Så här går det till Jämsä-Jukola

Tidtabell för tävlingsveckoslutet 

Fredag 14.6.2013 

10.00             Tävlingscentrum och info öppnas

18.00             Inlämning av lagsammansättningar stängs

22.00             Info stängs

 

Lördag 15.6.2013

 

7.00               Info öppnas

12.30             Försvarsmaktens Beväringsmusikkår uppträdes

13.00             Öppningen och hissning av Jukola-flaggan

14.00             Venlakavlens start

n. 17.00         Venlavinnare i mål

18.30             Venlakavlens växel stängs

18.45             Venlakavlens masstart

19.30             Jukola-fest och Venlakavlens prisutdelning

21.00             Skogkyrka

21.50             Venlakavlens mål stängs

23.00             Jukolakavlens start

23.31             Solnedgång

 

Söndag 16.6.2013

 

3.31               Soluppgång

n. 6.30           Jukolavinnare i mål

                      Det vinnande laget kommer att läsa Jukolakavlens budskap

8.45               Jukolakavlens växel stängs

9.00               Jukolakavlens masstart till 7.sträckan

9.20               Jukolakavlens masstart till sträckorna 2-6

9.20               Inlämning av kartorna                                          

9.30               Jukolakavlens prisutdelning och Jukola-flaggans överlåtelse

15.00             Jukolakavlens mål stängs

16.00             Info stängs

 

Öppettider

                                                                  Pe 14.6.        La 15.6.         Su 16.6.

                     

Tävlingscentrum öppet                             10.00-24.00   00.00-24.00   00.00-16.00

Info                                                            10.00-22.00   07.00-24.00   00.00-16.00

Service till inbjudna gäster                        14.00-21.00   07.00-24.00   00.00-11.00

Mediaservice                                            12.00-18.00   08.00-24.00   00.00-15.00

Tävlingsrestaurant                                    12.00-22.00   07.00-24.00   00.00-15.00

Cafe’                                                         12.00-22.00   07.00-24.00   00.00-15.00

Grill                                                           15.00-22.00   10.00-24.00   00.00-15.00

Öltelt                                                         12.00-22.00   12.00-01.30   09.00-15.00

Glassförsäljning                                        12.00-22.00   10.00-24.00   00.00-15.00

Jukola-butik                                               12.00-22.00   09.00-24.00   00.00-15.00

Lilla-Eeros gård                                                              11.00-21.00   09.00-11.00

 

 

Ankomst till tävlingscentrum

 

Tävlingscentrum ligger i Jämsä, i Jämsäs yrkes institut Myllymäki campus, granne med Jämsänkoski ishallen. Tävlingscentrum öppnas på fredagen 14.6.2013 klo 10.00.

 

För ankommande från Lahtis eller Tammerfors, anvisningen börjar i vägkorsning mellan riksvägar 9 och 24. När man kommer från Jyväskylä (norrifrån), anvisningen börjar i riksvägen 9 vid Juokslahti. Om man kommer från Österbotten, startpunkten till anvisningen börjar i Keuru, vid korsningen mellan riksväg 23 och huvudväg 58 och i Petäjävesi, vid korsningen mellan riksväg 23 och väg 604.

 

Ankommande från Lahtis och Tammerfors vägvisas genom Jämsä centrum till Jämsänkoski och därifrån till parkering. Ankommande från Jyväskylä (norrifrån) vägvisas från riksväg 9 till Jämsänkoski via väg 6050 och därifrån till parkering. Ankommande från Österbotten vägvisas till Jämsänkoski via Koskenpää och därifrån till parkering. Vägvisningen är på sin plats från fredag 14.6.2013 kl. 7.00 och den skall följas.

 

Arrangören har ordnad busstransport på linjen Himos – Jämsä busstation – Jämsä järnvägsstation – Tävlingscentrum. Busstransport är kostnadsfri. Se detaljerade tidtabeller på internet www.jukola.com/2013.  Jämsäs lokaltrafiks bussar trafikeras också från Jämsä busstation och järnvägstation till Jämsänkoski busstation och då är avstånd till infopålen ca.1800 meter. Se tidtabeller för lokaltrafik på internet www.matkahuolto.fi eller www.jyvaskylanliikenne.fi/aikataulut. Du skall i alla fall reservera tillräckligt tid för resan. Det ligger på ditt eget ansvar att du hinner till din sträcka.

