Allmänt

”Orientera till dits liv berättelse” – Jämsä Jukola 2012 

Som man kan se i Jämsä Jukola-logo, fusioneras där Jukola- stafetts  från året 1956 i drift varet officiellt emblem, planerat av Totti Noisniemi, en löpande bror mellan granar och starkt till regionen anslutande gammal berättelse av ”Jämsän Äijä”(Jämsäs Gubbe) i blå Päijänne-sjös och gröna barrskogars landskap, som år 2013 Jukola- stafetts huvudteman. 

Jämsän Äijä berättar av jämsäbornas små och stora historierna, som bildas en gemensam berättelse, som berättar av Jämsä- regionens traditioner, nutid och framtid. Mäktiga och växlande dragen i Mellersta Finland terräng betonar den där berättelsens mångformighet och upplevelseriket i Jukola- stafetts stämning.

Jämsän Äijä vill också hälsa alla orienterings vänner välkomna till Myllymäki området till år 2013 Jukola- Venla- stafett med teman: 

”Orientera till ditt livs berättelse”.

Taustayhteisöt

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus

Yhteistyössä

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät - Jukolan viesti

Osuusisännät - Venlojen viesti