Live-resultat

Speciella anvisningar för starten

Anvisningar för starten på Venla- och Jukolakavlen:

 • Reservera tillräckligt med tid för incheckning och nollning av Emit. Tävlanden bör inchecka senast 20 minuter före starten.
 • Under uppvärmningen gå och granska din egen startlinje vid startområdet. Vid sidan av startlinjerna finns numrerade skyltar samt kartutdelare med numrerade västar på.
 • Förflytta dig i god tid (ca. 15 min före start) till din startlinje och följ speakerns tilläggsanvisningar.
 • Speakern ger tillstånd, ca 8 minuter före start, att förflytta dig till din startpunkt, som matchar ditt lags startnummer.
 • Ditt lags startpunkt är märkt på bandet som ligger på marken. Gå från slutet av din startlinje fram till din startpunkt. Följ bandet, men trampa inte på det. Kontrollera att startnummret på bandet matchar med ditt lags nummer. Vänta bakom bandet.
 • Kartorna delas ut då speakern ger tillstånd. För varje rad (30 löpare), finns en kartutdelare.
 • Kontrollera att du får rätt karta av kartutdelaren. Numret på kartan bör matcha med lagets nummer. Tävlanden är ansvarig att ta rätt karta.
 • Håll kartan synligt framför dig tills startskottet går.
 • Öppna inte kartans klistermärke före startskottet har gått. Enligt tävlingsdirektiven diskvalificeras lagen om kartan öppnas före startskottet.
 • Kartutdelarna drar bort banden efter kartutdelningen, så att de inte fastnar i tävlandens fötter. Stå inte på banden. Förflytta dig inte även om bandet avlägsnas.
 • Rör dig inte före startskottet. Enligt tävlingsdirektiven filmas startskottet och tjuvstartande lag samt lag som orsakar tjuvstart diskvalificeras.

 

lahtoalue-01

Päätukija

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Avainyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Taustayhteisöt