Träning

KOM OCH TRÄNA I LIKNANDE TERRÄNG SOM I UNGDOMENS JUKOLA 2015

och ordna orienteringsläger i Raseborg

Inkvartering i samarbete med:

Kurscentralen Högsand Lappvik: http://www.hogsand.bvif.fi/sve/utrymmen/

Hostel Sjömansro Lappvik: http://sjomansro.fi/index.php/utrymmen-och-rum/

Raseborgs stads turismsidor: http://www.visitraseborg.com/sv/inkvartering

Träningsterränger:

A- Träningsterräng / Vitsjö

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=A-Harjoitusmaasto&srs=EPSG%3A3067&y=6658828&x=298371&lang=fi

vitsjo1vitsjo2vitsjo3

Vitsjö kartan erbjuds tre (3) olika träningsbanor med gafflingar. Sammanlagt finns 31 kontrollpunkter utmärkta. Dessutom är det möjligt att få en karta över alla kontroller för planering av egna banor. Terrängen motsvarar bra tävlingsterrängen i Ungdomens Jukola. Ekvidistansen är 2,5 m och kartritare är Arvo Paulin liksom också i Ungdomens Jukola 2015. Kartans pris är 5 euro/karta.

B- Träningsterräng / Sandbacka

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/linkki?scale=40000&text=B-Harjoitusmaasto&srs=EPSG%3A3067&y=6658252&x=299147&lang=fi

sandbacka1sandbacka2

Sandbacka kartan erbjuds också tre (3) banor. 6,6 km och 4,5 km långa banor som har tre gafflingsbanor och en 3 km lång bana som inte är gafflad. Terrängen på Sandbacka området motsvarar också bra tävlingsterrängen i Ungdomens Jukola med rikligt med berg i dagen terräng. På Sandbacka kartan finns det sammanlagt 24 kontrollpunkter. Kartan är ritad med 5 m ekvidistans och kompletterad i år.

A och B träningsområdena ligger nära varandra.

Kartans pris är 5 euro/karta.

C- träningsterräng / Rävnäs

Från Österby skola, Österbyvägen 51, Ekenäs

ravnas1

Rävnäs kartan ritas i början av juli ca 15 kontrollpunkter modell fasta kontroller. Egentliga banor planeras inte i den här terrängen, utan var och en kan söka upp de kontroller man själv vill. Kartan har kompletterats försommaren 2015 och har ekvidistansen 5 m. Till den här terrängen kommer man direkt från skolinkvarteringen i Ungdomens Jukola vars adress är Österby skola, Österbyvägen 51, Ekenäs.

Kartans pris är 5 €/karta.

Alla tre träningsområden befinner sig inom en radie på 5 km från tävlingscentralen i Ungdomens Jukola i Västerby idrottscentrum.

Du lägger väl märke till OK Raseborgs kvällsträningar på onsdagar. Till OK Raseborgs hemsida kommer du från den här linken;

http://okraseborg.fi/sv/traning/onsdagstraningar/onsdagstraningar_2015/

Mera information om träningskartor fås per e-post adressen: helena.kanste@jukola.com

Osuusisäntä

Osuusisäntä.

Seura yhteistyössä

SSL yhteistyössä

Taustayhteisöt