 

VIKTIGT FÖR BILARNA SOM KOMMER FRÅN VÄST

 

Bilarna som kommer från väst måste iaktta att mellan Jämsänkoski och Mänttä, på väg 56, finns det en spärr på Jukola-veckoslutet. Bilarna från Mänttähållet ska guidas till parkering via Keuruu. 

FÖRENINGSBUSSARNA 

Föreningsbussarnas guidning följer allmän guidning men nära tävlingscentrum för föreningsbussarna finns tilläggsskylt med en bild av bus. Parkeringsbiljett måste hållas synligt fram på insidan av bussens vindruta ända till avgånget. Vägvisarna och arrangörens direktiv måste följas. Föreningsbussarna ska parkeras nära tävlingscentrum. 

För föreningsbussarna som bara lämnar eller hämtar folk finns det en egen lossnings-/lastningsplats nära tävlingscentret, vid Rekitie. Föreningsbussarna visas till lossnings-/lastningsplats av trafikledarna. 

MED PERSONBIL MÅSTE MAN BEREDA SIG PÅ RUSNING OCH LÅNGA GÅNGVÄGAR 

Alla de som kommer med personbil skall förbereda sig på rusning och långa gångvägar (max. 2500 m) och bör reservera tillräckligt tid för ankomst till TC.  

Parkering äger rum på P-områden enligt arrangörarnas vägledning. Parkeringsavgift 15 € betalas kontant till parkeringsrad efter parkering. Håll en jämn summa i beredskap. Håll parkeringsbiljetten synlig på insidan av bilens vindruta ända till avgången. Lämna inte värdesaker synliga i bilen.

 

Vägvisning och trafikledarnas signaler måste absolut följas eftersom det finns flera parkeringsområden och de ska fyllas enligt arrangörens planer. Avstånd från närmaste parkeringsområdet till infopålen är 0-1000 meter. Från de andra parkeringsområden är avstånd till infopålen 1700-2000 meter. Transport för förläggningsutrustning ordnas från de här parkeringsområden. 

En av parkeringsplatser ligger på UPMs fabriksområden och därifrån ordnas busstrafik till TC. Det tar 5-10 minuter och bussen lämnar passagerarna till en plats som ligger 650 meter från infopålen. Från det här parkeringsområdet kan man också gå till TC, avstånd till infopålen är 3200 meter.  

Använd de av arrangörarna erbjudna P-områdena. På Myllymäki områden gäller ett territoriellt parkeringsförbud och skärpt övervakning. Felparkerad bil är en säkerhetsrisk. 

Inbjudna gäster och Media anvisas till egna P-områden där endast bilar försedda med den på förhand skickade parkeringsbiljetter för Inbjudna gäster/Media har tillträde. Vid ankomsten håll parkeringsbiljetten synligt framme på insidan av bilens vindruta. 

Rörelsehindrade som håller INVA-kort på sin bilens vindruta kan följa Inbjudna gäster- guidning. Parkeringsavgift på 15 € betalas i infon. 

Jämsä-Jukolas trafikupplysningarna kan höras på YLE Radio Suomi (på Jämsäregionen 92,5 MHz) samt på händelseplatsen och dess omgivning på Jukola-radio 98,5 MHz. 

 

TURISTFORDON (HUSBILAR OCH – VAGNAR) 

De som vill komma med husbil eller husvagn skall anmäla sig på förhand enligt tävlingsinbjudan. Platser är begränsade och kommer att delas i reservationsordning. Parkeringsavgift 35 € ska betalas vid ankomst till parkeringsområdet.

Husbilar och husvagnar ska köra efter vägvisning men vid TC i skyltarna för turistfordon (husbilar och husvagnskombinationer) finns det tilläggsskylt med husvagnsbil. Parkeringsbiljetten måste hållas synligt framme i bilen på insidan av vindrutan ända till avgång. Vägvisningar och arrangörernas direktiv skall följas. 

Parkeringsområdet för turistfordon är öppet från fredag 14.6. kl. 10.00. På området finns det dricksvattenpunkt och toaletter. El eller skild tömningsmöjlighet för septitanker finns ej. Avstånd till TC är 1000–1500 meter. Öppen eld och användning av grill eller motsvarande utanför bilen är förbjudet. Att rulla ned en markis eller uppföra framtält är också förbjudet. Säkerhetsavstånd måste beaktas. 

 

CYKLAR OCH MOTOCYKLAR

 Man tar sig lätt till tävlingscentrum även med cykel eller motorcykel. Gatuadress till tävlingscentrum är Metsäoppilaitoksentie 14, Jämsä. Motorcyklarna kör efter allmän vägvisning utom nära TC, då i skyltarna för motorcyklar finns det tilläggsskylt med motorcykelsbild.  

Parkering av cyklar och motorcyklar är kostnadsfri. Avstånd till infopålen är 100 meter.

 EXIT FRÅN TÄVLINGSCENTRUM 

Exit från TC sker efter arrangörernas anvisningar. Alla de som åker mot Österbotten ska ta hänsyn att på landsvägen KT 56 mellan Jämsänkoski och Mänttä finns en väggspärr t.o.m. söndagen klockan 14.00 (exit via samma väg som ankomst). Efter klockan 14.00 åt Mänttähållet kan exit ske efter KT 56, men även då måste man ta hänsyn att det finns tävlande på vägen. Det finns även sänkt hastighetsgrens på vägen. 

  

Säkerhet och nödsituationer 

SÅ HÄR GÅR DET TILL I NÖDSITUATIONER 

Olycksfall: Du får första hjälp på tävlingsplatsens huvud- eller livräddande första hjälpen(se punkt första hjälpen). 

Allvarliga fall: anmäl förstahjälpsationen tel. +358 44 7620 138 och gå vidare enligt råd följande sätt:

1.  Gör det klart vad som hänt

2.  Förebygg tilläggsolyckor

3.  Granska patientens tillstånd

4.  Kolla andningen

5.  Flytta till rätt ställning

6.  Omedelbar livsfara – ring 112

7.  Arrangera vägvisning till olycksplats

 

Eldsvåda i TC eller parkeringsområde: gå enligt följande direktiv. Anmäl också säkerhetsdejour tel. +358 44 7620 139. 

Märker du en eldsvåda:

1. Rädda människor som är i fara

2. Begräns eldsvådan om det är möjligt (släckare, släckningstäck)

3. Anmäl om situationen till alarmnummer 112

4. Visa brandkåren till platsen

 

Ordningsstörningar: Ta kontakt med närmaste ordningsvakt eller ring till föreståndaren av ordningsvakter tel. +358 44 947 0545. Är situationen hotande, ring 112. Riskera inte dig själv eller andra!

 VIKTIGA TELEFONNUMMER

Allmän alarmnummer 112                     

Första hjälp +358 44 7620 138

Polis, brandkåren 112                           

Giftinformationcentralen +358 9 471 977

Säkerhetsdejour +358 44 7620 139

Ordningsvakternas dejour +358 44 947 0545

 FÖRSTA HJÄLP

Tävlingens huvudförstahjälp ligger i tävlingscentrum nära det rödtegel byggnad med sanitetsläget.  På förstahjälpstationen dejourerar en läkare med förstahjälppersonal. Det finns vägvisning från TC till första hjälp. Så kallad livräddande första hjälpen ligger i tävlingscentrum med ishallens omklädningsrum. Där dejourer förstahjälppersonal. Vid mål- och växelområdet dejourer förstahjälpgruppar. 

Förstahjälppunkten är markerad med vit kryss på grön botten. 

I tävlingsterrängen finns under Venlakavlen två ställen för första hjälp och under Jukolakavlen tre ställen. Första hjälp i terrängen är märkt på tävlingskartorna. Något förstahjälpmaterial finns också i vätskekontrol.  

Närmaste apotek till TC ligger i Jämsänkoski centrum, adress Kenraalintie 10. Apoteket är öppet på fredagen kl. 9-20, på lördagen kl. 8.30- 17. Apoteket är stängt på söndagen. Apotekets telefonnummer är 020 780 9850. Jämsäs apotek (Säterintie 4, Jämsä) är öppet på fredagen kl. 9-20, på lördagen kl. 9-17 och på söndagen kl. 11-16.  

FÖRVARING AV VÄRDESAKER 

Arrangöraren har inte ordnat förvaring av värdeföremål. Sköt om dina värdesaker.  

 ANVÄNDING AV ELD 

Att göra öppen eld är absolut förbjudet på hela TC området och på alla förläggningsområdena både i tälten och utanför dem. Öppen eld får inte göras på andra än därtill särskilt anvisade eldplatser. Användning av camping- och gaskokare, grill och tältkaminer är också förbjudet. Användning av eld övervakas.

 RÖKNING

 På tävlingsområdet gäller ett absolut rökningsförbud utom området där rökning är tillåten. (Tobakslagen 5.kapitel 12 paragraf). 

ALKOHOLDRYCKER

 Att förtära egna alkoholdrycker på tävlingsområdet är förbjudet. Att bära bort alkoholdrycker från utskänkningsområdet är förbjudet. 

 Förberedelse för tävlingen

 INFO

 Infon ligger i tävlingscentrum vid Jukola-porten. Lagmaterial och återförbara tävlingskartor utdelas i infon. I infon finns också till salu kartor för modellorientering och träning.

 Är man med första gången i Jukola-kavlet så lönar det sig altt bli bekant med direktiv för nybörjare i Jukolakavlet (https://www.jukola.com/jukola/kuvat/jukola-ohjeita-ja-neuvoja-osallistujille.pdf). Direktiven finns endast på finska.

 ANSLAGSTAVLOR OCH VÄGLEDNING

 

Allmänna anslagstavlorna och infopålen ligger nära till info. Vägledning utföras med signaler och guideskyltar.

 LAGMATERIAL OCH LAGSAMMANSÄTTINGAR

 Se tävlingsdirektiv. 

TRÄNING OCH MODELLORIENTERING

 Modellorientering under tävlingsveckoslutet utförs på området söder om tävlingscentrum. Kartan för modellorienteringen är printad. Kartans bantecken, kontrollbeskrivningar och konstruktioner är lika med tävlingskarta. Kartorna säljs i infon (8€/st).

 Tävlingskartor med alla kontrollpunkterna säljs i infon från söndag 16.6 kl. 9.20( 8€/st). Mera information om träningsmöjligheterna före tävlingen finns på Jämsä-Jukolas internet-sidor.  

 ORIENTERARBANKEN

 I orienterarbanken som finns på Jämsä-Jukolas internet-sidor (/kilpailuinfo/suunnistajapankki) kan lagen söka komplettering till fattande sträckor. Likaväl kan löpare utan lag anmäla om sin lust att löpa i kavlen

 

VINDSKYDD

Klubbarnas vindskydd slås upp på den förhanden reserverade platserna av arrangörerna (se tävlingsdirektiv). Förläggning på området för vindskydd är förbjudet. 

FÖRBJUDNA OMRÅDEN

 Gränserna till förbjudna områden är utmärka i tävlingscentrum med staket och skyltar/band (se punkt förbjudna områden också i tävlingsdirektiv). Rätt att röra sig i tävlingsterrängen har enbart tävlande som utför sin tävlingssträcka. Även för publiken är det förbjudet att röra sig i tävlingsterrängen. Obehörig vistelse på förbjudet område kan leda till diskvalificering av klubbens alla lag.

 Att följa med tävlingen och programmen

 ATT FÖLJA MED OCH FOTOGRAFERA TÄVLINGEN

 Starterna, växlingarna och målgångarna kan följas med och fotograferas på publikområdena i TC. På videotavlorna i TC visas händelser i tävlingscentrum och terräng. Elitlagens avancerande kan följas med GPS-apparater

 Kungörelse hörs i tävlingscentrum och dess närhet på Jukola-radio på frekvens 98,5 MHz.

 

TV OCH RADIO

 Direkt TV-sändning på YLE TV2 lö kl.13.4517.30 Venlakavlen. Jukolakavlen lö kl. 22.50 – 00.00 (YLE Fem) och sö 00.00-7.00 (YLE TV2). I Internet kan båda kavlarna följas online från start till mål. (yle.fi/urheilu). Direkt radiosändning av båda kavlarna på YLE Puhe

 

PROGRAMMEN

Öppningen och hissning av Jukola-flaggan äger på estraden lördag kl. 13.00. Före öppningen kl. 12.30 på estraden uppträdes Försvarsmaktens Beväringsmusikkår. Jukola-festen och prisutdelning av Venlakavlen börjar lördag kl. 19.30 på estraden. Prisutdelning av Jukolakavlen och överlåtelse av Jukola-flaggan äger rum söndag kl. 9.30 på estraden. Se tilläggsinformation om prisutdelning i tävlingsdirektiv.

Skogkyrka äger rum lördag kl. 21.00 och det hålls i skogens dunkel c. 1 km norrut från infopålen. Skogskyrkan arrangerad av Jämsä församlingen med ledningen av kyrkoherde Pentti Leppänen, musik ansvaras av kantor Marko Kupari och kör UGG. Skogkyrkans område är öppet hela tiden under tävlingen.

 

BARN

 

Lilla-Eeros gård ligger i yrkesinstitutens idylliska museum by, på TCs nordsidan cirka 600 meter från infopålen. På Lilla-Eeros gårds område finns det bland annat Puuhapirtti, Touhupiha, handledda lekstunder för barn och Sju bröders berättelsestig. Mera information om olika aktiviteter finns det på programbladet.

 

OBS: I Lilla-Eeros gård finns ingen övervakad barnavård.

 

På Lilla-Eeros gård finns det vårdbord för blöjbyte och uppvärmningsplats för mat. Den andra uppvärmningsplatsen ligger nära restaurangen. Uppvärmningsplatserna är märkta med nappflaska-symbolen på TC-kartan.

 

INBJUDNA GÄSTER OCH MEDIA

Mottagning av inbjudna gäster äger rum i lokalen för inbjudna gäster. Mottagning av ackrediterad media (se www.jukola.com/2013/media) äger rum i mediatält.

 

Mat och dryck 

Förutom restaurang och kafe’er betjänas tävlande och åskådare i Jämsä-Jukola av tre grillkiosker samt glasspunkter och öltält Mallasrasti. Därtill finns Keurus Soldathemföreningens kafe. Öppettider för restaurang och kafe’er är i punkt 2.

All mat är utsökt och laktosfattig. På restaurang får man också mat utan laktos, mjölk eller glutein. På fredagen är urvalet i restaurang och kafe’er begränsat. Kaffe och dels även andra kafeprodukter får man också i Elonen Oy:s kafe’er. 

Betalningen kan utföras kontant eller med mest allmänna bank- och kreditkort (se bank och post). Största sedeln som mottas är 50 euro. Att använda jämna pengar är smidigast.

Värsta rusningstider i restaurangen är kring starterna och efter Venlakavlens målgång. Det lönar sig att undvika dessa tider så mycket som möjligt.

 

MATSEDEL OCH PRIS

 

RESTAURANG
Broilerpasta *

9 €

Vegetarisk pasta *

9 €

Köttbullar och potatismos med en sås *

9 €

Skinkfrestelse *

9 €

Köttsoppa **

7 €

Vegetarisk soppa **

6 €

Gröt och mjölk

4 €

Frukostpaket ***

6 €

 

* innehåller sallad, bröd och smör eller margarin samt dryck                                

** innehåller bröd och smör eller margarin samt dryck

                     

*** Söndag från kl. 5:00: gröt, mjölk, juice, bröd och smör eller margarin samt yogurt”                               

KAFÉ

 

Kaffe

1,50 €

Te

1,50 €

Kakao

2 €

Läskedrycker

2,50 €

Mineralvatten

2,50 €

Källvatten

2 €

Energidryck

4 €

Bakverk

2 – 4 €

Smörgåsar

3,50 – 4,50 €

Sallad

6 €

Saft

1,50 €

Yoghurt

1,50 €

Frukt

1 – 2 €

”Luchlåda”

6 €

Kaffe + bulle

3 €

Kaffe + kaka

4 €

GRILL
Korv

1,50 €

Hotdog med en / två korvar

3 € / 4 €

Pytt i panna

6 €

Läskedrycker

2,50 €

Saft

1,50 €

 

 

DRICKSVATTEN

 

I TC och på förläggningsområdena finns dricksvattenpunkter på 8 olika ställen som är utsatta på kartan. Därtill finns det dricksvattenpunkter på start- och uppvärmningsområdena samt efter mål. Att tvätta utrustningen är inte tillåtet på dricksvattenpunkter utan endast på särskilda tvättplatser för utrustningen vid tvättplatsen.

