Louna-Jukolan talkootehtävät ja valiokunnat

Louna-Jukolan 2015 onnistuneet järjestelyt tarvitsevat 1600-1800 henkilön talkooapua eri alojen osaajilta!

Onnistunut Louna-Jukola tarvitsee:

 • ravintolatyöntekijöitä
 • grillityöntekijöitä
 • kassahenkilöitä
 • jäätelönmyyjiä
 • liikenteenohjaajia
 • järjestyksenvalvojia
 • ensiapuhenkilöstöä
 • lähdön, vaihdon ja maalin toimitsijoita
 • juomarastien toimitsijoita
 • tulospalvelun toimitsijoita
 • ATK-osaajia
 • toimistotyöntekijöitä
 • rakentamisen ja purkamisen osaajia (ml. sähkötyöt, LVI-työt, kirvesmiehen työt, myös suunnittelutyö)
 • huolto- ja kenttätehtävien osaajia (ml. vesi- ja jätehuolto, myös suunnittelutyö)
 • viestinnän ja median osaajia (ml. sähköinen viestintä)
 • markkinointiosaajia
 • tulkkeja
 • pr-henkilöitä
 • kutsuvierastoimintojen henkilöstöä
 • autonkuljettajia
 • maksuliikenteen ja talouden osaajia
 • majoitusasioiden hoitajia
 • pussitus- ja postitusapua
 • monia muita osaajia…..

Louna-Jukolassa toimii seuraavat valiokunnat:

Kenttä- ja huoltovaliokunta vastaa kilpailukeskuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja purkamisesta, sekä vesi- ja jätevesihuollon sekä jätehuollon suunnittelusta ja toteutuksesta. Lisäksi valiokunta vastaa liikenteen ja paikoituksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kisojen turvallisuuteen liittyvistä asioista kuten järjestyksenpito, paloturvallisuus ja ensiapu. Kenttäpäällikkönä toimii Juha Suominen ja huoltopäällikön tehtävää hoitaa Marko Österman

Kilpailuvaliokunta vastaa lähdöstä, vaihdosta, maalista ja tulostaulusta. Tehtäviin kuuluvat mm. lähdön, vaihdon ja maalin rakentaminen, kilpailijoiden ohjaaminen, leimauskorttien (emit-korttien) nollaus sekä yhteislähtöjen järjestäminen. Kilpailuvaliokunnan tehtävissä pääset lähelle suunnistajia. Valiokuntaa vetävät Satu Tahvonen ja Ari Matilainen.

IT- ja tulospalveluvaliokunnan tärkein tehtävä on saada kaikilla kilpailijoille oikeat tulokset. Tämän lisäksi tehtäviä ovat mm. tulosten julkaisu reaaliaikaisesti internetissä ja muiden verkkopalvelujen tuottaminen, online-väliaikojen saaminen metsästä sekä muiden valiokuntien avustaminen IT-asioissa. Valiokuntaa vetävät Niko-Petteri Salo ja Jouni Laaksonen.

Viestintävaliokunta vastaa Louna-Jukolan ulkoisesta tiedotuksesta, internet-sivujen sisällöntuotannosta ja julkaisutuotannosta sekä yhteistyöstä median kanssa. Lisäksi valiokunta vastaa Louna-Jukolan ohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta (mm. avajaiset, Jukolan juhla, metsäkirkko, palkintojen jako ja lasten Jukola). Areenatuotanto vastaa kilpailun seurannan toteuttamisesta sekä kisapaikalla että median välityksellä. Areenatuotannon vastuualueeseen kuuluu TV-tuotannon ohella myös kilpailijoiden GPS-seuranta, kilpailun radiointi sekä kilpailukeskuksen suurilla näytöillä esitettävä materiaali. Valiokuntaa vetävät viestintäpäällikkö Janne Salmi ja areenatuotantovastaava Mika Lyytikäinen.

Talousvaliokunta huolehtii mm. Jukola-kaupasta, kassatoiminnoista sekä pysäköintilippujen myynnistä ja maksuvalvonnasta. Vielä kaivataan lisää kassatoimihenkilöitä sekä pysäköintilippujen myyjiä/valvojia. Valiokuntaa vetää Juha Lappalainen.

Markkinointivaliokunta vastaa yhteistyökumppanuuksista ja Louna-Jukolan markkinoinnista kilpailu- ja harrastelijajoukkueille, yleisölle ja yhteistyökumppaneille sekä Suomessa että ulkomailla. Valiokunta vastaa myös kutsuvierastoimintojen järjestämisestä. Markkinointipäällikkönä toimii Erkki Haavisto apunaan Minna Oksa.

Ravintolavaliokunnan tehtävänä on ruokkia ja ravita nälkäiset suunnistajat, katsojat, vip-vieraat ja toimitsijat. Louna-Jukolassa tarjoillaan noin 25 000 ruoka-annosta ja juodaan 25 000 kupillista kahvia. Kauppansa tekee myös 10 000 kisamakkaraa, joten toimitsijoita tarvitaan sekä ravintoloihin, kahviloihin että grillipisteisiin. Ravintolan vastuuvetäjinä ovat Mikko Mannonen ja Seija Vieru.

Kartta- ja ratavaliokunta suunnittelee kilpailuradat, harjoituspaketit ja mallisuunnistuksen sekä vastaa rastien rakentamisesta ja valvonnasta. Valiokuntaa vetää kartta- ja ratapäällikkö Marko Virta.

Toimistovaliokunnan alla toimivat kilpailijoiden, toimitsijoiden ja yleisön infopisteet kilpailun aikana. Tehtäviin kuuluvat joukkuemateriaalin jako ja karttojen palautus kilpailijoille sekä kaikkiin mahdollisiin kilpailijoiden ja yleisön kysymyksiin vastaaminen. Toimistovaliokuntaa vetää pääsihteeri Eero-Antti Lonka apunaan Riikka Kivelä.

Osuusisännät

Osuusisännät

Pääyhteistyökumppani

Isäntäkaupungit

Taustayhteisöt

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit