Jukola-flaggan äger rum på ceremoniscenen på lördagen kl. 13.00. Jukola-festen och prisutdelningen för Venlakavlen börjar kl. 19.30 på ceremoniscenen. Jukolakavlens prisutdelning och överlåtelse av Jukola-flaggan äger rum kl.9.30 på söndagen på ceremoniscenen. Mer information om prisutdelningen finns i tävlingsdirektiven.

På programscenen arrangeras även annat program före öppningen, runt Jukola-festen och i samband med prisutdelningen på söndag.

Skogskyrka

Skogskyrkan börjar på lördagen kl. 21.00. Kyrkan befinner sig vid skogskanten, dryga 1,5km bakom TC:s norra tältområde. Paimion seurakunta står för förverkligande av skogskyrkan. Kyrkan befinner sig i en bergssluttning (även typiskt för tävlingsterrängen), man kan vid tycke ta med sig eget sittunderlag eller resestol. Skogskyrkan är öppen för publik under hele tävlingens gång.

Barnens scoutvärld

Lördag 12.00–22.00 och söndag 08.00–11.00

Barnens scoutvärld befinner sig i TC:s södra del, ca. 400m från infopålen, vid kanten av föreningstältsområdet. På området finns uppgifter, aktiviteter och program arrangerat av scouter, öppet för barn på lördag och söndag. Mer info om program och aktiviteter finns i handprogrammet.

OBS! I scoutvärlden finns inte övervakad barnavård. På området finns skötbord för barn i blöjåldern och en matvärmningsstation. Den andra matvärmningsstationen finns i tävlingsrestaurangen.

Inbjudna gäster och media

Mottagning av inbjudna gäster äger rum i tältet för inbjudna gäster. Mottagning av ackrediterad (se www.jukola.com/2015/sv/media) media äger rum i mediatältet.

Mat och dryck

I tillägg till tävlingsrestaurangen och -cafeterian serveras Louna-Jukolas publik och deltagare även av mindre cafeterior, grillar, glasspunkter och öltältet Mallasrasti. Dessutom finns även Säkylän Sotilaskotiyhdistys café-kiosk på plats vid TC. Öppettider för restauranger och cafeterior finns vid punkten Öppettider.

All mat är låglaktoshaltigt. Det finns även laktosfria, mjölkfria och glutenfria matalternativ. På fredagen kan utbudet vara begränsat. Betalning sker med kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten (se Bank och post). Största mottagbara sedel är 50 €. Betjäning sker smidigast med jämna pengar. De största rusningarna vid restaurangen är vid starttidpunkterna och efter Venlakavlens målgång, då lönar det sig att vara förberedd för köbildning.

Undvik matkassornas köer genom att köpa matbiljetterna från matkassorna i god tid före måltiden.

Klicka här för att se menyn.

Dricksvatten

På TC och förläggningsområdena finns 5 st. dricksvattenpunkter utmärkta på kartan. Det finns dricksvattenpunkter på Start- och växlingsområdet samt i närhet av målet. Det är förbjudet att tvätta utrustning vid dricksvattenpunkterna. Tvätt av utrustning är tillåtet endast på punkter skilt utmärkta för detta, dessa punkter hittas bredvid tvättstället.

Förläggning

TC öppnar och man kan förlägga sig i tält på fredag 12.6. kl. 10.00 och framåt, då vägledningen är på plats. Håll reda på dina värdesaker, vi befinner oss relativt nära bebyggelse. Att göra upp eld, röka samt användning av grill, camping- och gaskokare eller motsvarande är strängt förbjudet. Det finns en separat eldplats på området (utmärkt på kartan i TC).

Tältområde

Tältplatser

Tältplatser på kartan

Förläggning i egna tält i TC sker på förhandsbokade, numrerade tältplatser. Tältområden befinner sig på TC:s norra sida. Tältplatserna är ca. 10m x 10m och de är numrerade i terrängen. Plats för bokade tältplatser finns till påseende på Louna-Jukolas internetsidor, tältområdens infotavlor samt i info. Ifall det ännu finns lediga tältplatser då TC öppnar kan dessa köpas från tävlingsinfo.

