Kilpailuohjeet

Noudatettavat säännöt ja ohjeet

Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.

MAASTO

Kilpailumaasto sijaitsee Sipoonkorven ja Hakunilan urheilupuiston alueilla. Pohjois-eteläsuuntaiset kalliomäet ja niiden väliset, osin soiset, notkot vuorottelevat koko maastoalueella. Yksittäisten mäkien korkeus on enimmillään noin 40 metriä. Suurin osa maastosta on pienipiirteistä, paikoitellen peitteistäkin. Alueella on jonkin verran metsäautoteitä ja asutuksen läheisyys näkyy paikoin taajana polkuverkostona, jonka kuvausta on yleistetty.

KILPAILUKARTTA JA RASTIMÄÄRITEET

Kilpailukartta on 6-värinen suunnistuskartta avokalliokuvauksella. Kartan mittakaava on 1:10 000 ja käyräväli 5 m. Kartta on painettu huhtikuussa 2012. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Rastitunnus on myös rastinumeron vieressä. Kartan koko on Venlojen viestissä A3 ja Jukolan viestissä osuudesta riippuen A3, A3S tai A2. Kartta on muovisuojuksessa.

Kilpailukartta on nähtävillä verryttelyalueella, jonne pääsevät vain lähtöään odottavat kilpailijat. Kilpailukartan kuvaaminen on kielletty. Kilpailualueen vanhat kartat ovat nähtävillä tulostaululla.

KIELLETYT ALUEET

Pistepellot ja piha-alueet ovat kiellettyjä alueita. Muut kielletyt alueet on merkitty kilpailukarttaan pystyviivoituksella ratapainatusvärillä. Jos kielletyn alueen reunassa on yhtenäinen viiva, niin maastossa on vastaavalla kohdalla yhtenäinen kielletyn alueen nauha. Kielletyt tiealueet on merkitty vinoristeillä. Kielletyn alueen nauhasta on näyte mallirastilla. Kielletyn alueen merkinnöistä on alla malliesimerkki.

Kielletyt alueet

RASTIT JA LEIMAUS

Rastit ovat mallirastin mukaisia. Mallirasti sijaitsee lähtö- ja vaihtoalueen sisäänmenoportin läheisyydessä, Infon vieressä. Jukolan viestin 1.-4. osuuden rasteilla on heijastimet. Rastit on kierrettävä numerojärjestyksessä. Rastin järjestysnumero ja rastitunnus on painettu karttaan rastiympyrän viereen. Osalla rasteista rastitunnus on eri kuin rastileimasimen Emit-koodi eli näytöllisen Emit-kortin näyttöön tulee eri numero kuin rastitunnus. Kilpailussa käytetään vaihto- ja maalileimausta.

VIITOITUKSET

Lähdöstä ja vaihdosta on yhtenäinen viitoitus kulku-uran molemmissa reunoissa K-pisteelle (radan kolmiopiste) saakka. Viimeisiltä rasteilta on viitoitus vaihtoon ja maaliin. Vaihtoon ja maaliin tulevat kilpailijat jaetaan ylikulkusillan jälkeen osuuksittain omiin vaihto- tai maalikarsinoihin. Jakokohdassa osuudet on osoitettu selkein osuusnumeroin karsinoiden yläpuolella.

Edellä mainittujen lisäksi kullakin radalla voi olla muitakin viitoitettuja osuuksia, jotka on merkitty karttaan ja rastimääritteisiin. Viitoituksia on ehdottomasti noudatettava, eikä pakolliseksi merkityltä viitoitukselta saa poiketa.

JUOKSUJÄRJESTYKSET

Joukkueet ilmoittavat juoksujärjestyksensä internetissä osoitteessa jukola.com/2012/kilpailuinfo/ilmoittautuminen käyttämällä seurakohtaisia ilmoittautumistunnuksia. Molempien viestien juoksujärjestykset on ilmoitettava la 16.6. klo 10.00 mennessä. Juoksujärjestyksen voi ilmoittaa etukäteen myös ei-julkisena, jolloin se tulee julkiseksi la 16.6.2012 klo 10.00.

Tämän jälkeen pakottavasta syystä johtuvat juoksujärjestyksen muutokset ilmoitetaan perusteluineen Infoon viimeistään tuntia ennen asianomaisen kilpailun alkua kilpailunvalvojan käsittelyä varten. Kilpailunvalvoja hyväksyy tai hylkää muutosesitykset huomioiden esitetyt perustelut.

Juoksujärjestykset ovat nähtävissä lauantaina 16.6 klo 12.00 alkaen tulostaululla ja Internet-sivuilla. Median palvelemiseksi 20:tä edellisen vuoden parasta joukkuetta pyydetään ilmoittamaan ja julkaisemaan juoksujärjestyksensä pe 15.6 kello 18.00 mennessä.

Joukkueiden ilmoittajat vastaavat nuorten ikärajojen noudattamisesta ja joukkueisiin nimettyjen oikeista henkilötiedoista.

JOUKKUEMATERIAALI

Joukkuemateriaali on noudettavissa pe 15.6. klo 10.00–22.00 ja la 16.6. klo 8.00–22.15 Infosta.
Joukkuemateriaali luovutetaan seuroille toimitettua joukkuemateriaalin noutolappua vastaan edellyttäen, että kaikki maksut on maksettu ja juoksujärjestykset on ilmoitettu asianmukaisesti. Noutolappu toimitetaan seuroille sähköpostitse kesäkuun alussa.

Joukkuemateriaali sisältää joukkueiden kilpailunumerot ja Emit-tarkistusliuskat, seurakohtaisen kartanpalautuskortin (1 kpl/seura, ensisijaisesti seuran Jukolan viestin 1. joukkueen materiaalissa), mahdolliset tarkennukset ohjeisiin sekä järjestäjiltä vuokratut Emit-kortit. Joukkuemateriaali ei sisällä kilpailunumeroiden hakaneuloja. Hakaneuloja on myytävänä Infossa hintaan 3€/30kpl.

KILPAILUNUMEROT

Kilpailunumerot määräytyvät vuoden 2011 Venlojen ja Jukolan viestien tulosten perusteella. Seuran 1. joukkue käyttää pienintä kilpailunumeroa. Kilpailunumerossa olevan viivakooditarran tulee olla vahingoittumaton lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä.

Kilpailunumeron tulee olla kokonaisuudessaan näkyvissä koko kilpailusuorituksen ajan. Kilpailumateriaali ei sisällä hakaneuloja. Joukkue hylätään, mikäli kilpailunumero on tahallisesti irrotettu suorituksen aikana. Kiinnitä kilpailunumero huolellisesti. Kiinnitys tarkastetaan sisäänmenoportilla.

EMIT-LEIMAUSJÄRJESTELMÄ

Kilpailussa käytetään Emit-leimausjärjestelmää. Joukkueella on oltava vähintään kolme Emit-korttia. Samaa korttia voi käyttää sekä Venlojen että Jukolan viestissä. Samaa korttia ei voi käyttää peräkkäisillä osuuksilla eikä eri joukkueissa samassa viestissä. Joukkuemateriaali sisältää jokaiselle kilpailijalle Emit-tarkistusliuskan, joka on kiinnitettävä Emit-korttiin. Tarkistusliuskaan tulee jokaisen kilpailijan merkitä lyhenne J (=Jukola) tai V (=Venlat) sekä joukkueen numero ja osuus.

Emit-korttien numeroita ei ilmoiteta juoksujärjestyksen antamisen yhteydessä, vaan ne kirjataan tulospalvelujärjestelmään vasta kilpailupaikalla Suomen suurin kuntokoulu -sisäänmenoportin jälkeen lähtö- ja vaihtoalueelle mentäessä. Sisäänkirjautumisen jälkeen kilpailijan on nollattava korttinsa Emit-nollauspisteessä. Korttia ei saa vaihtaa järjestelmään kirjautumisen jälkeen. Toimimattomalla kilpailukortilla ei saa lähteä maastoon. Vaihtoon- ja maaliintulon jälkeen kilpailukortin tiedot luetaan Emit-tarkastuspisteessä. Mikäli leimauksessa havaitaan epäselvyyksiä, kilpailija ohjataan erilliseen selvittelypisteeseen eli itkumuurille.

Emit-kortteja voi vuokrata järjestäjältä ennakkoon hintaan 10€/kpl, jolloin ne jaetaan joukkuemateriaalin mukana. Emit-kortteja voi vuokrata myös kilpailupäivänä Infosta hintaan 10€/kpl. Vuokratut Emit-kortit palautetaan Infoon kootusti joukkueittain. Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä Emit-kortista peritään 80€ korvaus.

EMIT-KORTIN TOIMIVUUDEN TESTAUS JA LEIMAUSOHJE

Lähtö- ja vaihtoalueen sisäänmenoportin läheisyydessä, Infon vieressä on mallirasti ja Emit- kortin testauspiste, jossa kukin kilpailija voi tarkistaa oman korttinsa toimivuuden ja tutustua leimausjärjestelmään.

Tarkista korttisi toimivuus Emit-kortin testauspisteessä asettamalla kortti led-valolla varustettuun leimasimeen. Jos leimasimessa oleva punainen led-valo vilkkuu, niin kortti on toimintakunnossa.

Kokeile leimausta mallirastilla. Mallirastilla, kuten maastossa olevilla rasteilla, on tavallinen Emit-leimasin ilman vilkkuvaa led-valoa. Myös vaihdossa ja maalissa leimataan mallirastia vastaavassa leimasimessa. Jotta rastilla käynti rekisteröityy, on Emit-kortti painettava leimasimessa olevan hahlon pohjaan. Näin myös Emit- tarkistusliuskaan jää jälki rastilla käynnistä. Tämä todistaa rastilla käynnin järjestelmän häiriötilanteissa.

LÄHDÖT

Lähtö sijaitsee lähtö- ja vaihtoalueella maalisuoran takana lippurivistön edessä. Kulku lähtöalueelle tapahtuu Suomen suurin kuntokoulu -sisäänmenoportin kautta, joka sijaitsee Infon itäpuolella. Lähtöalueelta ei saa poistua sisäänkirjautumisen jälkeen. Lähtöalueella on WC. Uusintalähtöjen ohjeet ovat jäljempänä molempien viestien erillisohjeissa.

Venlojen viestin lähtö on 16.6.2012 klo 14 ja Jukolan viestin lähtö klo 22.30. Molemmissa viesteissä sisäänmenoportti avataan tunti ennen lähtöhetkeä. Sisäänmenoportilla on oltava viimeistään 15 minuuttia
ennen lähtöhetkeä.

Toiminta lähtöalueella:

Lähtöpaikalla toimitaan kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeen mukaisesti. Kilpailijat siirtyvät numeronsa osoittamalle paikalle noin 7 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Kilpailijan paikka on osoitettu maassa olevaan muovinauhaan merkityllä numerolla. Omille paikoille siirrytään rivien päistä. Rivien päissä on opasteet. Edellisistä viesteistä poiketen kartat jaetaan kilpailijoille käteen. Ottaessaan kartan toimitsijalta kilpailijan on varmistettava, että hänellä on kilpailunumeroaan vastaava kartta. Oikean kartan ottaminen on kilpailijan vastuulla. Kartta on suljettu teipillä ja sen avaaminen ennen lähtöhetkeä on ehdottomasti kielletty. Mikäli kartta avataan, joukkueen suoritus hylätään.

Kun karttojen jako kilpailijoille alkaa noin 2 minuuttia ennen lähtöä, kulku lähtöalueelle suljetaan. Myöhästyneet joukkueet saavat karttansa lähtölaukauksen jälkeen lähdön toimitsijoilta.

Lähtö tapahtuu Puolustusvoimien ampumalla lähtölaukauksella. Kilpailija ei saa liikkua eteenpäin paikaltaan ennen lähtölaukausta. Varaslähdön ottaneet tai sen aiheuttaneet joukkueet hylätään.

Karttojen jako ja lähdöt videoidaan.

Lähtöjärjestelystä on tarkempi piirros käsiohjelmassa ja Valio-Jukolan nettisivuilla .

VAIHTO

Viimeisiltä rasteilta on viitoitus vaihtoon johtavalle ylikulkusillalle. Vaihtoon tuleva suunnistaja juoksee ylikulkusillan jälkeen opasteiden mukaiseen vaihtokarsinaan (kts. viitoitukset). Hän leimaa vaihtoleimauksen, luovuttaa kartan toimitsijoille, jatkaa matkaa karttatelineille ja ottaa omaa numeroaan vastaavan seuraavan osuuden kartan telineestä. Kartta lähtee telineestä ylöspäin nostamalla.

Kilpailija vie kartan vaihtopuomilla odottavalle seuraavan osuuden suunnistajalle. Vaihtopuomille on merkitty numeroilla joukkueiden pääpiirteiset paikat. Kilpailunumeron on oltava näkyvissä vaihtoleimauksen aikana ja karttatelineelle saavuttaessa.

Kilpailija on itse vastuussa siitä, että ottaa oman joukkueensa seuraavan osuuden kartan. Väärällä kartalla suunnistaminen aiheuttaa hylkäämisen. Jos joukkueen kartta ei ole telineessä, kilpailija ilmoittaa siitä toimitsijalle ja hänet ohjataan vaihtopuomin vieressä olevalle varakarttapisteelle. Kilpailija saa uuden kartan, mutta ajanhukkaa ei hyvitetä.

Vaihtoalueelle pääsee ainoastaan kilpailunumerolla varustettu kilpailija kulkemalla Suomen suurin kuntokoulu -sisäänmenoportin kautta. Vaihtoon saapuvat kilpailijat ovat lähtevien suunnistajien näkyvissä n. 300 metriä ennen vaihtoa. Vaihtoalueella on seurantapäätteitä, joista kilpailija voi tarkistaa, missä ja milloin joukkueen parhaillaan maastossa oleva kilpailija on viimeksi leimannut online-rastilla. Vaihtoalueella on myös WC sekä vesi- ja ensiapupiste.

Vaihdosta myöhästyneet kilpailijat ilmoittautuvat, sisäänkirjautumisen ja emit-nollauksen jälkeen, toimitsijoille vaihtopuomin ykköspäässä olevan vaihdon ilmoitustaulun luona. Toimitsija antaa tällöin hänelle edellisen osuuden juoksijan heille luovuttaman kartan.

Vaihtoon saapuvat kilpailijat saavat poistua vaihtoalueelta ainoastaan Emit-tarkastuspisteen kautta. Joukkueiden vaihtoajat ja -sijat saadaan vaihtoleimauksesta. Vaihtoleimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä. Huomioi risteävä kilpailijaliikenne vaihtopuomin molemmin puolin ja vältä verryttelyä lähtevien kilpailijoiden kulkureitillä.

Järjestäjä ohjaa osan joukkueista vaihtoalueella sijaitsevaan mediapisteeseen haastateltaviksi. Haastattelun jälkeen kilpailijan tulee poistua vaihtoalueelta kuten edellä on kerrottu, eli Emit-tarkastuspisteen kautta.

MAALI

Viimeisen osuuden viimeiseltä rastilta juostaan viitoitusta pitkin ylikulkusillan yli ja sen jälkeen opasteiden mukaan maalikarsinaan, joka on vasemman puoleinen, lähinnä yleisöä oleva karsina. Viidenkymmenen parhaan joukkueen maaliintulojärjestys ratkeaa maaliviivan ylityksestä. Muiden joukkueiden maaliintulojärjestys ja -aika määräytyy maalileimauksesta välittömästi maaliviivan ylityksen jälkeen. Leimausaika tulee Emit-kortin poistuessa leimasimesta. Maalileimausta valvotaan tallentavalla videojärjestelmällä. Maalileimauksen jälkeen kaikki kilpailijat luovuttavat kilpailukarttansa maalitoimitsijoille. Palkinnoille sijoittuvien joukkueiden ankkureiden Emit-kortit luetaan heti maalin jälkeen, muut kulkevat karsinaa pitkin Emit-tarkastuspisteelle.

TULOSPALVELU JA TULOKSET

Kilpailun aikana tulokset näkyvät tulostaululla ja Internet-sivuilla. Tuloksia koskevissa epäselvyyksissä tulee ottaa yhteys itkumuurille. Keskeytyksistä ja hylkäyksistä ilmoitetaan tulostaululla ja kärjen osalta kuulutuksin. Viralliset tulokset julkaistaan Internet-sivuilla kilpailun jälkeen.

