Mynämäen kunta

                                     

Sijainti

Mynämäki sijaitsee 30 kilometrin etäisyydellä Turusta valtatie 8:n varressa kuuluen Turun talousalueeseen. Mynämäki on Turun naapurikunta yhteisellä Kuhankuonon rajapyykillä.

Vaakuna  
  

Mynämäen ja Mietoisten kunnat lakkautettiin ja perustettiin uusi Mynämäen kunta 1.1.2007.
Uuden kunnan vaakunaksi valittiin Mietoisten vaakuna, jonka on suunnitellut Gustaf von Numers.
Vaakunan tunnuksen sanotaan viittaavan piispa Maunu II Tavastiin, Daniel Jusleniukseen ja 
August Ehrensvärdiin kolmeen Suomen historian suurmieheen.

 

Pinta-ala

Kunnan kokonaispinta-ala on 536,1 km², josta maapinta-alaa on 519,8 km² sekä vesipinta-alaa 16,3 km².

 

Väestö

Mynämäen kunnassa on asukkaita 8042 henkeä (1.1.2011). Ikäjakauma: 

  • 0 – 14-vuotiaat 20,15 %
  • 15 – 65-vuotiaat 60 %
  • yli 65-vuotiaat 19,85 %. 

Taajamaväestön osuus on noin 63 prosenttia.

 

Elinkeinot 

Palveluelinkeinoista saa toimeentulonsa 58 %, jalostuksesta 31 % sekä maa- ja metsätaloudesta 11 % ammatissa toimivasta väestöstä. Yritystoiminta on pienyritysvaltaista. Kunnassa on noin 550 rekisteröityä yritystä ja elinkeinonharjoittajaa.

 

Teollisuustontit

Kunnan alueella on kaksi teollisuusaluetta. Roukkuli on valtatie 8:n varressa ja tonttien koot ovat 3.000 – 8.000 m2.Mietoisten alueella on noin 3.000 m2 suuruisia tontteja, joista osalle voi rakentaa asunnon ja työtiloja.

 

Asuintontit

Kunnalla on runsaasti kaavoitettuja omakoti- ja rivitalotontteja myytävänä ja vuokrattavana eri puolella kuntaa. 

 

Kunnallishallinto ja –talous

Valtuustossa on 35 jäsentä.
Puolueittain paikat jakaantuvat seuraavasti: KESK 12, KOK 8, SDP 8, VAS 5, PS 1 ja VIHR 1

Veroprosentti vuonna 2011 on 19,00.
Kunnan pitkäaikaiset lainat asukasta kohti ovat 692 €/asukas.

 

Kuntien yhteistoiminta

Mynämäen kunta osallistuu kuntayhtymien lisäksi kuntien väliseen yhteistoimintaan muun muassa Turun seutukunnan sekä erillisten kuntien välisten yhteistoimintasopimusten puitteissa.

 

Mietoisten ja Mynämäen kuntaliitos

Mietoisten kunta ja Mynämäen kunta yhdistyivät 1.1.2007 alkaen Mynämäen kunnaksi.

 

Mynämäen kunnan nettisivut