Övervakarens utlåtande

Bankontrollantens utlåtande

Terrängen kring Västerby idrottscentrum lämpar sig väl för ungdomens Jukola. Beskrivningen i tävlingsdirektiven samt äldre kartor över området som finns på arrangörernas hemsidor ger mera information vid behov.

Kartan är gjord av Arvo Paulin. Det är en uppdatering av natt FM-kartan från 2009. Kartan håller jämn och hög klass. Observera att ekvidistansen är 2,5m. Frisbee-banorna i områdets södra del används flitigt. Det har lett till markslitage och små ”stigar” som inte alla finns på kartan. Frisbee-korgarna finns inte heller på kartan.

Banornas idealtider och svårighetsgrad följer tidigare års modell. Nära TC finns det många ledstänger som underlättar för de yngsta medan de längre banorna delvis går i mera krävande terräng.

Kontrollerna ligger ställvis tätt så kom ihåg att kolla koderna! På grund av utrymmesbrist är koderna denna gång tryckta enbart på kontrollangivelserna, inte bredvid kontrollsiffran på kartan.

Njutningsfulla upplevelser i Västerby skogarna!

Anders Nordell

Bankontrollant

Osuusisäntä

Osuusisäntä.

Seura yhteistyössä

SSL yhteistyössä

Taustayhteisöt