ITKUMUURI

Sisäänmenoportin ja Emit-tarkastuspisteen läheisyydessä sijaitseva selvityspiste eli itkumuuri on auki kilpailua koskevia selvityksiä varten kilpailun ajan lauantaista 16.6. klo 13.10 sunnuntaihin 17.6. klo 17.00. Mahdolliset joukkueen hylkäysesitykset käsitellään itkumuurilla tarvittaessa yhdessä joukkueenjohtajan kanssa, joka kutsutaan paikalle kenttäkuulutuksella. Mahdolliset ilmoitukset sääntörikkomuksista ja vastalauseet jätetään itkumuurille.

KESKEYTTÄNEET JA HYLÄTYT

Keskeyttäneet ja hylätyiksi tulleet joukkueet (joukkueen tulos näkyy tulostaululla keskeyttäneenä tai hylättynä) voivat jatkaa kilpailua viestinomaisesti maaliin saakka. Kilpailijat vaihtavat normaalisti. Jos hylätty tai keskeyttänyt joukkue on kuitenkin vähemmän kuin puoli tuntia jäljessä johtavaa joukkuetta, joukkueen viestiä viivytetään seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään puoli tuntia. Seuraava viestinviejä ilmoittautuu toimitsijoille vaihtopuomin ykköspäässä vaihdon ilmoitustaulun luona, jossa hänelle annetaan kartta ja lähtölupa, kun puoli tuntia on kulunut kärjen vaihdosta.

Keskeyttäneen kilpailijan on tultava maastosta maaliviitoitusta pitkin ja vaihtoalueen kautta Emit-tarkastuspisteelle. Joukkue luokitellaan keskeyttäneeksi, jos kilpailija ilmoittaa keskeytyksen Emit-tarkastuspisteessä. Muualla suoritettu keskeytysilmoitus luokitellaan hylätyksi. Lopputuloksiin kyseiset joukkueet merkitään keskeyttäneiksi tai hylätyiksi.

Loukkaantumisen takia maastossa keskeyttäneet kilpailijat luovuttavat karttansa ensihoidon henkilöstölle. Näistä joukkueista tulee ilmoitus myös vaihtopuomin ilmoitustaululle.

JUOMAPAIKAT JA ENSIAPU

Maastossa olevat juoma- ja ensiapupaikat on painettu karttaan ratapainatusvärillä kuvausohjeiden mukaisesti. Juomana on urheilujuomaa (Gutzy) sekä vettä. Juomapaikoilla on roskakorit, joihin tulee jättää geelipakkaukset ja muut mahdolliset roskat.

Vaihto- ja maalialueella on ensiapuryhmä ja juomapaikka. Kilpailukeskuksessa on ensihoitoasema.

GPS-SEURANTA

Molemmissa viesteissä on käytössä GPS-seuranta. Järjestäjä määrittää noin 20 suunnistajalle joka osuuden kärkipään joukkueista GPS-seurantalaitteet. Joukkue, joka kieltäytyy seurantalaitteen kantamisesta, suljetaan kilpailusta.

Seurantalaite asennetaan kilpailijalle järjestäjien avustamana sisäänmenoportin yhteydessä olevassa GPS-
pisteessä. Hae GPS-seurantalaite viimeistään 15 min. ennen omaa lähtöä/vaihtoa. Laitteen hakeminen on jokaisen omalla vastuulla. Laite luovutetaan leimantarkistuksen jälkeen järjestäjille GPS-pisteeseen. Järjestäjät voivat muuttaa seurantalaitetta kantavia joukkueita viestin aikana.

OMIEN GPS-LAITTEIDEN JA MATKAPUHELINTEN KÄYTTÖ KILPAILUSUORITUKSEN AIKANA

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittu. Laitteeseen tallennettua tietoa ei saa käyttää kilpailusuorituksen edistämiseksi. Oman kännykän saa turvallisuussyistä ottaa mukaan, mutta sen tulee olla suljettuna vaihtoalueella ja kilpailusuorituksen aikana ja sitä saa käyttää ainoastaan hätätapauksessa.

PIIKKARIKIELTO JA KILPAILUASU

Piikkareiden käyttö on kielletty. Valvontaa suoritetaan sisäänmenoportilla ja vaihtoalueelta pois tultaessa. Piikkareiden käyttö aiheuttaa joukkueen hylkäämisen. Nastarit ovat sallittuja.

Kilpailuasun tulee olla SSL:n lajisääntöjen mukainen: koko vartalon ja jalat peittävä. Asun paita saa olla lyhythihainen, mutta ei hihaton. Kilpailuasu tarkistetaan sisäänmenoportilla. Sääntöjen vastaisessa kilpailuasussa ei pääse vaihtoalueelle.

HUOLTAJAT

Huoltajat ja valmentajat eivät saa mennä lähtö-, vaihto- tai maalialueelle. Tarvittavat huoltotoimenpiteet on mahdollista suorittaa yleisölle varatuilta alueilta.

TUULISUOJAT

Seurojen tuulisuojat saa pystyttää vain etukäteen varatuille, järjestäjän merkitsemille paikoille. Järjestäjä varaa tuulisuoja-alueen etummaisista paikoista paikat vuoden 2011 Jukolan ja Venlojen viestissä parhaiten menestyneille seuroille (50 parasta Jukolan joukkuetta ja parhaat Venlojen joukkueet). Muiden seurojen tuulisuojapaikat jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä niin kauan kuin paikkoja riittää. Kulkuväylät on jätettävä vapaiksi. Majoittuminen ja kaikenlainen tulenteko tuulisuoja-alueella on ehdottomasti kielletty. Tulentekokielto koskee myös retki- ja kaasukeittimiä.

HAASTATTELUT JA VALOKUVAUS

Media haastattelee vaihtoon ja maaliin tulleita joukkueita erikseen rajatuilla alueilla. Alkuosuuksien haastattelut tapahtuvat vaihtopuomin läheisyydessä olevassa mediapisteessä (TV), vaihtopuomilta tulevassa käytävässä (muu media) sekä Emit-tarkastuksen jälkeen tai lehdistökeskuksessa. Molempien viestien kärkijoukkueille järjestetään lehdistötilaisuus heille erikseen annattavien ohjeiden mukaisesti mahdollisimman pian maaliintulon jälkeen.

PALKINTOJENJAOT

25 parasta Jukola-joukkuetta ja 20 parasta Venla-joukkuetta palkitaan mitalein ja plaketein. Molempien viestien 7 parasta joukkuetta palkitaan myös kunniapalkinnoin. Kaikki palkinnot jaetaan juhlalavalla. Venlojen viestin palkintojenjako tapahtuu lauantaina 16.6. klo 19.30 alkavan Jukola-juhlan yhteydessä ja Jukolan viestin palkintojenjako tapahtuu sunnuntaina 17.6. klo 9.30. Palkittavien Venla-joukkueiden tulee saapua la klo 19.15 mennessä heille juhlalavan viereen varatuille paikoille. Vastaavasti palkittavien Jukola-joukkueiden tulee saapua heille Juhlalavan viereen varatuille paikoille su klo 9.20 mennessä.

Palkintojenjakoon saapuvilla joukkueilla ei saa olla mukana mainoslippuja tai muuta mainosmateriaalia.
Seuran viiri tai tunnus on sallittu.

KARTTOJEN PALAUTUS

Venlojen ja Jukolan viestin palautuskarttojen jako alkaa sunnuntaina 17.6. klo 9.15 tai välittömästi uusintalähdön jälkeen Infossa. Seuran kaikkien joukkueiden kaikki rastit ja hajontakaavion sisältävät puhtaat kartat (1 kpl/joukkue) sekä kaikkien suunnistajien ratapainatuksella varustetut kartat luovutetaan seuran ensimmäisen joukkueen materiaalissa olevaa karttojenpalautuskorttia vastaan.

Haluttaessa seuran kaikkien joukkueiden kartat postitetaan Infoon annettuun osoitteeseen ja sinne maksettua 10€ maksua vastaan. Suuriin ja ulkomaille meneviin lähetyksiin lisätään erillinen postitusmaksu.

JUKOLAN VIESTIN SANOMA

Perinteiden mukainen sanoma luetaan ja sanoman kohde paljastetaan heti Jukolan viestin voittajajoukkueen maaliintulon jälkeen järjestäjän osoittamassa paikassa maalialueen läheisyydessä.

VASTUUHENKILÖT

Kilpailunjohtaja Veikko Kostiainen
Kilpailun varajohtaja Vesa Lehtomäki
Ratamestariryhmän johtaja Eero Nevalainen
Tulospalvelun johtaja Reino Ruotsalainen
Maalituomari Juha Suomalainen
Tiedottaja Paula Lehtomäki
Kilpailunvalvoja Heikki Peltola (SSL)
Ratavalvoja Pasi Liitiäinen (OK Orient)
Tuomarineuvoston puheenjohtaja Ari Enroth (RR)

Erillisohjeet Venlojen viestiin

Osuus Pituus (km) Arvioitu aika Vaihto-/maaliaika Nousua (m)
1 5,7 – 5,8 35 min 14.35 190
2 5,8 – 5,9 36 min 15.11 190
3 7,1 – 7,2 45 min 15.56 235
4 8,4 – 8,5 54 min 16.50 285
Yhteensä 27,2 km 2 h 50 min    900

Kaikilla osuuksilla on hajautus. Ratoihin sisältyy 1800–1900 m viitoituksia. Vuonna 1996–1997 syntyneet saavat osallistua osuuksille 1-3. Vuonna 1995 ja aiemmin syntyneet saavat osallistua kaikille osuuksille.

Viestin alkaminen:

Kilpailu alkaa lauantaina 16.6. klo 14.00 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Toiminta sen jälkeen tapahtuu kohdan LÄHDÖT mukaisesti.

Osuuksien sulkeminen ja uusintalähtö:

Viestinomainen kilpailu päätetään klo 19.00. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähtö osuuksille 2-4 tapahtuu karttatelineiltä klo 19.15. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään puoli tuntia ennen yhteislähtöä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät karttatelineille 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Venlojen viestin maali suljetaan klo 22.00. Hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kokonaisaika.

Erillisohjeet Jukolan viestiin

Osuus Pituus Valoisuus Aika-arvio Vaihto-/maaliaika Nousu (m)
1 12,7 – 12,8 valoisa/hämärä 74 23.44 395
2 12,7 – 12,8 pimeä 76 01.00 385
3 14,0 – 14,1 pimeä 84 02.24 415
4 7,7 – 7,8 hämärä/valoisa 44 03.08 325
5 8,1 – 8,2 valoisa 45 03.53 345
6 10,2 – 10,3 valoisa 57 04.50 385
7 15,1 – 15,2 valoisa 85 06.15 550
Yhteensä 80,9   Yht. 7 h 45 min   2800

Kaikilla osuuksilla on hajautus. Ratoihin sisältyy 1800–2200 m viitoituksia. Aurinko laskee lauantaina 16.6.
klo 22.48 ja nousee sunnuntaina 17.6. klo 3.52. Vuonna 1996–1997 syntyneet saavat osallistua osuuksille 4-
6. Vuonna 1995 ja aiemmin syntyneet saavat osallistua kaikille osuuksille.

Viestin alkaminen:

Kilpailu alkaa lauantaina 16.6. klo 22.30 ensimmäisen osuuden yhteislähdöllä. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään 15 minuuttia ennen lähtöhetkeä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen kilpailijat siirtyvät lähtöalueelle. Toiminta siellä tapahtuu kohdan LÄHDÖT mukaisesti.

Osuuksien sulkeminen ja uusintalähdöt:

Viestinomainen kilpailu päätetään sunnuntaina 17.6. klo 8.45. Siihen mennessä vaihtoon saapumattomien joukkueiden uusintalähdöt tapahtuvat kahdessa eri yhteislähdössä. Seitsemännen (7.) osuuden uusintalähtö tapahtuu klo 9.00 ja 2.-6. osuuksien klo 9.15. Sisäänkirjaukseen on mentävä viimeistään puoli tuntia ennen omaa yhteislähtöä. Emit-korttien kirjauksen ja nollauksen jälkeen seitsemännen (7.) osuuden kilpailijat siirtyvät karttatelineille 5 minuuttia ennen lähtöä kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. 2.-6. osuuksien kilpailijat ohjataan tällöin odotusalueelle. Ensimmäisen uusintalähdön jälkeen 2.-6. osuuksien kilpailijat siirtyvät karttatelineille kuuluttajan ja toimitsijoiden ohjeiden mukaisesti. Varaslähdön ottaneet joukkueet hylätään. Jukolan viestin maali suljetaan klo 15.00. Hyväksytysti kilpailun suorittaneille joukkueille saadaan kokonaisaika.