Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSDIREKTIV

Tävlingsinstruktioner (PM) på svenska finns i klubbmaterialpåsar för svenska lag och FSO:s lag och även i INFO på tävlingscentralen.

Competition Instructions in english can be found in club material bags for international teams. Instructions are also available at the info desk in the competition centre.

Obs! Direktiven är preliminära. Ändringar är ännu möjliga.

Allmänt

Ungdomens Jukola är en internationell stafettorienteringstävling med 7 etapper avsedd för föreningslag. Deltagandet i olika etapper är begränsat så, att i var och en av etapperna kan delta endast tävlanden från de klasser som nämns under rubriken ”Sträckor och etapper”

Endast klubbar som inte själva kan få ihop ett lag kan skapa / samla ihop ett kombinationslag. Också skolelever eller medlemmar från ungdomsorganisationer från en och samma kommun kan samla ihop deltagare till ett kombinationslag. Om en medlem från en orienteringsförening deltar i ett skol- eller ungdomsorganisationslag måste representationsföreningen ge tillstånd till det.

I föreningslagen finns ålders- och könsbegränsningar för de olika etapperna. I lag som inte är föreningslag får flickor springa på etapp 7. Tävlingsarrangören sammanställer kombinationslag av de orienterare som har anmält sig till orienterarbanken.

Tävlingsregler

I tävlingen följer man SSL:s grenregler 2015, arrangemangsdirektiven för Ungdomens Jukola och arrangörens direktiv. Arrangör är OK Raseborg och tävlingen stöds och regleras av Suomen Suunnistusliitto och Kaukametsäläiset ry.

De slutgiltiga tävlingsdirektiven publiceras på resultattavlan och på tävlingens internetsida torsdagen den 20.8 kl.16.

Tävlingens ansvarspersoner

Tävlingsledare Helena Kanste helena.kanste@jukola.com +358440582718

Info Christina Lönnberg christina.lonnberg@jukola.com +358407504849

Informationsservice André Nylund andré.nylund@jukola.com +358407569733

Tävlingscentralen Mats Lundström mats.lundstrom@2me.fi +358405953338

Tekniska ärenden Peter Sjöholm peter.sjoholm@n3m.fi +358443457253

Banmästarärenden Sune Forsström sunev.forsstrom@gmail.com +358405031918

Resultatservice Niko-Petteri Salo niko@resultatsalo.fi +358405705572

Restaurantservice Catarina von Frenckell rina.frenckell@fagervik.fi +358405623289

Första hjälp Micaela Stolpe micaela@2me.fi

Säkerhetsansvarig Kaj Ranta kaj.ranta@2me.fi +358405343848

VIP-gäster Johanna von Frenckell johanna.vonfrenckell@helsinki.fi +358407033294

GPS-uppföljning Pekka Varis gpsseuranta@gmail.com +358445669742

SSL:s tekniska delegat (TD) Tommi Tervakangas tommi.tervakangas@gmail.com +358405447450

Bankontrollant Anders Nordell (KSF) anders.nordell@raseborg.fi +358443372255

Måldomare Mikaela Fiskars +3585006892

 

Tävlingsjuryns ordförande Jeanette Aumo OK Trian jeanne.aumo@gmail.com +358407501491

Medlemmar Venla Kinnala TuS och Severi Valkamo KooVee

– medlemmar (2) medlemmarna föreslås när anmälningarna är klara

Tävlingens beskyddare Joni Stenström joni.stenstrom@gmail.com +358451306285

Tävlingscentral, adresser, vägvisning och parkering

Tävlingscentralen är i Västerby idrottscentrum i Raseborg. Tävlingsplatsens adress är Tenalavägen 100, 10620 Raseborg. Vägvisning till tävlingscentralen börjar i korsningen mellan väg 25 och väg 52. Om man kommer från Salo hållet är vägvisningen från väg 52. Vägvisningen är på plats från fredagen den 21.8 kl.16. Husbilar och bussar parkerar på samma område. Parkeringen är avgiftsfri.

Skolinkvartering, kvällsmål och morgonmål

Det finns möjlighet till skolinkvartering natten mellan fredag och lördag. Inkvartering på golv inklusive morgonmål kostar 15 euro/person/natt (egen madrass). Bokning av skolinkvartering och kvällsmål (specialdiet bör bokas enskilt) görs i samband med anmälningen i anmälningsservicen. De på förhand bokade kvällsmålen (fredag) serveras kl.19.00 – 22.00. På lördagsmorgonen serveras morgonmål kl.6.00 – 9.00.

