Tävlingsinbjudan

till den internationella 65:e Jukola-kavlen och 36:e Venla-kavlen, Jämsä-Jukola 15  -16.6.2013 i Jämsä.

65:e Jukola-kavlen

Budkavle med sju sträckor öppen för orienteringsklubbar och andra sammansslutningar. I budkavlen tävlar man om vandringspriset ”Viertolas tjur” som donerats av Helsingin Sanomat.

Sträcklängder Beräknad löptid
1. 12,7 km dag/skymning 70 min
2. 12,9 km natt 70 min
3. 14,6 km natt 80 min
4. 7,8 km gryning/dag 41 min
5. 7,9 km dag 41 min
6. 11,8 km dag 65 min
7. 15,3 km dag 84 min
Total 83 km Total 7 h 31 min

I sträcklängderna ingår ca. 1300 m snitsel. Gaffling på alla sträckor. Solen går ner 15.6. kl. 23.31 och upp 16.6 kl. 3.31. Löpare födda 1997-98 får delta på sträckorna 4-6. Löpare födda 1996 eller tidigare får delta i alla sträckor. Tävlingen startar 15.6.2013 preliminärt kl. 23.00 med masstart. Möjliga ändringar (+/- ca. 1 h) anmälas  på Jämsä-Jukolas internet-sidor.

36:e Venla-kavlen 

Budkavle med fyra sträckor för damlag från orienteringsklubbar och andra sammanslutningar. I budkavlen tävlar man om vandringspriset ”Venlas tallrik” som donerats av Helsingin Sanomat.

Sträcklängder Beräknad löptid
1. 8,5 km 54 min
2. 5,8 km 35 min
3. 5,7 km 34 min
4. 8,7 km 56 min
Total 28,7 km Total 2 h 59 min

I sträcklängderna ingår 400-1300 m snitsel. Gaffling på alla sträckor. Löpare födda 1998 eller tidigare får delta alla sträckor. Tävlingen startar 15.6.2013 preliminärt kl. 14.00 med masstart. Möjliga ändringar (+/- ca. 1 h) anmälan på Jämsä-Jukolas internet-sidor.

Gemensam information för båda budkavlarna 

I budkavlarna gäller SSL:n regler samt arrangörernas direktiv. SSL:n regler finns på Suomen Suunnistusliittos hemsida www.suunnistusliitto.fi. Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För lagen i täten har arrangörerna reserverat utrustning för GPS-tracking under tävlingen. Lag som inte accepterar bära utrustning för GPS-tracking utesluts ur tävlingen. Specificerade anvisningar ges i tävlingsdirektiv som publiceras Jämsä-Jukolas internet-sidor i maj 2013.

Det  förbjudet området finns på Jämsä-Jukolas internet-sidor.

Kartan och stämplingssystem 

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, 6-färgad, ritad enligt IOF:s normer, trycks i mars 2013. Kartan är i plastficka. Kartan är ritad av Timo Joensuu ochPentti Helminen 2011-2012. Stämplingssystemet är elektroniskt(Emit)

Anmälning

Lagen ska anmäla sig på Jämsä-Jukola 2013:s hemsida www.jukola.com/2013. I december skickar arrangörerna per e-post behövliga lösenord till de orienteringsklubbar och sammanslutningar som deltog i Valio-Jukola 2012. De som inte har lösenord från tidigare år får lösenord då de registrerat sig i anmälningssystemet.

Anmälan ska göras antingen senast 31.1.2013 kl. 16.00 (billigare anmälningsavgift) eller senast 8.5.2013 kl. 16.00 (normal anmälningsavgift). Efteranmälning är möjligt fram till 7.6.2013 kl. 16.00 (förhöjd avgift). Anmälningen godkänns då angiven avgift har betalts inom utsatt tid.

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. Åldersgränserna för ungdomar ska efterföljas och de som de facto löper ska vara de som anmälts. Ansvaret för detta ligger på den som anmäler. I Jukola-kavlen får både damer och herrar delta. Den som deltagit i Venla-kavlen får delta i Jukola-kavlen, men endast i sådant lag som inte representerar en orienteringsklubb. I lag som inte representerar en orienteringsklubb får maximalt två 17 – 39-åriga löpare med en ranking av första klass på Finlands rankinglista (slutranking 2012) delta.

Ett lag bör ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka kan inte användas av olika lag i samma kavle. Samma Emit-bricka kan dock användas i både Jukola- och Venla-kavlen. Arrangörerna hyr ut Emit-brickor mot en avgift på 10€/st. Behovet av hyrda Emit-brickor måste ovillkorligen uppges vid anmälningen. Numren på Emit-brickorna uppges inte i förväg utan de registereras i resultatservicen då löparen kommer in på start- eller växlingsområdet.

Anmälningsavgift

Deltagaravgiften registereras enligt betalningsdagen (dvs. den dag då avgiften debiterats från anmälarens konto). Om avgiften inte betalas inom utsatt tid höjs avgiften beroende på betalningsdagen till ett belopp som framgår av sammanställningen nedan. Ett lag får delta i starten förutsatt att hela avgiften erlagts. Deltagaravgifter och andra avgifter som betalas i förväg framgår av sammanställningen nedan. Vid betalning uppges den referens som anmälningssystemet ger.

Kontouppgifter: JRV/Jämsä-Jukola 2013, IBAN FI16 4511 0010 0183 92, BIC HELSFIHH

DELTAGARAVGIFTER SENAST 31.1.2013 SENAST 8.5.2013 SENAST 7.6.2013
Venla (€/lag) 125 150 250
Jukola (€/lag) 220 265 440
FÖRLÄGGNING OCH LOGI
Tältplats 15 (15x15m) 15 (15x15m)
Tältplats av arrangörerna (€/tält) 230 230
Logi i skola   (€/person/natt) 30 30
Vindskydd (€) 30 30
PARKERINGSSAVGIFTER
Husbil (€) 35, betalas vid ankomst (reserveras i förväg)
Buss (€) 40 40
Personbil (€) 15€,   betalas vid ankomst

Lagsammansättning

Lagsammansättningarna kan anmälas på internet i samband med anmälan eller senare med användning av det lösenord föreningen fått (se ovan). Lagsammansättingen kan också anmälas utan att den genast blir offentlig. Då offentliggörs lagsammansättingen fredag 14.6.2013 kl. 18.00.

Anmälan om lagsammansättning till båda kavlarna ska göras på nätet senast fredag 14.6.2013 kl. 18.00. Därefter kan ändringar i dem göras endast i undantagsfall. Närmare uppgifter finns i de tävlings- anvisningar som i maj 2013 publiceras på Jämsä-Jukola hemsida.

Nummerlappar (Obs! Ta med egna säkerhetsnålar) och annat tävlingsmaterial för laget kan erhållas först då lagsammansättingen anmälts och korrekta tävlingsavgiften betalats.

Förläggning och logi

All förläggning och logi i tävlingscentrum (TC ) med undantag av husbilar reserveras och betalas i förväg, senast 8.5.2013. Husbilsplatser bör reserveras senast 8.5.2013, men parkeringsavgiften betalas först vid ankomst. Avgifterna framgår av sammanställningen ovan.

Förläggning i TC sker i första hand i deltagarnas egna tält. Tältplatsen ligger i gallrad skog och mäter 15×15 m.

Arrangören har dessutom 350 färdigt rest, icke uppvärmda, större tält (för 16 personer). De är först och främst avsedda för utländska lag och de reserveras tältvis (ej enskilda platser i tälten). Avståndet från tälten till infopålen är 500 m. Finska lag gör en preliminär reservation för platser senast 8.5.2013 till Jukola-kansli via e-post: info.2013@jukola.com. Tälten delas åt finska lag i reservationsordning, och efter 9.5.2013 bekräftas de lag som fått tält. Betalning sker efter att meddelandet erhållits.

Dessutom finns begränsad möjlighet till logi med sovplats på hårt underlag i en närbelägen skola. Logi i skolan reservas och betalas i förväg, senast 8.5.2013.

Parkering för husbilar och husvagnar ligger ca. 1500 m från infopålen. Platser är begränsade och kommer att delas i reservationsordning. Platser bör reserveras i förväg, senast 8.5.2013 via e-post info.2013@jukola.com. Avgiften betalas vid ankomst.

Mera information om logimöjligheter finns på Jämsä-Jukolas hemsida.

Klubbarnas vindskyddområdet 

Föreningarna kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål/växlingsområdet. De lag som placerat sig bäst i Valio-Jukola får en plats i första raden och övriga i den ordning de anmäler sig (antalet plats är begränsat). De klubbar som anmäler minst 8 lag (Jukola +Venla) kan reservera två platser. Platserna reserveras och betalas i samband med anmälan, senast 8.5.2013.

Tävlingscentrum 

Tävlingscentrum ligger i Myllymäki, Jämsä, ganska nära till centrum av Jämsänkoski. TC öppnas fredag 14.6.2013 kl. 10.00. I TC finns restaurang, första hjälpen, info samt områden för försäljning och förevisning. Det finns inte möjlighet till logi i TC innan den öppnas.

Ankomst och vägvisning 

En detaljerad anvisning på ankomst och vägvisning ges i ”Såhär förfar vi i Jämsä-Jukola” direktiv som publiceras på Jämsä-Jukolas internet-sidor i maj 2013.

Till TC kör bussar non-stop mellan Himos – Jämsä busstation – Jämsä järnvägstation- TC. Med bussarna kommer man behändigt till TC. Busstidtabellerna läggs senare ut på Jämsä-Jukolas hemsida.

I TC, under tävlingen kvarblivande klubbarnas bussar parkeras i en snar närhet av TC. Avståndet till infopålen är under 500 m. Det finns också möjlighet att lasta och avlasta bussarna i närheten av TC, ifall man inte vill parkera vid parkeringsplatsen.

Det är också lätt att komma till TC med cykel eller med motorcykel. Gatuadressen är Metsäoppilaitoksentie 14, Jämsänkoski. För cyklar och motorcyklar har reseverats ett avskilt område på parkeringen i TC.

Utlänska lag som deltar i Venla-kavlen och anländer med färja uppmanas att anlända via Åbo på grund av tuff tidtabell. 

Parkering och parkeringsavgifter 

Alla bilar parkeras på parkeringsområden enligt arrangörernas anvisningar. En del av personbilparkering i närheten av TC utföres på ett sådant sätt, att från parkeringen är avståndet till infopålen 200 – 1700 m. En del av personbilar parkeras ca. 3 km från TC, varifrån kör bussar non-stop till TC. Klubbarnas bussar parkeras i en snar närhet av TC. Parkeringsavgift är 40€ och det betalas vid reservation, senast 8.5.2013.

Parkeringsavgift för personbil är 15€ samt husbilar- och vagnar 35€. Avgiften uppbärs vid ankomst.

Aktiviteter för barn 

För barn finns” barnensvärld” som innehåller bl.a. fritidsaktiviteter samt äventyrsbana. Ytterligare information om dem läggs senare ut på Jämsä-Jukolas hemsida.

Omklädning och tvätt 

Omklädning sker i klubbtälten. I TC finns varmvattenduschar och en avgiftbelagd bastu (bastuavgift 2€).

Träning 

Det finns möjlighet att träna på Jämsä-Jukolas träningskartor. Mer information om träningskartorna finns på Jämsä-Jukolas hemsida. Det finns möjlighet för träning, en vecka före tävlingen och under tävlingsveckoslutet, på en karta i närheten av TC. Kartor säljs i tävlingsinfon.

Funktionärer 

Tävlingsledare: Jaakko Lajunen

Generalsekreterare: Ville Sabel

Informering: Frågor som rör tävlingen, Generalsekreterare Ville Sabel info.2013@jukola.com, tel. +358 447620132.

Annan informering, kommunikationschef Taina Huovinen taina.huovinen@jukola.com, tel. +358 408268961

Tävlingskontrollant: Heikki Peltola (SSL)

Ansvarig banläggare: Pentti Helminen

Bankontrollant: Kari Häkkinen (VaajTe)

Jämsä-Jukola 2013–kansliet 

Metsäoppilaitoksentie 14, 42300 Jämsänkoski  Info.2013@jukola.com  www.jukola.com/2013

Välkomna till den 65:e Jukola- och 36:e Venla-kavlen

Jämsän Retki-Veikot

Taustayhteisöt

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus

Yhteistyössä

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät - Jukolan viesti

Osuusisännät - Venlojen viesti