Inbjudan

30. Ungdomens Jukola i Ekenäs lördagen den 22.8.2015.

UNGDOMENS JUKOLA

Ungdomens Jukola är en internationell stafettorienteringstävling för juniorer med 7 etapper. I laget skall finnas både flickor och pojkar.

Etapper, ålders- och färdighetsnivå samt etapplängder:

Etapp Födelseår Nivå Etapplängd

1 –H/D16 år 99 eller senare H/D14 4,9 – 5,0 km

2 –H/D16 år 99 eller senare H/D14 4,9 – 5,0 km

3 –D14 år 01 eller senare D12 2,5 – 2,6 km

4 –H/D14 år 01 eller senare H/D12 2,5 – 2,6 km

5 –D16 år 99 eller senare D14 3,5 km

6 –D18 år 97 eller senare D16 4,7 – 4,8 km

7 – H18 år 97 eller senare H16 5,9 – 6,0 km

I etapplängderna ingår ca 500 m snitzling. Gaffling på alla etapper förutom på 5 etappen.

Start

Samstart kl. 11.30. Segrarlaget beräknas gå i mål kl. 14.40.

Tävlingsregler

I tävlingen gäller SSL:s (Finlands Orienteringsförbund) grenregler, Ungdomens Jukolas arrangörsdirektiv och arrangörens direktiv.

Det är förbjudet att använda orienteringsspikskor. Dubbskor ät tillåtna.

GPS-uppföljning

GPS-utrustning har reserverats för att följa med topplagen (etapperna 2, 5 och 7) under tävlingen. Lag som vägrar att använda uppföljningsutrustning utesluts ur tävlingen. Det är tillåtet att använda egen GPS-utrustning under tävlingen. Närmare information om detta finns på web-sidorna.

Rätt att delta i tävlingen

Stafetten är i främsta hand avsedd för klubblag. Klubbar som inte får ihop ett eget lag kan bilda kombinationslag med annan eller andra klubbar. Likaså kan klubb som har ”överlopps” löpare bilda kombinationslag med annan eller andra klubbar. Läroinrättningar och ungdoms-organisationer kan också bilda ett stafettlag. Om en medlem i en orienteringsklubb deltar i ett skol- eller ungdomsorganisationslag skall han/hon få godkännande till det av sin klubb. Reglerna för ålder och kön gäller för alla lag med undantaget att flickor får löpa etapp 7 i andra lag förutom klubblag. Arrangören bildar lag av de enskilda löpare som anmält sig till löparbanken. Endast klubblag kan nå prisplatser.

Anmälan

Den första anmälningströskeln öppnas den 15.3.2015 och stängs den 15.6.2015.

Anmälan görs med den elektroniska anmälningsblanketten här. (tillgänglig 15.3. -15.6.2015).

Till de anmälda sänds per e-post lösenord till den officiella anmälningstjänsten i juni månad. Lösenordet används för att meddela lagens löpordning.

På hemsidorna för Ungdomens Jukola upprätthålls förteckning på anmälda lag. Laget upptas på förteckningen då avgifterna är betalda.

Den andra anmälningströskeln öppnas den 18.6.2015 och stängs den 9.8.2015 kl. 24.00.

Vid anmälan används anmälningstjänsten här. (https://registration.jukola.com/?kieli=sv&kisa=nj2015)

Efteranmälan

Man kan göra efteranmälan mot förhöjd avgift via anmälningstjänsten fram till den 16.8.2015 kl. 24.00.

Deltagaravgifter

90 euro/lag. Efteranmälningsavgift 135 euro/lag.

Avgifter enligt den första anmälningströskeln betalas i samband med anmälan till: OKR Ungdomens Jukola, konto IBAN: FI13 5549 0440 0038 92, BIC: OKOYFIHH. I meddelandefältet anges vilken betalning det är fråga om.

Avgifter enligt den andra anmälningströskeln betalas som nätbetalning i anmälningstjänsten.

Efteranmälningsavgifter mot förhöjd avgift betalas som nätbetalning i anmälningstjänsten fram till den 16.8.2015 kl. 24.00.

Lagens löpordningar

Slutliga löpordningar skall anmälas senast fredagen den 21.8.2015 kl. 18.00 till anmälningstjänsten eller på blankett som fås i INFO.