Inkvarteringen sker i Österby skola, adress Österbyvägen 51, Ekenäs. Vägvisning till skolan på fredagen från kl.12. Inkvarteringen har egna arrangörsdirektiv. Avståndet från inkvarteringsskolan till tävlingscentralen är ca 1.5 km. Övriga inkvarteringsmöjligheter finns på tävlingssidorna under linken /sv/yleista/majoitus/

Tävlingskansli/INFO

Tävlingsmaterial (bland annat tävlingsnumrorna) fås klubbvis från INFO.

Fredagen den 21.8 kl.16.00 – 21.00 är INFO i Österby skola (inkvarteringsskolan, Österbyvägen 51, Ekenäs). På lördagen den 22.8 är INFO på tävlingscentralen öppen kl.8.00 – 18.00. Tävlingsmaterial utdelas till lagen då alla kostnader är betalda. Obetalda kostnader kan betalas i INFO:

Föreningarnas tävlingsmaterial

Tävlingsmaterialet kan avhämtas från INFO på fredagen kl.16 – 22 i inkvarteringsskolan eller på lördagen på tävlingscentralen från kl.8.00 mot kvittering. Samtidigt antecknas den ansvarsperson som föreningen har på plats. Bara de klubbar som har betalat alla kostnader får tävlingsmaterialet, till vilket hör bland annat tävlingsnumror utan säkerhetsnålar, program, biljett för att få tillbaka kartor, tränarkort, eventuella hyr-Emitar, och EMIT- kontrollappar. Egna säkerhetsnålar krävs. Nummerlapparna plockas inte bort. Klubbens representant kvitterar de hyr-Emitar som ges i föreningsmaterialet. För oåterlämnade Emitar debiteras föreningen 80 euro per Emit.

På tävlingscentralen finns en INFO- påle.

Emit-bricka

Ett lag ska ha minst tre Emit-brickor. Samma Emit får inte användas i två olika lag. Emit kan hyras av arrangören för 4 euro per Emit. Antalet Emit som önskas hyra ska anmälas i samband med tävlingsanmälan. Emit- numren behöver inte meddelas på förhand, utan skrivs in i resultatsystemet på tävlingsplatsen när man går in i start- eller växlingsområdet.

Ombesörj att du använder sakenlig Emit-bricka i Ungdomens Jukola. Se Suomen Suunnistusliitos beslut om tillåtna tävlingskort:  www.suunnistusliitto.fi/kilpailu/saannot-ja-ohjeet/sallitut-kilpailukortit/

Kartan

Orienteringskarta 7/2015, skala 1:10 000, ekvidistans 2,5 m, storlek A4. Kartorna finns i plastfodral. Gamla kartor och terrängbeskrivning över området finns till påseende på tävlingens hemsida. Tävlingskartan finns till påseende på växlingsområdet.

Terrängen

Friluftsterrängen i Västerby består av snabbt framkomlig berg i dagen med rikligt med stigar, skidspårsbotten och andra spår. Sikten är god och höjdskillnaderna är som störst 30-40 m.

Start och K-punkt, vägvisning

Starten sker i tävlingscentralen. 250 m snitsel från start till K-punkten.

Kontroller

Kontrollerna är i terrängen utmärkta med orange-vita orienteringsskärmar. En modellkontroll finns på tävlingscentralen, där det är möjligt att testa Att Emiten fungerar. Kontrollerna i terrängen är ställvis nära varandra. Kom ihåg att kontrollera koderna! Online- kontroller finns på alla etapper.

Kontrolldefinitioner och koder

Kontrolldefinitioner med beskrivningar är tryckta på kartan. Kontrollens kodnummer är inte tryckt bredvid kontrollens ordningsnummer. De som använder sig av Emit med display bör notera att stämplingens Emit-kod inte nödvändigtvis motsvarar kontrollens kod.

Banor och etapper

I etapplängderna ingår 500 m snitsling. Gafflingar på alla etapper utom på etapp 5.

Etapp Klass Banlängd (km) Kontroller Idealtid (min) Täten växlar (kl)

1 H/D16 4,9 13 28 11:59

2 H/D16 4,9 13 28 12:28

3 D14 2,4 8 15 12.45

4 H/D14 2,4 8 13 13:00

5 D16 3,5 11 24 13:25

6 D18 4,6 14 33 14:00

7 H18 6,0 14 34 14:35

Förbjudna områden

I tävlingsterrängen finns inga förbjudna områden.

Tränarfålla på etapperna 3 och 4

Bredvid snitseln till K-punkten finns en tränarfålla, där lagets tränare kan vägleda löparna på etapp 3 och 4 i planeringen av sträckan. Till fållan kommer man endast med tränarkort.

Nummerlappar

Nummerlappar används på alla etapper. Nummerlappen ska fästas synligt på skjortans framsida. Kom ihåg egna säkerhetsnålar! Lagnumreringen baserar sig på den placering laget hade i stafetten år 2014. De lagnumror som är märkta med en asterix (*) avviker från detta. Kombinationslagen är märkta med bokstaven Y (liksom även de lag som har en flicka på ankaretappen). Lagnumret, etappnumret och firmalogon får inte gömmas. På nummerlappen finns en streckkod som måste hållas oskadad för inläsningen av Emit-brickan.

Emit-brickan

I tävlingen används det elektroniska Emit-stämplingssystemet. Kontrollappar utdelas i klubbens materialpåse. Skriv lagets nummer, etapp och Emit-brickans nummer på kontrollappen. Vid inträde till växlingsfållan läses Emit-brickan in i resultatserviceprogrammet och nollas. Ett lag måste använda minst tre olika Emit-brickor. Samma Emit-bricka får absolut inte användas i två etapper efter varandra eller i två skilda lag. Om det visar sig att den egna Emit-brickan inte fungerar vid inläsningen till växlingen ger arrangörerna en låne-Emit. Om en startande i gemensamma starten har sin Emit ännu hos föregående etapp får den startande en låne-Emit.

Löpordningarna

Löpordningen kan anmälas via internet på adressen https://registration.jukola.com/?kieli=sv&kisa=nj2015 eller på den blankett som fås i INFO. Lagens löpordning måste lämnas in senast kl. 21 dagen före tävlingen. Efter det tas ändringar i löpordningar emot endast på grund av tvingande och motiverade skäl och skall godkännas av TD.

Startlista

Den slutgiltiga startlistan finns till påseende på tävlingens www-sidor på torsdagen den 20.8 kl.16 och på resultattavlan.

Start

Tävlingens start sker på lördagen den 22.8 kl.11.30. Inläsning och nollning för första etappens löpare börjar kl.10.50 och slutar kl.11.20. Efter inläsningen och nollningen flyttar sig löparna till området mellan startområdet och K-punkten. Till sin egen startplats går man enligt speakerns direktiv. Kartorna är på marken framför de tävlande lätt fastsatta på ett bräde. Löparen ska kontrollera att rätt tävlingsnummer finns på kartan. Kartan får inte öppnas före starten. Starten sker enligt speakerns direktiv. Starten videofilmas. Det lag som tjuvstartar diskvalificeras. På uppvärmningsområdet finns WC.

Växling

Till växlingsområdet kommer man enligt den karta som finns i tävlingsdirektiven via samma sista kontroll för alla etapper. Ungefär 50 m före mål/växlingsstämplingen väljer löparen fålla enligt sin etapp. På alla etapper måste man stämpla på växlings/målstrecket. Den tävlande ger sin karta utvikt åt arrangören och fortsätter mot kartställningen, där man tar kartan med det egna lagnumret och följande etappnummer. Kontrollera att du tar rätt lagnummer och rätt etappkarta! Det lag som har tagit fel karta från kartställningen diskvalificeras. Om någon har tagit ditt lags karta ska du anmäla det till arrangören. Från reservkartstället fås reservkarta (gottgörelse för förlorad tid ges inte.). Den tävlande ger sedan följande etapps karta åt sitt lags följande etapps löpare vid växlingsbommen. Efter det flyttar sig den tävlande till Emit-stämplingskontrollen i Emit-OUT tältet. Om stämplingsuppgifterna är rätta slipper den tävlande ut ur växlingsområdet. Om det finns fel i stämplingsuppgifterna visas den tävlande till ”klagomuren” där man reder ut oklarheter i stämplingarna.

Växlingen stänger kl.15.20. Därefter visas de lag som kommer till växlingen direkt till stämplingskontrollen.

Mål

Från sista kontrollen löper man längs snitsel till målfållan enligt skyltning. Placeringen avgörs på målstrecket. Slutplaceringen för de lag som placerar sig på placeringarna 1-40 avgörs av en måldomare. Den slutgiltiga måltiden fås från den stämpling som utförs efter målstrecket. Placeringarna 41 och vidare avgörs enligt målstämplingstiden(de lag som kommit i mål efter en stafettlik prestation???). Målet stängs kl.18.

Demonstration av start-, växlings och målfunktionerna eller s.k. växlingsdemo

Funktionerna demonstreras kl.10.45 med hjälp av löpare och speakern.

Omstart för etapperna 2-7

De löpare som deltar i omstart bör läsa in och nolla sin Emit i Emit-IN tältet och flytta sig till växlingsbommen före kl.15.20. Växlingen stängs kl.15.20, varefter växlingsbommen öppnas och alla de löpare som deltar i omstarten ställer sig vid kartställningen vid sin egen karta. Den gemensamma starten sker kl.15.30 enligt speakerns direktiv.

Klagomuren

Om det vid den elektroniska avläsningen av Emit-brickan finns oklarheter i stämplingen föreslår resultattjänsten en diskvalificering som reds ut omedelbart i klagomuren. Om prestationen konstateras vara felaktig på grund av en kontroll saknas eller är fel eller om kontrollordningsföljden är fel kallas lagets tränare på plats. En diskvalificering bekräftas först efter det.

Tävlande som avbrutit ska komma normalt till växling/mål. Den tävlande för följande etapps karta till följande etapps löpare som väntar vid växlingsbommen. En löpare som avbrutit anmäler att han eller hon avbrutit i Emit-OUT tältet. Om en tävlande har avbrutit av tvingande skäl eller är skadad och därför kommer förbi tävlingen/målet måste han eller hon anmäla sig i Emit-OUT tältet och ge sin karta till arrangören.

Ett diskvalificerat lag eller ett lag som avbrutit får fortsätta stafetten ända i mål. Om ett lag som har diskvalificerats eller avbrutit ändå är mindre än en halv timme efter det ledande laget, fördröjs lagets fortsättning i stafetten och följande stafettlöpare släpps iväg på sin etapp först när det har gått en halv timme efter det att täten har växlat. Lagets följande etapps karta plockas bort från kartställningen och på dess plats läggs en blankett med etappnumret, där man har skrivit lagets nummer och det klockslag när laget tidigast får fortsätta stafetten. Den löpare som kommer till växling tar blanketten från kartställningen och för den till den löpare som väntar vid växlingsbommen. Den löparen får sedan sin etapps karta från reservkartstället vid den tidpunkt som står skrivet på blanketten.

GPS- uppföljning

Etapperna 2, 5 och 7 har GPS- uppföljning. De anmälda lagen bör använda det GPS-instrument som ges. Ett GPS-instrument placeras på den tävlande i GPS- tältet före man förflyttar sig till Emit-IN tältet. Efter prestationen plockas instrumentet bort när man efter växlingen/målgången går ut via Emit-OUT kontrollpunkten. På etapp 2 ges GPS- uppföljningsinstrument åt de 22 lag som meddelas om på tävlingens www- sidor under tävlingsveckan och på anslagstavlan. på etapperna 5 och 7 kan man enligt behov utöka de antal lag som följs upp. Lagen meddelas om på anslagstavlan och i Emit-IN tältet. Arrangören har rätt att byta lag med GPS-uppföljning under tävlingen.

Uppföljningen kan följas med på en screen i tävlingscentralen. GPS- uppföljning är möjligt också på tävlingssidorna. Man kan följa med uppföljningen via de linkar som finns på /sv/live/

Orienterarbanken

Man kan anmäla sig till orienterarbanken via linken https://registration.jukola.com/?kieli=sv&kisa=nj2015 eller genom att fylla i en blankett som fås från Info. Blankett ska lämnas in till Info senast lördagen den 22.8 kl.9.50. Mera information om orienterarbanken finns på adressen /sv/kilpailuinfo/juoksijapankki/

Omklädning, tvätt och WC

Omklädning och tvätt i duschutrymmen på idrottscentret. Vägvisning på infopålen. WC är på tävlingscentralen och i WC- vagnar på växlingsområdet.

Första hjälp

På tävlingscentralen finns förstahjälppunkt, på plats finns också läkare. Placeringen finns utmärkt på kartan över tävlingscentralen. Första hjälps punkten är öppen kl.10.00 – 18.00, tel.nr 040 5168506.

Prisutdelning

Tävlingens 15 bästa föreningslag belönas med Ungdomens Jukola medaljer. De sju bästa lagen får hederspris. Vinnarlaget erhåller vandringspriset för ett år och en miniatyrmodell av vandringspriset till eget. Inför prisutdelningen samlas lagen nära festscenen på platser enligt sina placeringar med direktiv av arrangören senast kl.15.30. Prisutdelningen börjar kl.15.40. de lag som premieras bör följa med speakern. Lagen går till prisutdelningen i omvänd ordning enligt direktiv av speakern och funktionärerna. Kombinationslag kan inte få Ungdomens Jukola- priser eller hedersmedaljer.

Ungdomens Jukolas vandringspris

Reglerna för Ungdomens Jukolas vandringspris

1. Man tävlar i Ungdomens Jukola stafetten om det vandringspris som OP-Pohjola donerat med början från år 2014 och under de sju följande åren.

2. Vandringspriset erhålls för ett år av den förening vars lag som med sitt slutresultat vinner den godkända tävlingen. Den förening som vunnit priset förvarar det omsorgsfullt, ansvarar för graveringar och hämtar priset till följande tävling. Föreningen får som minne en miniatyrmodell av vandringspriset.

3. I tävlingarna under åren 2014 till 2020 delas vandringsprispoäng åt de 15 bästa föreningslagen på följande sätt:

A. För en seger får man 25 poäng och för följande placeringar 20, 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 poäng.

B. Om en förening har två eller flera lag bland de 15 bästa, får man poäng bara för det bäst placerade laget. De poäng som blir kvar går över till följande bästa lag.

C. Det lag, som efter sju tävlingar under åren 2014 – 2020 har i fem tävlingar erhållit högsta totalpoäng får behålla vandringspriset år 2020. Om flera föreningar har fått samma poäng är vinnaren den som har flest segrar. Om inte vinnaren avgörs på det sättet blir det avgörande vilket lag som förutom segrar har flest andraplaceringar, efter det tredje placeringar osv.

Returnering av kartor samt rutthärvel

Kartorna fås från INFO med den kartreturneringslapp som finns i klubbens materialpåse efter gemensam start och prisutdelning ca kl.16. De kartor som returneras är orienterarnas enskilda kartor och en ”Alla kontroller”- karta.

Ungdomens Jukolas rutthärvel öppnas på söndagen efter tävlingen. Orienternare ombeds att rita in sina sträckor i rutthärveln.

Butiker

På tävlingscentralen finns butiker som säljer orienteringsutrustning.

Restaurang

Varm mat serveras i bollhallen. Matbiljetter (7 euro) kan köpas endast från INFO, som också finns i bollhallen.

I INFO kan man betala kontant eller med kort. På tävlingscentralen utanför bollhallen finns också grillkorv och café där man kan betala enbart kontant.

Vattenpunkt

På tävlingscentralen finns dricksvattenpunkt. Det är förbjudet att tvätta sin utrustning där.

Säkerhet

Att göra upp öppen eld, att använda gas- och tranglia och att röka på tävlingscentralen är absolut förbjudet.

Föreningstält (Vindskydd)

Föreningstält uppförs på platser som utdelas enligt förhandsbokning. Underlaget är gräsplan. Karta över föreningstältområdet publiceras på nätet och på anslagstavlan.

Modellorientering

Modellorientering är möjligt på lördagen på ett område i närheten av tävlingscentralen. Modellorienteringen är öppen under tävlingen. Kartor för modellorienteringen delas ut i klubbarnas materialpåsar. Modellorienteringskontrollerna är utmärkta med skärmar och Emit-stämpling. Kontrollerna passar bra för träning och uppvärmning.

Möjlighet till andra orienteringsträningar under tävlingsveckan finns sammanlagt i tre närområden (0-5 km från inkvarteringsskolan). Kartor kan köpas på nätet via de kontaktuppgifter som där anges samt i INFO under öppethållningstiderna. På träningsbanorna A, B och C är kontrollerna i terrängen utmärkta md plastband.

Information om Ungdomens Jukolas träningspaket finns på tävlingens hemsida: /sv/yleista/harjoittelu/

Borttappat material kan frågas efter i INFO.

Renlighet och avfall

Allt avfall läggs i uppsamlingskärl. Också från terrängen hämtas allt avfall (också energi-gelpåsar). I Ungdomens Jukola sorteras avfallet.

Tävlingsdirektiven kompletteras vid behov. De slutgiltiga tävlingsdirektiven publiceras på anslagstavlan på tävlingscentralen och på hemsidan.

Lycka till i tävlingen!

Osuusisäntä

Osuusisäntä.

Seura yhteistyössä

SSL yhteistyössä

Taustayhteisöt