Nödsituation

DIREKTIV FÖR NÖDSAMTAL UNDER UNGDOMENS JUKOLA DEN 22.8.2015 i RASEBORG

Direktiv för nödsamtal:

  • Direktiv för att varna publiken,
  • för att alarmera personalen och  
  • för att påbörja en räddningsåtgärd. 

Dessa direktiv finns också till påseende på infotavlan på tävlingscentralen.

Personal och kontaktuppgifter under evenemanget.

Uppgift Namn Kontantuppgifter

Tävlingsledare Helena Kanste 044-0582718

Säkerhetsansvarig Kaj Ranta 040-5343848

Ansvarig för tävlingscentralen Magnus Lindroos 040-5116813

Elansvarig Peter Sjöholm 044-3457253

Trafikarrangemang Mats Lundström 040-5953338

Informationsansvarig André Nylund 040-7569733

Ansvarig banmästare Sune Forsström 0405031918

Restaurangservice Catarina von Frenckell 0405623289:

Ansvarig för skolinkvartering Kristian Forsell 0442649067

Första hjälpsansvarig Micaela Stolpe 040-5168506

Speaker Lalle Broberg 0400-985249

TÄVLINGSCENTRALENS ADRESS ÄR:

Västerby Idrottscentrum

Tenalavägen 100, 10620 Ekenäs, Raseborg

Vägvisningskoordinater: 59.992785 N, 23.410690 E.

INKVARTERINGSSKOLANS ADRESS ÄR:

Österby skola

Österbyvägen 51, 10620 Ekenäs, Raseborg

DEJOUR

I akuta sjukdomsfall och olycksfall, veckoslut och helger:

Från fredag kl.16.00 till måndag morgon kl.8.00 samt helger är akutmottagningen på

Västra Nylands sjukhus

adress: Östra Strandgatan 9, Ekenäs, Raseborg,

tel: 019-224 2890.

DIREKTIV FÖR NÖDSAMTAL UNDER UNGDOMENS JUKOLA DEN 22.8.2015 I RASEBORG

I ALLVARLIGA OLYCKS- OCH SJUKDOMSFALL

  • RING NUMMER 112
  • OCH PÅBÖRJA ENLIGT MÖJLIGHET RÄDDNING OCH ÅTERUPPLIVNING

Nödsamtal 112 görs så här

1. RING NÖDSAMTALET SJÄLV OM DU KAN.

Det är viktigt att den som ärendet gäller ringer själv nödsamtalet. Han eller hon har den information som dejouren behöver för att avgöra vilken hjälp som ska skickas till platsen. Ett telefonsamtal via en mellanhand kan medföra att det drar ut på tiden innan hjälpen kommer till platsen.

2. BERÄTTA VAD SOM HAR HÄNT.

Nödsamtalsdejouren ställer frågor till den som har ringt om vad som har hänt för att vid behov kunna skicka rätt hjälp just i den situationen.

3. BERÄTTA EXAKT ADRESS OCH KOMMUN.

I nödcentralens område kan det finnas flera likadana adresser i olika kommuner. Därför är det viktigt att förutom adressen också säga i vilken kommun det har hänt.

4. SVARA PÅ DE FRÅGOR SOM STÄLLS TILL DIG.

De frågor som dejouren ställer har betydelse. Frågorna drar inte ut på tiden för alarmerandet av hjälp. I brådskande fall alarmerar dejouren redan under samtalet de myndigheter och samarbetspartners som är på väg för att hjälpa, och ger dem tilläggsinformation om vad som har hänt.

5. FÖLJ DE DIREKTIV SOM GES TILL DIG.

Dejouren är utbildad i att ge råd i olika situationer. Det är viktigt att följa de givna råden. Rätt utförda första hjälps åtgärder har ofta betydelse för slutresultatet i situationen.

6. AVSLUTA SAMTALET FÖRST NÄR DU HAR FÅTT LOV TILL DET.

Att avsluta samtalet för tidigt kan medföra att det drar ut på tiden innan hjälparna kommer till platsen. Stäng telefonen efter att du har fått lov att avsluta samtalet. Håll linjen ledig. Dejouren eller den hjälpare som kommer till platsen kan behöva tilläggsuppgifter om det inträffade.

  • Vägled hjälparna till platsen.
  • Ring på nytt 112 om situationen förändras.

EFTER ATT DU HAR RINGT NÖDSAMTAL MEDDELA ARRANGÖRERNA

  • Tävlingsledare HELENA KANSTE   t044-0582718
  • Säkerhetsansvarig KAJ RANTA t. 040-5343848
  • Första hjälpsansvarig MICAELA STOLPE t. 040-5168506

Osuusisäntä

Osuusisäntä.

Seura yhteistyössä

SSL yhteistyössä

Taustayhteisöt