Ratamestarin lausunto

Maastossa on viime syksyn myrskyn jäljiltä edelleen runsaasti yksittäisiä puun kaatoja. Laajemmat kaatoalueet on joko korjattu tai merkitty karttaan. Yksi alue on paljastunut vasta kartan painamisen jälkeen mutta on merkittynä lähtöalueen karttaan.

Kilpailumaastoa rajaa useita asustusalueita, mikä näkyy paikoin runsaahkona polku-urastona. Myös retkeilijät ovat jättäneet jälkensä maastoon. Polkukuvausta on näin paikoin yleistetty.

Kilpailualueella sijaitsee maastojousiampumarata, jonka reitti on merkitty maastoon yksittäisin riippuvin muovinauhoin (puna-keltainen). Osalla radoista kilpailijat voivat kohdata myös radan muovisia eläinmalleja.