Arrangerande klubben

Jämsän Retki-Veikot är en topp- och konditionsorienteringsförening från Mellersta-Finland.

Den agera på Jämsä området. Föreningen är bildad 30.10.1949, och har ca 300 medlemmar. Föreningen blev vald till årets orienteringsförening år 2000.

Föreningen arrangerar aktivt tävlingar, och för tillfälle är arrangemangen av Jukola Kaveln dess största utmaning. Konditionskryssen arrangeras ca 30 gånger per säsongen. Under året 2011 har konditionskryssen haft i medeltal 118 deltagare. Om man ser på basen av populationen kan man säga att intresset är relativt högt i regionen. Man kartlägger aktivt olika områden i föreningen. Detta garanterar aktuella kartor till olika tillfällen. Under året arrangeras flera tävlingar. På vintern är det ”Huoparastit”, på försommaren ”Elonen-sprint”, på hösten ”Hervoton” orienteringen och till dessa minst en tävling i XX klass.

Enligt föreningens strategi satsar man både på att utveckla representationsidrottare samt att möjliggöra orientering utan satsning i tävlan. Det finns träningsgrupper för olika åldergrupper, samt en egen träningsgrupp för representationslagen. Tävlingsaktiviteten är hög i föreningen. En tredjedel av alla medlemmar tävlar. För alla medlemmar arrangeras många öppna samträningar under säsongen. Sådana är en sprint typ” korttelicup”, terränglöpningscup i samband med områdets andra föreningar, springskola och andra grenträningar.

Föreningen erbjuder ungdomsverksamhet av hög kvalitet. (”Nuori Suomi Sinetti” år 1999 och 2002). JRV- juniorer ( 6-14 år), tränar mångsidigt i orienteringens olika delområden, betonande av baskunskaper som kartmärken och användning av kompassen. Under konditionskryssen tillbjudas det ungdomarna alltid en egen kryssrutt.

Taustayhteisöt

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus

Yhteistyössä

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät - Jukolan viesti

Osuusisännät - Venlojen viesti