 

Förläggning 

Tävlingscentrum öppnas och förläggning i tält kan påbörjas från fredag 14.6 kl. 10.00, då skyltarna är på sin plats. Sköt om dina värdesaker, då är vi inte mitt i skogen! Att göra eld och röka samt användning av grill, camping- och gaskokare eller motsvarande är absolut förbjudet. I TC området det finns en separat öppen eld plast som är märkt på infokarta.

 TÄLTOMRÅDEN

 Förläggning i egna tält i tävlingscentrum sker på i förhand reserverade, numrerade tältplatser.  Platser finns mot sydväst från TC och tältplatser är i storlek 15×15 meter. Tältplatser är numrerade i terrängen. Var den reserverade tältplatsen ligger är till påseende på Jämsä-Jukolas Internet-sidor, på tältområdenas anslagstavlor och i infon. Ifall det ännu finns fria tältplatser i det skede då tävlingscentrum öppnas kan man köpa dem i infon.  

 

AV ARRANGÖRERNA UPPRESTA TÄLTPLATSER (HYRTÄLTEN)

Av arrangörerna uppresta, på förhand reserverade tält finns söderut från TC. Tälten är numrerade med en nummerstolpe vid tältet. Platserna och tältnumren är till påseende på Jämsä-Jukolas Internet-sidorna, på tältområdenas anslagstavlor och i infon. Det finns inte eldningen i tältet. Mera information om de av arrangörerna uppresta tält får man i infon.  

 

FÖRLÄGGNING PÅ HÅRT UNDERLAG

Förläggning på hårt underlag finns i Mäntykallio skola och Kankarisvesi skola, c. 1500-2000 meter från infopålen. De som har reserverat golvförläggning hämtar med sig sin egen bäddutrustning (madrass och sovsäck) och handdukar. Skolans toaletter kan användas av inkvarterade, men annars skall de i skolan inkvarterade använda TC:s tvättplats. Att röra sig inne i skolan med uteskorna och särskilt med orienteringsskor på är absolut förbjudet. Icke heller får man tvätta orienteringsskorna inne i skolan. Platserna till golvförläggningen är till påseende i skolans aula, på klassdörrarna och i infon. Platserna är användbara från reserveringsdagens morgon (antingen fredag eller lördag) kl. 10.00.

 Annan service 

JUKOLA-BUTIKEN

 I Jukola-butiken kan man köpa de officiella Jukola-produkterna från skjortor till pinser. Där finns till salu också postkort med Jukolas egen poststämpel och frimärke samt handarbete i Jämsä.

 BANK OCH POST

I restaurangens försäljningspunkter, i Jukola-butiken och i infon kan betalningen utföras kontant eller med de mest allmänna bank- och kreditkorten: Visa, MasterCard, Visa Debit, Debit MasterCard, VPAY, Visa Electron, Maestro ja Business Eurocard. Största sedeln som mottagas i försäljningspunkter är 50 euro. I tävlingscentrum finns ingen valutaväxling eller möjlighet att lyfta kontant. Närmaste bankautomater ligger i Jämsänkoski, i adress Koivutie 10 eller Kenraalintie 9.

 Posten betjänar allmänheten i samband med Jukola-butiken.

 

TAXI

 Taxihållplatsen ligger vid Rekitie och den är utsatt på kartan över tävlingscentrum Beställningsnummer för taxin är 020 09 09 09 (pris på servicen 0,99 €/samtal + lna/mta).  

