Louna-Jukolan talkoorekisterin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö

Louna-Jukola 2015 (yhteistyössä Paimion Rasti ry ja Turun Suunnistajat ry), Louna-Jukolan pääsihteeri Eero-Antti Lonka, puh. 044-9721820, Sylttyläntie 8 B 7, 21200 RAISIO

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Talkoorekisteriin kerätään Louna-Jukola 2015 järjestelytehtäviin osallistuvien talkoolaisten tietoja. Talkoolaiset täyttävät ilmoittautumislomakkeen ja annettujen tietojen perusteella heidät sijoitetaan eri talkootehtäviin ilmoitetun toiveen, osaamisen tai ajankäyttömahdollisuuden mukaan. Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen talkoolainen ilmaisee suostumuksen henkilötietojensa kirjaamiseen Louna-Jukolan talkoorekisteriin.

Yhteystietoja käytetään talkootyöhön liittyvässä tiedonkulussa. Talkoolaisille tiedotetaan järjestelyiden etenemisestä, talkoolaisten koulutuksesta, tehtäviin sijoittamisesta ja työvuoroista, talkoovarusteista ja –välineistä, talkooasuista sekä loppukaronkan järjestämisestä. Täyttämällä ilmoittautumislomakkeen talkoolainen antaa suostumuksen talkootyöhön liittyvään viestintään sähköpostilla, puhelimitse, tekstiviestillä ja postiosoitteella.

Rekisterin tietolähteet

Jokainen talkoolainen antaa itse omat tietonsa joko nettilomakkeella tai paperilomakkeella. Paperilomakkeella annetut tiedot tallentaa Louna-Jukolan toimisto. Jokaisen talkootyöhön tulevan on ilmoittauduttava netti- tai paperilomaketta käyttäen.

Tietojen luovutus

Talkoorekisterin tietoja ei luovuteta Louna-Jukola 2015 organisaation ulkopuolelle. Talkoorekisteriin ilmoittautuneella on mahdollisuus kieltää tai sallia Louna-Jukolan yhteistyökumppaneiden lähettämä suoramarkkinointimateriaali ja tarjoukset Louna-Jukolan organisaation välittämänä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Paperilomakkeet säilytetään lukitussa tilassa, ATK-aineiston käsittelyssä käytetään Lyyti-sovellusta ja exceliä. Tiedot ovat vain Louna-Jukolan kunkin vastuualueen päälliköiden käytettävissä. Tietojen käsittelyssä noudatetaan henkilötietojen käsittelyyn kuuluvaa huolellisuutta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Talkoorekisteriin ilmoittautuneet voivat itse tarkistaa tietonsa aina halutessaan ja tietoja voi muuttaa tarvittaessa. Tarkastaminen ja korjaaminen tapahtuu kirjautumalla Lyyti-sovellukseen ilmoittautumisen vahvistusviestin yhteydessä saadun linkin kautta, tai ottamalla yhteys talkoo-ohjeissa mainittuun henkilöön (rekisteristä vastaava yhteyshenkilö). Pyydetyn tiedon korjauksen tai poiston suorittaa tällöin em. vastuuhenkilö.

Suoramarkkinoinnin salliminen tai kieltäminen

Talkoorekisteriin ilmoittautuneen on mahdollista sallia tai kieltää lomakkeen täytön yhteydessä Louna-Jukolan yhteistyökumppaneiden lähettämä suoramarkkinointimateriaali ja tarjoukset Louna-Jukolan organisaation välittämänä.

Talkoorekisterin ylläpidon lopettaminen

Louna-Jukolan talkoorekisteri tuhotaan ja tiedot poistetaan talkoolaisten loppukaronkan jälkeen viimeistään marraskuussa 2015.

Osuusisännät

Osuusisännät

Pääyhteistyökumppani

Isäntäkaupungit

Taustayhteisöt

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit