Föreningstält

Föreningarna kan reservera platser för sina föreningstält. Platserna finns i närheten till växlingsområdet.

Föreningstält skall uppföras på reserverad plats. Reserveringen görs samtidigt med anmälan i anmälningsservicen.

Storleken på platsen för föreningstältet är 5 x 6 m och avgiften är 10 euro.

Föreningstält kan resas på reserverad plats från och med kl. 16.00 på fredagen den 21.8.

Karta för föreningstält

Förteckning över föreningstält

Osuusisäntä

Osuusisäntä.

Seura yhteistyössä

SSL yhteistyössä

Taustayhteisöt