Placering

Jämsäs situation är fullkomlig i mitten av södra Finland.

Jämsä ligger i den södra gynnsamt stämd mot Finland, halvvägs mellan Jyväskylä och Tammerfors. När man ankommer till Jämsä med motorfordon från Lahtis eller Tammerfors, han kommer först till en rondell var träffas riksvägar 9 och 24. Från den här rondellen börjar anvisningen till tävlingscentrum.

Tävlingscentrum ligger i Myllymäki ca 7 km norrut från Jämsä centrum.

Man kan komma till Jämsä också behändigt via kollektivtrafik eller med egen båt från Päijänne-sjö längs Jämsä älv till stadens centrum. Från järnvägstadion eller bussterminal man kan bestiga till en regelbundet farande tävlingsbuss och åka ca 7 km till tävlingscentrum.

Från Jyväskylä flygstation det är ca 60 km och från Pirkkala flygstation det är ca 100 till Jämsä.

Anvisning

Man ankommer från Lahtis eller Tammerfors, anvisningen börjar i vägkorsning var träffas riksvägar 9 och 24. När man ankommer från Jyväskylä, anvisningen börjar vägkorsning var träffas riksvägen 9 och Juokslahdentie(väg 6050). Om man ankommer från Österbotten, anvisningen via Koskenpää(väg 604).

Parkering

Bussar, VIP, media samt campingvagnar- och bilarna parkeras i närheten av tävlingscentret. Det finns två parkeringsareals, en i närheten av tävlingscentret och en lite längre borta, varifrån arrangeras non-stop buss till tävlingscentrum.

Jämsä-Jukolas trafikplanering är i fin form. Trafikarrangemanget är klart över i sina huvuddrag, men man måste precisera några detaljer. Jenni Sabel ansvarar för trafikplanering.

Taustayhteisöt

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus

Yhteistyössä

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät - Jukolan viesti

Osuusisännät - Venlojen viesti