Tävlingskansli / INFO

Tävlingskansli/INFO finns i Österby skola (samma ställe som inkvarteringen) på fredagen den 21.8.2015 kl. 16.00-21.00, och på lördagen den 22.8.2015 i TC kl. 8.00-18.00.

Stämplingsbrickor (Emit-brickor)

Laget skall ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka får inte användas i två skilda lag. Man kan hyra Emit-brickor av arrangören till ett pris 4 euro/bricka. Behövligt antal hyresbrickor skall meddelas i samband med tävlingsanmälan. Emit-brickans nummer behöver inte meddelas på förhand, numret registreras i resultatservicesystemet på tävlingsplatsen vid ingången till start- eller växlingsområdet.

Platser för klubbtält

Klubbtält kan resas på TC från och med fredag kl. 17.00. Klubbtälten skall resas på reserverad plats. Reservering av klubbtält görs i samband med tävlingsanmälan via anmälningstjänsten. Storleken för klubbtältplats är 5 m x 6 m och avgiften är 10 euro/klubbtält.

Tävlingskarta

Orienteringskarta 7/2015, skala 1:10 000, ekvidistans 2,5 m. Kartans storlek är A4. Kartan är i plastfodral.

Tidigare karta över tävlingsområdet och terrängbeskrivning finns på tävlingens hemsida.

Område med träningsförbud

Tävlingsområdet är i tränings- och tävlingsförbud framtill Ungdomens Jukola. Förbjudet område är angivet på tävlingens hemsida och i SSL:s kartregister.

Väganvisning

Västerby idrottscentrum utgör tävlingscentral.

Vägvisning till tävlingscentralen börjar vid korsningen mellan väg nr 25 och väg nr 52. Skyltning är på plats från och med fredagen den 21.8.2015 kl. 16.00.

Parkering

Parkering i anslutning till tävlingscentralen.

Omklädning och tvätt

Omklädning i tävlingscentralen. Avgiftsfri tvätt i idrottscentrumets duschutrymmen.

Inkvartering

Arrangören erbjuder skolinkvartering natten mellan fredag och lördag. Avgiften för inkvarteringen (skolinkvartering på golv med eget underlag) är 15 euro/person/natt. I priset ingår morgonmål. Priset för kvällsmål på fredag kväll är 5 euro/person. Reservering för skolinkvartering och kvällsmål görs i samband med tävlingsanmälan i anmälningstjänsten. Specialdieter skall meddelas på förhand.

Inkvarteringen är i Österby skola, adress Österbyvägen 51, Ekenäs. Skyltning till inkvarteringen är på plats från och med fredag kl. 12.00.

Övriga inkvarteringsalternativ hittas på tävlingens hemsidor Inkvartering

Träning

Träningskartor: För träning inför Ungdomens Jukola finns färdiga paket med typträningar, ytterliga information: helena.kanste@jukola.com

Modellorientering: finns på två skilda områden med början på fredag 21.8. kl. 15 framtill lördag kl. 13. Ytterligare information om modellorientering kommer senare på tävlingens hemsidor.

Mat

Matservering och café finns i tävlingscentralen.

Matportionens pris är 7 euro och omfattar:

Lasagnette (laktosfri), grön sallad, rödbeta, semlor, rågbröd, margarin och vatten eller blandsaft som dryck. Specialdieter kan beställas framtill den 15.8.2015, Catharina von Frenckell rina.frenckell@fagervik.fi

Funktionärer och kontaktuppgifter:

Tävlingsledare: Helena Kanste helena.kanste@jukola.com 044-0582718

Banläggare: Sune Forsström sunev.forsstrom@gmail.com

Extern information: André Nylund andre.nylund@jukola.com +358 40 756 9733

Tävlingsinformation: Christina Lönnberg christina.lonnberg@jukola.com

+358 40 750 4849

TA (SSL) Tommi Tervakangas tommi.tervakangas@gmail.com

+358 40 544 7450

Bankontrollant Anders Nordell anders.nordell@raseborg.fi +358 44 337 2255

Välkomna till Ekenäs!

OK Raseborg, Kaukametsäläiset, Suomen Suunnistusliitto (SSL) och Raseborgs stad

Osuusisäntä

Osuusisäntä.

Seura yhteistyössä

SSL yhteistyössä

Taustayhteisöt