Tält uppslagna av arrangören (hyrestält)

Hyrestält

Tält uppslagna av arrangören, i förhand bokade tältplatser finns norr och nordost om TC. Tälten är numrerade på nummerstolpar uppslagna invid tältet. Platser och tältnumror finns till påseende på Louna-Jukolas internetsidor, tältområdens infotavlor samt i info. Tälten är inte värmbara. Mer information om tält uppslagna av arrangören fås från tävlingsinfon.

På grund av säkerhetsskäl är det förbjudet att vistas i hyrestälten vid åskväder!

Förläggning på golv

Förreserverad förläggning på golv arrangeras på skolgolv vid Kriivari skola, ca. 2km från TC:s infopåle. De som bokat förläggning på golv tar med sin egen utrustning (madrass och sovsäck mm.) och handduk. Skolornas toaletter är i bruk för övernattare. De som förlägger sig på skolans golv använder TC:s tvätt. Det är förbjudet att använda utomhusskor och speciellt orienteringsskor inomhus, det är även förbjudet att tvätta orienteringsskorna inomhus. Plats för golvförläggning finns för påseende vid skolans aula, klassrummens dörrar samt info. Golvförläggningsutrymmen är i användning fr.o.m. kl. 10 den morgon man bokat den för (fredag eller lördag).

Annan service

Jukola-butiken

I Jukola-butiken finns Jukola-produkter, allt från skjortor till traditionella tygmärken. I Jukola-butiken finns även postkort med Jukolas egna poststämpel och frimärke samt lokala hantverksprodukter till salu.

Louna-Jukolas specialitet är ett postkort med ett foto av detta års Venlakavlestart! Kortet är till salu från och med tidig lördagskväll.

Bank och post

I restaurangens försäljningspunkter, Jukola-butiken och info kan betalningen skötas med kontanter eller de vanligaste bank- och kreditkorten (t.ex. Visa, Mastercard och Eurocard). Även kontaktlös betalning (t.ex. Elisa Lompakko) är möjlig. Största mottagbara sedel vid försäljningspunkterna är 50 €. I TC finns inte möjlighet att växla eller lyfta kontanter. Närmsta bankautomaterna från TC befinner sig i Pemar centrum på adresserna Asematie 1 och Vistantie 21.

Posten betjänar er i samband med Jukola-butiken.

Taxi

Taxihållplatsen befinner sig på parkeringsplatsen på tävlingsrestaurangens sydöstra sida, vid adressen Ajurintie 3, Pemar. Hållplatsen är utmärkt på TC-kartan. Taxins beställningsnummer är +358 2 10041 (avgift 0,99€/beställning + serviceavgift).

Toaletter

Toaletter i TC är utmärkta på TC-kartorna. Det finns desinfektionsmedel vid toaletterna.

Tvätt

Tvättstället är ca. 200m från infopålen i TC. Förutom duschar finns även tältbastu.

Bastun är varm från lördag kl. 14 till söndag kl. 16. Damernas bastutur är på lördag kl. 14–23, efter vilket herrarnas tur börjar. Under Jukolakavlens lopp erbjuds en mindre bastu för damer, fr.o.m. kl. 23. Bastuavgiften är 3€. Bastubiljetten kan köpas i förhand vid tävlingsinfo eller betalas kontant på plats. I bastuavgiften ingår sittunderlag.

Skild tvättmöjlighet är bokad för männen under Venlakavlen och damerna under Jukolakavlen.

På fredagen är det möjligt att tvätta sig på i TC:s tvätt mellan 18.00 och 21.00. Bastun värms inte på fredag.

Tvätt av utrustning

Tvätt av utrustning sker vid skilda servicepunkter, skilt utrustade för detta ändamål. Dessa punkter finns i närheten av tvättstället. Tvätt av utrustning annanstans är förbjudet.

