Kilpailuohjeet

Kilpailuohjeet tulostettavana pdf-tiedostona

Kilpailunjohtaja: Jaakko Lajunen

Kilpailutekninen johtaja: Panu Kärkkäinen

Ratamestariryhmän johtaja: Pentti Helminen

Tulospalvelun johtaja: Mikko Peltonen

Maalituomarit: Heikki Peltonen, Nina Mäki

Viestintäpäällikkö: Taina Huovinen

Kilpailun TA (tekninen asiantuntija): Heikki Peltola (SSL)

Ratavalvoja: Kari Häkkinen (VaajTe)

Tuomarineuvoston puheenjohtaja: Markku Joensuu (KanSu)

NOUDATETTAVAT SÄÄNNÖT JA OHJEET

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. SSL:n lajisäännöt löytyvät Suomen Suunnistusliiton internetsivuilta www.suunnistusliitto.fi. Lopulliset kilpailuohjeet julkaistaan tulostaululla sekä Jämsä-Jukolan internetsivuilla lauantaina 15.6. klo 10.00.

MAASTO

Kilpailumaasto sijaitsee Myllymäen kampuksen ja Jämsänkosken jäähallin yhteydessä.

Lähialueen tasaiset kangasmaastot voivat hämätä suunnistajaa, sillä maaston vaativuus kasvaa sitä mukaa, kuin etäisyys kilpailukeskukseen kasvaa. Suuret sähkölinjat leikkaavat kisamaastoa monissa paikoissa.

Korkeuseroja löytyy riittävästi, suurimpien mäkien osalta nousua on noin 50 metriä. Maastopohja on pääasiassa hyvää, kivikkoisia paikkoja ei ole kuin muutamassa kohdassa. Avokallioalueita löytyy vain muutamilta alueilta, eivätkä ne ole kovinkaan laajoja.

Talousmetsille tyypillisiä metsänhoitotöiden jälkiä on paikoittain. Myös soranoton jäljet näkyvät kartalla ja maastossa, tosin suurin osa vanhoista soramontuista on jo metsittynyt.

Enduroajajat ovat löytäneet kilpailumaastosta lajilleen sopivat harjoittelupaikat, joten enduropyörien ajouria on joissakin paikoissa todella runsaasti. Nämä ajourat on merkitty karttaan.

KILPAILUKARTTA JA RASTINMÄÄRITTEET

Kilpailukartta on 6-värinen suunnistuskartta avokalliokuvauksella. Kartan mittakaava on 1:10 000 ja käyräväli 5 m. Kartta on painettu maaliskuussa 2013. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Rastitunnus on myös rastinumeron vieressä. Kartan koko on Venlojen viestissä A3 ja Jukolan viestissä osuudesta riippuen A3 tai A2. Kartta on muovisuojuksessa.

Kilpailukartta on nähtävillä verryttelyalueella, jonne pääsevät vain lähtöään odottavat kilpailijat. Kilpailukartan kuvaaminen on kielletty. Kilpailualueen vanhat kartat ovat nähtävillä tulostaululla sekä Jämsä-Jukolan internetsivuilla.

Kartanluvun selkeyttämiseksi viimeisten rastien takana (kilpailukeskuksen puolella) sijaitsevaa aitaa ei ole merkitty kilpailukarttoihin.

Kilpailukartan pohja-aineistona on käytetty laserkeilausaineiston ja stereotulkinnan yhdistelmää. Reaaliaikainen GPS-avusteinen kartoitus on tehty vuosina 2011–2013. Kartan maastotyö on tehty kahden henkilön toimesta, maaston monipuolisuudesta ja laajuudesta huolimatta kartta on tasalaatuinen ja kulkukelpoisuuskuvaukseltaan hyvin onnistunut. Paikoin karttaan on kuvattu kuvausohjeita pienempiä kiviä. Kartta tarjoaa luotettavan ja totuudenmukaisen kuvan maastosta ja hyvät lähtökohdat tasapuoliseen kilpailutapahtumaan.

Maastossa olevia TV-tuotantoon liittyviä rakenteita ei ole merkitty karttoihin tai rastinmääritteisiin.

Rastipisteenä käytettävällä x-karttamerkillä on kuvattu alla olevien kuvien mukaisia rakennelmia.

KIELLETYT ALUEET

Pistepellot ja piha-alueet ovat kiellettyjä alueita. Muut kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan pystyviivoituksella ratapainatusvärillä. Jos kielletyn alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen nauha. Kielletyt tiealueet on merkitty pystyviivoituksella ratapainatusvärillä. Maastossa on yksittäisiä, pieniä kiellettyjä alueita (esim. linnunpesiä), jotka on merkitty maastoon kielletyn alueen nauhalla. Kyseisiä alueita ei ole merkitty karttaan kielletyn alueen merkinnällä.

Kielletyn alueen nauha on kuvattu alla olevassa kuvassa, nauhasta on myös näyte mallirastilla. Kielletyn alueen merkinnöistä on alla malliesimerkki.

  Kuva 1

  Kuva 2

Kuva 1 Esimerkki kielletyn alueen nauhasta,
Kuva 2 Esimerkki kielletyn alueen merkitsemisestä kartalla. (Kartta: Valio-Jukola 2012)

RASTIT JA LEIMAUS

Rastit ovat mallirastin mukaisia. Mallirasti sijaitsee infon vieressä. Jukolan viestin 1.–4. osuuden rasteilla on heijastimet. Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin järjestysnumero ja rastitunnus on painettu karttaan rastiympyrän viereen. Osalla rasteista rastitunnus on eri kuin rastileimasimen Emit-koodi eli näytöllisen Emit-kortin näyttöön tulee eri numero kuin rastitunnus. Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta.

VIITOITUKSET

Lähdöstä ja vaihdosta on yhtenäinen viitoitus kulku-uran molemmissa reunoissa K-pisteelle (radan kolmiopiste) saakka. Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat jaetaan ylikulkusillan jälkeen osuuksittain omiin vaihto- tai maalikarsinoihin. Jakokohdassa osuudet on osoitettu selkein osuusnumeroin karsinoiden yläpuolella.

JUOKSUJÄRJESTYKSET

Joukkueet ilmoittavat juoksujärjestyksensä internetissä osoitteessa www.jukola.com/2013/kilpailuinfo/ilmoittautuminen käyttämällä seurakohtaisia ilmoittautumistunnuksia. Molempien viestien juoksujärjestykset on ilmoitettava pe 14.6.2013 klo 18.00 mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa etukäteen myös ei-julkisena, jolloin se tulee julkiseksi pe 14.6.2013 klo 18.00 ja näkyy siitä lähtien Jämsä-Jukolan internetsivuilla.

Tämän jälkeen pakottavasta syystä johtuvat juoksujärjestyksen muutokset ilmoitetaan perusteluineen infoon viimeistään tuntia ennen asianomaisen kilpailun alkua kilpailun TA:n käsittelyä varten, joka hyväksyy tai hylkää muutosesitykset huomioiden esitetyt perustelut.

Juoksujärjestykset ovat nähtävissä internetissä perjantaina 14.6. klo 18.00 sekä lauantaina 15.6 klo 12.00 tulostaululla.

Joukkueiden ilmoittajat vastaavat nuorten ikärajojen noudattamisesta ja joukkueisiin nimettyjen oikeista henkilötiedoista.

JOUKKUEMATERIAALI

Joukkuemateriaali on noudettavissa pe 14.6. klo 10.00–22.00 ja la 15.6. klo 7.00–22.45 infosta. Joukkuemateriaali luovutetaan seuroille toimitettua joukkuemateriaalin noutolappua vastaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja juoksujärjestykset ilmoitettu asianmukaisesti. Noutolappu toimitetaan seuroille sähköpostitse kesäkuun alussa.

Joukkuemateriaali sisältää joukkueiden kilpailunumerot ja Emit-tarkistusliuskat, seurakohtaisen kartanpalautuskortin (1 kpl/seura, ensisijaisesti seuran Jukolan viestin 1. joukkueen materiaalissa) sekä järjestäjiltä vuokratut Emit-kortit. Joukkuemateriaali ei sisällä kilpailunumeroiden hakaneuloja. Hakaneuloja on myytävänä infossa hintaan 3€/30kpl.

KILPAILUNUMEROT

Kilpailunumerot määräytyvät vuoden 2012 Venlojen ja Jukolan viestien tulosten perusteella. Seuran 1. joukkue käyttää pienintä kilpailunumeroa. Kilpailunumerossa olevan viivakoodin tulee olla vahingoittumaton lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä.

Kilpailunumeron tulee olla kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan.  Kilpailumateriaali ei sisällä hakaneuloja. Joukkue hylätään, mikäli kilpailunumero on tahallisesti irrotettu suorituksen aikana. Kiinnitä kilpailunumero huolellisesti. Kiinnitys tarkastetaan sisäänmenoportilla.

EMIT-LEIMAUSJÄRJESTELMÄ

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää, ohjeet järjestelmästä löytyvät infon luota. Joukkueella on oltava vähintään kolme Emit-korttia. Samaa korttia voi käyttää sekä Venlojen että Jukolan viestissä. Samaa korttia ei voi käyttää peräkkäisillä osuuksilla eikä eri joukkueissa samassa viestissä. Joukkuemateriaali sisältää jokaiselle kilpailijalle Emit-tarkistusliuskan, joka on kiinnitettävä Emit-korttiin. Tarkistusliuskaan tulee jokaisen kilpailijan merkitä lyhenne J (=Jukola) tai V (=Venlat) sekä joukkueen numero ja osuus.

Emit-korttien numeroita ei ilmoiteta juoksujärjestyksen antamisen yhteydessä, vaan ne kirjataan tulospalvelujärjestelmään vasta kilpailupaikalla Suomen suurin kuntokoulu -sisäänmenoportin jälkeen lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä. Sisäänkirjautumisen jälkeen kilpailijan on nollattava korttinsa Emit-nollauspisteessä. Korttia ei saa vaihtaa järjestelmään kirjautumisen jälkeen. Toimimattomalla kilpailukortilla ei saa lähteä maastoon. Vaihtoon- ja maaliintulon jälkeen kilpailukortin tiedot luetaan Emit-tarkastuspisteessä. Mikäli leimauksessa havaitaan epäselvyyksiä, kilpailija ohjataan erilliseen selvityspisteeseen eli itkumuurille.

Emit-kortteja voi vuokrata järjestäjältä ennakkoon hintaan 10€/kpl, jolloin ne jaetaan joukkuemateriaalin mukana. Emit-kortteja voi vuokrata myös kilpailupäivänä infosta hintaan 10€/kpl. Vuokratut Emit-kortit palautetaan infoon kootusti joukkueittain. Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä Emit-kortista peritään 80€ korvaus.

EMIT-KORTIN TOIMIVUUDEN TESTAUS JA LEIMAUSOHJE

Info-teltan sekä Suomen suurin kuntokoulu -sisäänmenoportin vieressä on Emit-kortin testauspisteet, jossa kukin kilpailija voi tarkistaa oman korttinsa toimivuuden ja tutustua leimausjärjestelmään.

Tarkista korttisi toimivuus Emit-kortin testauspisteessä asettamalla kortti led-valolla varustettuun leimasimeen. Jos leimasimessa oleva punainen led-valo vilkkuu, niin kortti on toimintakunnossa.

Kokeile leimausta mallirastilla. Mallirastilla, kuten maastossa olevilla rasteilla, on tavallinen Emit-leimasin ilman vilkkuvaa led-valoa. Myös vaihdossa ja maalissa leimataan mallirastia vastaavassa leimasimessa. Jotta rastilla käynti rekisteröityy, on Emit-kortti painettava leimasimessa olevan hahlon pohjaan. Näin myös Emit-tarkistusliuskaan jää jälki rastilla käynnistä. Tämä todistaa rastilla käynnin järjestelmän häiriötilanteissa.

LÄHDÖT

Lähtö sijaitsee lähtö- ja vaihtoalueella maalisuoran takana. Kulku lähtöalueelle tapahtuu Suomen suurin kuntokoulu -sisäänmenoportin kautta, joka sijaitsee jäähallin lounaiskulmassa.  Lähtöalueelta ei saa poistua sisäänkirjautumisen jälkeen.  Lähtöalueella on WC ja vesipiste. Uusintalähtöjen ohjeet ovat jäljempänä molempien viestien erillisohjeissa.

Venlojen viestin lähtö on 15.6.2013 klo 14.00 ja Jukolan viestin lähtö klo 23.00. Molemmissa viesteissä sisäänmenoportti avataan tunti ennen lähtöhetkeä. Sisäänmenoportilla on oltava viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöhetkeä.

Toiminta lähtöalueella:

Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeen mukaisesti. Kilpailijat siirtyvät numeronsa osoittamalle paikalle noin 7 minuuttia ennen lähtöhetkeä, jolloin kulku lähtöalueelle suljetaan. Kilpailijan paikka on osoitettu maassa olevaan muovinauhaan merkityllä numerolla. Omille paikoille siirrytään rivien eteläpäästä. Rivien päissä on opasteet.  Viimevuotiseen tapaan kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Ottaessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan ottaminen on kilpailijan vastuulla. Kartta on suljettu teipillä ja sen avaaminen ennen lähtöhetkeä on ehdottomasti kielletty. Mikäli kartta avataan liian aikaisin, joukkueen suoritus hylätään.

Myöhästyneet joukkueet saavat karttansa lähtölaukauksen jälkeen lähdön toimitsijoilta.

Lähtö tapahtuu Puolustusvoimien ampumalla lähtölaukauksella. Kilpailija ei saa liikkua eteenpäin paikaltaan ennen lähtölaukausta. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään. Karttojen jako ja lähdöt videoidaan.

Lähtöjärjestelystä on erillinen ohje sekä piirros käsiohjelmassa ja Jämsä-Jukolan internetsivuilla.

VAIHTO

Viimeisiltä rasteilta on kokoava viitoitus vaihtoon johtavalle ylikulkusillalle. Vaihtoon tuleva suunnistaja juoksee ylikulkusillan jälkeen opasteiden mukaiseen vaihtokarsinaan (ks. viitoitukset). Hän leimaa vaihtoleimauksen, luovuttaa kartan toimitsijoille, jatkaa matkaa karttatelineille ja ottaa omaa numeroaan vastaavan seuraavan osuuden kartan telineestä. Kartta lähtee telineestä ylöspäin nostamalla.

Kilpailija vie kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden suunnistajalle. Vaihtopuomille on merkitty numeroilla joukkueiden pääpiirteiset paikat. Kilpailunumeron on oltava näkyvissä vaihtoleimauksen aikana ja karttatelineelle saavuttaessa.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Väärällä kartalla suunnistaminen aiheuttaa hylkäämisen. Jos joukkueen kartta ei ole telineessä, kilpailija ilmoittaa siitä toimitsijalle ja hänet ohjataan vaihtopuomin vieressä olevalle varakarttapisteelle. Kilpailija saa uuden kartan, mutta ajanhukkaa ei hyvitetä.

Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla Emit-sisäänkirjautumisen kautta. Vaihtoon saapuvat kilpailijat ovat lähtevien suunnistajien näkyvissä n. 150 metriä ennen vaihtopuomille tuloa. Vaihtoalueella on seurantapäätteitä, joista kilpailija voi tarkistaa, missä ja milloin joukkueen parhaillaan maastossa oleva kilpailija on viimeksi leimannut online-rastilla. Vaihtoalueella on myös WC sekä vesi- ja ensiapupiste.

Vaihdosta myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat sisäänkirjautumisen ja Emit-nollauksen jälkeen toimitsijoille vaihtopuomin päässä olevan vaihdon ilmoitustaulun luona. Toimitsija antaa tällöin hänelle edellisen osuuden juoksijan heille luovuttaman kartan.

Vaihtoon saapuvat kilpailijat saavat poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-tarkastuspisteen kautta. Joukkueiden vaihtoajat ja -sijat saadaan vaihtoleimauksesta. Vaihtoleimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä. Huomioi risteävä kilpailijaliikenne vaihtopuomin molemmin puolin ja vältä verryttelyä lähtevien kilpailijoiden kulkureitillä.

MAALI

Viimeisen osuuden viimeiseltä rastilta juostaan viitoitusta pitkin ylikulkusillan yli ja sen jälkeen opasteiden mukaan maalikarsinaan. Viidenkymmenen parhaan joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa maaliviivan ylityksestä. Muiden joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan ylityksen jälkeen. Leimausaika tulee Emit-kortin poistuessa leimasimesta. Maalileimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä. Maalileimauksen jälkeen kaikki kilpailijat luovuttavat kilpailukarttansa maalitoimitsijoille. Palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkureiden Emit-kortit luetaan heti maalin jälkeen, muut kulkevat karsinaa pitkin Emit-tarkastuspisteelle.

TULOSPALVELU JA TULOKSET

Kilpailun aikana tulokset näkyvät tulostaululla ja Jämsä-Jukolan internetsivuilla www.jukola.com/2013. Tuloksia koskevissa epäselvyyksissä tulee ottaa yhteys itkumuurille. Keskeytyksistä ja hylkäyksistä ilmoitetaan tulostaululla ja kärjen osalta kuulutuksin. Viralliset tulokset julkaistaan internetsivuilla kilpailun jälkeen.

ITKUMUURI

Sisäänmenoportin ja Emit-tarkastuspisteen läheisyydessä sijaitseva selvityspiste eli itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten kilpailun ajan lauantaista 15.6. klo 13.10 sunnuntaihin 16.6. klo 16.00. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa, joka kutsutaan paikalle kenttäkuulutuksella. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista ja vastalauseet jätetään itkumuurille.

KESKEYTTÄNEET JA HYLÄTYT

Keskeyttäneet ja hylätyiksi tulleet joukkueet (joukkueen tulos näkyy tulostaululla keskeyttäneenä tai hylättynä) voivat jatkaa kilpailua viestinomaisesti maaliin saakka. Kilpailijat vaihtavat normaalisti. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on kuitenkin vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestiä viivytetään seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään puoli tuntia. Seuraava viestinviejä ilmoittautuu toimitsijoille vaihtopuomin päässä vaihdon ilmoitustaulun luona, jossa hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun puoli tuntia kärjen vaihdosta on kulunut.

Keskeyttäneen kilpailijan on tultava maastosta maaliviitoitusta pitkin ja vaihtoalueen kautta Emit-tarkastuspisteelle Mikäli keskeyttänyt suunnistaja ei pysty tulemaan vaihdon kautta, tulee joukkueenjohtajan ilmoittaa asiasta itkumuurille ja samalla palauttaa joukkueen kilpailukartta. Joukkue luokitellaan keskeyttäneeksi, jos kilpailija ilmoittaa keskeytyksen Emit-tarkastuspisteessä. Loukkaantumisen takia maastossa keskeyttäneet kilpailijat luovuttavat karttansa ensihoidon henkilöstölle. Näistä joukkueista tulee ilmoitus myös vaihtopuomin ilmoitustaululle.

JUOMAPAIKAT JA ENSIAPU

Maastossa olevat juoma- ja ensiapupaikat on painettu karttaan ratapainatusvärillä kuvausohjeiden mukaisesti. Juomana on urheilujuomaa (Gutzy) sekä vettä. Juomapaikoilla on roskakorit, joihin juomamukit, geelipakkaukset ja muut mahdolliset roskat tulee jättää.

Vaihto- ja maalialueella on ensiapuryhmä ja juomapaikka. Kilpailukeskuksessa on ensihoitoasema.

GPS-SEURANTA

Molemmissa viesteissä on käytössä GPS-seuranta. Järjestäjä määrittää noin 20 suunnistajalle joka osuuden kärkipään joukkueista GPS-seurantalaitteet. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, suljetaan kilpailusta.

Seurantalaite asennetaan kilpailijalle järjestäjien avustamana sisäänmenoportin yhteydessä olevassa GPS-pisteessä. Hae GPS-seurantalaite viimeistään 15 min. ennen omaa lähtöä/vaihtoa. Laitteen hakeminen on jokaisen omalla vastuulla. Laite luovutetaan leimantarkistuksen jälkeen järjestäjille GPS-pisteeseen. Järjestäjät voivat muuttaa seurantalaitetta kantavia joukkueita viestin aikana.

OMIEN GPS-LAITTEIDEN JA MATKAPUHELINTEN KÄYTTÖ KILPAILUSUORITUKSEN AIKANA

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. Laitteeseen tallennettua tietoa ei saa käyttää kilpailusuorituksen edistämiseksi. Oman kännykän saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna vaihtoalueella ja kilpailusuorituksen aikana, ja sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksessa.

PIIKKARIKIELTO JA KILPAILUASU

Piikkareiden käyttö on kielletty. Valvontaa suoritetaan sisäänmenoportilla ja vaihtoalueelta pois tultaessa. Piikkareiden käyttö aiheuttaa joukkueen hylkäämisen. Nastarit ovat sallittuja.

Kilpailuasun tulee olla SSL:n lajisääntöjen mukainen: koko vartalon ja jalat peittävä. Asun paita saa olla lyhythihainen, mutta ei hihaton. Kilpailuasu tarkistetaan sisäänmenoportilla. Sääntöjen vastaisessa kilpailuasussa ei pääse vaihtoalueelle.

HUOLTAJAT

Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lähtö-, vaihto- tai maalialueelle. Tarvittavat huoltotoimenpiteet on mahdollista suorittaa yleisölle varatuilta alueilta.

TUULISUOJAT

Seurojen tuulisuojat saa pystyttää vain etukäteen varatuille, järjestäjän merkitsemille paikoille. Järjestäjä varaa tuulisuoja-alueen etummaisista paikoista paikat vuoden 2012 Jukolan ja Venlojen viestissä parhaiten menestyneille seuroille (50 parasta Jukolan joukkuetta ja parhaat Venlojen joukkueet). Muiden seurojen tuulisuojapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä niin kauan kuin paikkoja riittää. Kulkuväylät on jätettävä vapaiksi. Majoittuminen ja kaikenlainen tulenteko tuulisuoja-alueella on ehdottomasti kielletty. Tulentekokielto koskee myös retki- ja kaasukeittimiä.

HAASTATTELUT JA VALOKUVAUS

Kilpailijoiden haastattelut tapahtuvat Emit-tarkastuksen jälkeen tai lehdistökeskuksessa. Molempien viestien kärkijoukkueille järjestetään lehdistötilaisuus heille erikseen annattavien ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian maaliintulon jälkeen.

PALKINTOJENJAOT

25 parasta Jukola-joukkuetta ja 20 parasta Venla-joukkuetta palkitaan mitalein ja plaketein. Molempien viestien parhaita joukkueita palkitaan myös kunniapalkinnoin. Kaikki palkinnot jaetaan juhlalavalla. Venlojen viestin palkintojenjako pidetään lauantaina 15.6. klo 19.30 alkavan Jukola-juhlan yhteydessä. Palkittavien Venla-joukkueiden tulee saapua la klo 19.20 mennessä heille juhlalavan viereen varatuille paikoille. Jukolan viestin palkintojenjako pidetään sunnuntaina 16.6. klo 9.30 alkaen. Palkittavien Jukola-joukkueiden tulee saapua heille juhlalavan viereen varatuille paikoille su klo 9.20 mennessä.

Palkintojenjakoon saapuvilla joukkueilla ei saa olla mukana mainoslippuja tai muuta mainosmateriaalia. Seuran viiri tai tunnus on sallittu.

KARTTOJEN PALAUTUS

Venlojen ja Jukolan viestin palautuskarttojen jako alkaa sunnuntaina 16.6. klo 9.20 tai välittömästi uusintalähdön jälkeen infossa. Seuran kaikkien joukkueiden kaikki rastit ja hajontakaavion sisältävät puhtaat kartat (1kpl/joukkue) sekä kaikkien suunnistajien ratapainatuksella varustetut kartat luovutetaan seuran ensimmäisen joukkueen materiaalissa olevaa karttojenpalautuskorttia vastaan.

Mikäli seuran kaikkien joukkueiden palautuskartat halutaan toimitettavaksi postitse, tulee infoon toimittaa etukäteen postiosoite sekä maksaa 10 € maksu. Suuriin ja ulkomaille meneviin lähetyksiin lisätään erillinen postitusmaksu.

JUKOLAN VIESTIN SANOMA

Perinteiden mukainen Jukolan viestin sanoma luetaan ja sanoman kohde paljastetaan Jukolan viestin voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen järjestäjän osoittamassa paikassa maalialueen läheisyydessä.

ERILLISOHJEET VENLOJEN VIESTIIN

 Osuus Pituus (km) Arvioitu aika (min) Vaihto-/maaliaika Nousua (m)
1 8,0–8,1 53 14:53 180
2 6,0–6,1 33 15:26 65
3 6,0–6,1 33 15:59 65
4 8,5–8,6 55 16:54 190
Yhteensä 28,7 km 2 h 54 min 500 m

Kaikilla osuuksilla on hajautus. Ratoihin sisältyy 825–865 m viitoituksia. Vuonna 1998 ja aiemmin syntyneet saavat osallistua kaikille osuuksille.

Viestin alkaminen:

Kilpailu alkaa lauantaina 15.6. klo 14.00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöä.  Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan LÄHDÖT mukaisesti.

Osuuksien sulkeminen ja uusintalähtö:

Viestinomainen kilpailu päätetään klo 18.30. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö osuuksille 2–4 tapahtuu karttatelineiltä klo 18.45. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen yhteislähtöä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Venlojen viestin maali suljetaan klo 21.50. Kaikille hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kuitenkin kokonaisaika.

Uusintalähdön tienylitys

Venlojen viestin radat ylittävät KT 56:n, joka on suljettu yleiseltä liikenteeltä. Tie on kuitenkin avoinna liikenteelle klo 20.30–22.30, eli uusintalähdön jälkeen. Tien ylityskohdassa on jatkuvasti liikenteenohjaajia, mutta tietä ylitettäessä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta! Myös sulkuaikana tiellä voi liikkua yksittäisiä ajoneuvoja (esimerkiksi hälytysajoneuvoja).

ERILLISOHJEET JUKOLAN VIESTIIN

Osuus Pituus (km) Valoisuus Arvioitu aika (min) Vaihto-/maaliaika Nousu (m)
1 12,2–12,4 valoisa/hämärä 69 00:09 285
2 12,7–12,9 pimeä 71 01:20 285
3 14,2–14,4 pimeä 79 02:39 350
4 7,6–7,8 hämärä/valoisa 44 03:23 135
5 7,5–7,7 valoisa 41 04:04 135
6 11,5–11,6 valoisa 64 05:08 245
7 15,0–15,1 valoisa 82 06:30 365
Yhteensä 81,3 km 7 h 30 min 1800 m

Kaikilla osuuksilla on hajautus. Ratoihin sisältyy 825–865 m viitoituksia. Aurinko laskee lauantaina 15.6. klo 23.10 ja nousee sunnuntaina 16.6. klo 03.31. Vuonna 1997–1998 syntyneet saavat osallistua osuuksille 4-6. Vuonna 1996 ja aiemmin syntyneet saavat osallistua kaikille osuuksille.

Viestin alkaminen:

Kilpailu alkaa lauantaina 15.6. klo 23.00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Toiminta siellä tapahtuu kohdan LÄHDÖT mukaisesti.

Osuuksien sulkeminen ja uusintalähdöt:

Viestinomainen kilpailu päätetään sunnuntaina 16.6. klo 8.45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa eri yhteislähdössä. Seitsemännen (7.) osuuden uusintalähtö tapahtuu klo 9.00 ja 2.–6. osuuksien klo 9.20. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 20 minuuttia ennen omaa yhteislähtöä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen seitsemännen (7.) osuuden kilpailijat siirtyvät karttatelineille noin 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. 2.–6. osuuksien kilpailijat ohjataan tällöin odotusalueelle. Ensimmäisen uusintalähdön jälkeen 2.–6. osuuksien kilpailijat siirtyvät karttatelineille kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Jukolan viestin maali suljetaan klo 15.00. Hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kokonaisaika.

Uusintalähdön tienylitys

Jukolan viestin radat ylittävät KT 56:n, joka on suljettu yleiseltä liikenteeltä. Tie on kuitenkin avoinna liikenteelle sunnuntaina klo 14 alkaen, eli uusintalähdön jälkeen. Tien ylityskohdassa on jatkuvasti liikenteenohjaajia, mutta tietä ylitettäessä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta! Myös sulkuaikana tiellä voi liikkua yksittäisiä ajoneuvoja (esimerkiksi hälytysajoneuvoja).

 Kilpailuohjeet_Jämsä-Jukola_käsiohjelmaan

Taustayhteisöt

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Suomen metsäkeskus
Suomen metsäkeskus

Yhteistyössä

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät - Jukolan viesti

Osuusisännät - Venlojen viesti