Tidtabell

Nuorten Jukola 2015 går av stapeln lördagen den 22.8. kl.11.30

9.8. anmälan till normalt pris upphör kl.24.

16.8. efteranmälan med högre avgift upphör kl.24.

Tidtabell

Fredagen den 21.8.2015

kl. 12.00 Vägvisningen till övernattningsskolan är på plats.

kl. 16.00 Tävlingskansli och Info öppnar i Österby övernattningsskola, tävlingsmaterialet kan avhämtas.

kl. 16.00 Övernattningen på skolan är möjlig.

kl. 16.00 Träningskartor säljs i Info:

Träningsmöjligheter finns i tre närliggande områden. Avståndet från övernattningsskolan är 0 – 5 km.

Man kan träna när som helst på de på förhand reserverade kartorna.

kl. 16.00 Vägvisning till tävlingscentralen är på plats , möjlighet att sätta upp föreningstält på den plats som reserverats på

förhand.

kl. 19.00 De på förhand beställda kvällsmålspaketen kan avhämtas, senast kl.22.

kl. 21.00 Löpordningarna ska vara inlämnade i anmälningssystemet eller till Info.

kl. 22.00 Tävlingskansli och Info stänger för kvällen.

Lördagen den 22.8.2015

kl. 7.00 Morgonmål serveras åt de som övernattat på skolan, fram till kl.9.00.

kl. 7.00 Vägvisningen till tävlingscentralen är på plats.

kl. 8.00 Tävlingskansli och Info öppnar på tävlingscentralen, tävlingsmaterialet kan avhämtas.

kl. 8.00 Modellorienteringsmöjlighet i tävlingens närliggande terräng under hela tävlingen.

Banan lämpar sig för uppvärmning och för att bekanta sig med stämplingssystemet.

kl. 9.30 Förändringar i löpordningen ska vara inlämnade till Info (bara av vägande skäl, TA godkänner/förkastar).

kl. 9.50 Orienterarbanken stängs, orienterarbankslagen bildas.

kl. 10.15 De lag som deltar i 30- års jubileumståget samlas (enligt speakerns direktiv).

kl. 10.20 Orienterarbankslagen samlas vid Info.

kl. 10.30 Övernattningsskolan stängs (inte längre tillträde till övernattningsutrymmena).

kl. 10.30 Öppningsceremonierna börjar:

Flagghissning, Vårt Land (Emilia Ekström) och öppnandet av tävlingen

Idrottareden läses (av en representant för segrarlaget år 2014) samt presentation av 30 års laget

kl. 10.50 Förevisning av start-, växlings- och målfunktionerna (sk. växlingsdemo)

kl. 11.30 STAFETTENS START.

kl. 14.35 UPPSKATTAD MÅLGÅNG FÖR VINNARLAGET.

Vinnarlagets ankare läser Ungdomens Jukola budskapet.

kl. 15.20 Växlingen stänger.

kl. 15.30 Omstart för etapperna 2-7.

kl. 15.30 De lag som ska få pris samlas invid festplatsen.

kl. 15.40 PRISUTDELNING.

Nuorten Jukola flaggan överräcks till nästa års arrrangörer. Rajamäen Rykmenttis taltur.

kl. 16.00 Kartorna återfås i Info (mot returneringskvittot).

kl. 18.00 Målet stängs.

kl. 18.00 Tävlingskansli, Info och tävlingscentralen stängs.

Osuusisäntä

Osuusisäntä.

Seura yhteistyössä

SSL yhteistyössä

Taustayhteisöt