Banläggarens utlåtande

Banläggarens funderingar

De yttre förutsättningarna för Ungdomens Jukola är goda. Det finns endast en markägare – Raseborgs stad. Terrängen är snabblöpt och sikten god, även om gräs och sly vuxit mera än vanligt denna regniga sommar. Höjdskillnaderna och ett tätt nät av stigar och skidspår möjliggör också vägvalsträckningar. Därför har det inte heller varit något stort problem att göra banor av olika svårighetsgrad.

Den största utmaningen för banläggarna har i stället varit beslutet att ha publikkontroll på nästan alla etapper. Det har lett till relativt många kontroller och en hel del korsbanor. Kolla alltså noggrant att du tar kontrollerna i rätt ordningsföljd!

Nära publikkontrollen finns ett stup som kan vara farligt, i synnerhet vid regn. Stupet är avgränsat med heldraget band och ”farligt område” skyltar.

Även detta år finns det en kort joggningsbana vid TC där du kan bekanta dig med stämplingssystemet. Ta vara på den möjligheten!

Jag hoppas att det blir en rolig och spännande dag för både tävlande och supportrar!

Sune Forsström

Huvudbanläggare

Osuusisäntä

Osuusisäntä.

Seura yhteistyössä

SSL yhteistyössä

Taustayhteisöt