WC

 Toaletten är utsatt på kartan över tävlingscentrum. I toaletterna finns handtvätt med desinficeringsämne

 TVÄTT

 Tvättplatsen ligger c. 600 från infopålen. Förutom duscharna finns där en tältbastu. 

Bastun är varm från lördag kl. 14.00 till söndag kl. 16.00. Den är avsedd för damer på lördagen kl. 14.0023.00 och för herrar på andra tider. Bastuavgift är 2€. Bastubiljetten kan köpas på förhand i infon eller betalas kontant på platsen. I bastuavgiften ingår sittunderlag.  

 

Skild möjlighet att tvätta sig är reserverad till herrar under Venlakavlen och till damer under Jukolakavlen.

 

På fredagen det är möjligt att tvätta sig i TC:s tvättplatsen mellan kl. 18.00 – 21.00.Man värmar upp bastun inte på fredagen.

 

 

TVÄTT AV UTRUSTNING

 Utrustningen kan tvättas i en för ändamålet skilt utrustad servicepunkt som ligger nära tvättplatsen. Tvätt av utrustning på annan plats är förbjudet.

 LADDING AV BATTERIET

 Mobiltelefoner och datorer kan laddas i infon med egen laddningsapparat (10€/timme).

 HITTEGODS 

Hittegods levereras och kan efterfrågas ända till söndagen kl. 16.00. Efter det hittegods levereras till Jukola-kansli och kan efterfrågas ända till 30.6.2013. Efter det värdesaker levereras till polisstationen i Jämsä.

 

SNYGGHET OCH AVFALL

 Jukola är ett snyggt evenemang. Omgivningen skall inte nedskräpas, var och en tävlande och åskådare sorterar sitt avfall. I anslutning till restauranger finns det soptunnor för bioavfall, kartong och energiavfall. Till bioavfall hör matrester och servetter, till kartong hör papperstallrikar och –muggar, vätskeflaskor av kartong och andra kartongprodukter. Till energiavfall hör t.ex. askar och omslag av plast.

 

På resten av tävlingscentrum samlas skräp i insamlingsbehållare som har delats med lagmaterial.

 Energigelpåsar eller annat skräp får inte kastas i terräng utan föras i soptunnor vid drickspunkter eller tävlingscentrum.

Miljöfrågor 

Jämsä-Jukolas centrala värde är respekt för miljön och skogsnaturen. Med god planering och samarbete med markägare, miljömyndigheter och jaktföreningar kan det försäkras att evenemanget inte stör områdets natur och djur. Vi alla som deltar evenemanget såväl tävlare, åskådare som funktionärer bär tillsammans ansvar för att miljön respekteras. 

 Förbjudna aktiviteter 

Annonsering, mångleri, försäljning och motsvarande är förbjudet på Jukola-området utan arrangörens skriftliga tillstånd (inkl. förläggningsområden, parkeringsområden och tävlingscentrum ). Andra orienteringshändelser kan reklameras endast på en för ändamålet reserverad anslagstavla vid info

 På TC-området får absolut inte användas andra radiotelefoner på VHF-frekvenser än de som arrangörarna har i bruk.

 

På TC-området gäller absolut rökningsförbud fastställt av myndigheterna på grund av lag. Att förtära egna alkoholdrycker på TC-området är också förbjudet. Att bära bort alkoholdrycker från utskänkningsområdet är förbjudet.

 

Att göra öppen eld är absolut förbjudet på TC- och förläggningsområden både inne i tälten och utanför dem, på parkeringsplatser samt på annanstans än på skilt anvisade eldplatser. Också är förbjudet att använda camping- och gaskokare, grill och tältkamin. Användning av eld övervakas.

Förläggning på området för vindskydd är förbjudet. Också förläggning i bilar under kraftlinjerna är förbjudet.

Att uppfära lagkännemärkena med långa stången nära kraftlinjerna är förbjudet, elstötfara! Att föra lagkännemärkena med långa stången från parkerings- och förläggningsområdet till området för vindskydd under ellinjerna är förbjudet, elstötfara! 

Näin toimitaan Jämsä-Jukolassa_ruotsi_käsiohjelma

Taustayhteisöt

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus

Yhteistyössä

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät - Jukolan viesti

Osuusisännät - Venlojen viesti