Laddningspunkt

I TC finns Power it -batteriladdaruthyrare (www.powerit.fi) som hyr ut reservbatterier/Powerbanks.

Hittegods

Borttappad egendom kan efterfrågas från info enda till 16.00 på söndag.

Efter det levereras de mer värdefulla föremålen till Varsinais-Suomen Löytötavaratoimisto (www.vslt.net). telefon nr. 0600 307 777 (1,92€/min + serviceavgift), öppettider: mån 13–18; ti–fre 10–17.15.

Snygghet och avfall

Jukola är ett snyggt evenemang. Omgivningen bör inte skräpas ner och varje tävlande och åskådare sorterar sitt avfall. I samband med restaurangen finns insamlingskärl för bioavfall, kartong och energiavfall. Till bioavfall hör matrester och servetter. Till kartong hör engångskärl av papper, kartonger för dryck och andra kartongprodukter. Till energiavfall hör bl.a. kärl och omslag av plast.

På andra ställen i TC sorteras avfall i insamlingskärl enligt skilda direktiv.

Energigelsförpackningar eller annat avfall får inte slängas i terrängen. De skall levereras till vätskekontrollernas eller TC:s sopkärl.

Miljöfrågor

Respekt för omgivningen och skogsmiljön är ett centralt värde för Louna-Jukola. Genom gott samarbete och god planering med markägare, miljömyndigheter och jaktföreningar kan vi försäkra oss om att evenemanget inte stör områdets natur och djur. Alla vi som tar del av evenemanget – såväl tävlande och åskådare som arrangörer – bär ansvar för att miljön respekteras.

Förbjudna aktiviteter

Annonsering, försäljning mm. är förbjudet på evenemangsområdet utan skriftligt lov av arrangören. (evenemangsområdet inkluderar bl.a. förläggningsområden, parkeringsplatser och TC). Andra orienteringsevenemang kan annonseras om endast på anslagstavlan bokad för detta ändamål, som är utmärkt på TC-kartan och ligger vid scoutvärlden.

Användning av andra radiotelefoner än arrangörens på VHF-frekvenser vid TC är strängt förbjudet.

På TC-området gäller rökningsförbud fastställt av myndigheterna på grund av lag (Tobakslagen 5. punkt 12 §). Avnjutning av egna alkoholdrycker på TC-området är även förbjudet. Det är förbjudet att bära bort alkoholdrycker från utskänkningsområdet.

Att göra upp öppen eld samt användning av camping- och gaskokare, grill och tältkaminer är strängt förbjudet på hela TC-området, alla förläggningsområden, inne i och utanför tälten, på parkeringsområdet samt annanstans än på de skilt utmärkta eldplatser. Tulentekokieltoa valvotaan.

Förbudet mot att göra upp eld övervakas.

Förläggning på vindskyddsområdet är förbjudet.

Att sätta upp eller transportera föreningskännetecken i långa stångar under eller i närheten av högspänningslinjer är förbjudet på grund av risken för elektriska stötar!

Visste du att…

Du kan göra reklam för orienteringsevenemang på anslagstavlan invid Scoutvärlden. Ifall du vill annonsera eller sälja något på tävlingsområdet (inkl. förläggningsområden, parkeringsområden och TC), gör ett skriftligt avtal om detta med arrangören. Försäljning är tillåtet endast med arrangörens skriftliga lov.

Det finns ett skilt reserverat område för föreningsvimplar, områdets plats finns utmärkt på TC-kartan.

Enligt grenreglerna för orientering har en orienterare plikt att hjälpa en insjuknad eller skadad tävlande eller en tävlande som annars behöver hjälp. En orienterare har också, ifall tävlingsledare så begär, plikt att hjälpa till att söka en försvunnen tävlande.

Osuusisännät

Osuusisännät

Pääyhteistyökumppani

Isäntäkaupungit

Taustayhteisöt

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit