Live-resultat

Tävlingsinbjudan

Till den internationella 68:e Jukolakavlen och den 39:e Venlakavlen, Lappee-Jukola. Tävlingen arrangeras i Villmanstrand den 18-19 juni 2016 av Lappeen Riento.

 

Den 68:e Jukolakavlen

Stafett med sju sträckor för lag från orienteringsföreningar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset Lukkarin oppi (”Klockarens lära”) som donerats av Kaukametsäläiset.

 

Preliminära sträcklängder beräknad löptid stigning
1. 10,6 km, skymning/natt 60 min 280 m
2. 12,7 km, natt 74 min 285 m
3. 14,1 km, natt 88 min 360 m
4. 8,4 km, gryning 47 min 170 m
5. 8,6 km, gryning/dag 48 min 170 m
6. 12,4 km, dag 70 min 240 m
7. 16,4 km, dag 91 min 470 m
 Tot. 83,2 km 7 h 58 min 1975 m

I sträcklängderna ingår cirka 720 – 1270 m snitsel. Gaffling förekommer på alla sträckor. Solen går ner 18.6.2016 klockan 22.47 och upp 19.6.2016 klockan 03.30. Tävlingen startar på lördag 18.6.2016 med masstart, preliminärt klockan 23.00. Eventuella ändringar och nyheter meddelas på Lappee- Jukolas hemsida www.jukola.com/2016/sv.

 

Den 39. Venlakavlen

Stafett med fyra sträckor för damlag från orienteringsföreringar och andra sammanslutningar. I stafetten tävlar man om vandringspriset Venlan lautanen (”Venlas tallrik”) som donerats av dagstidningen Helsingin sanomat.

 

Preliminära sträcklängder beräknad löptid stigning
1. 7,0 km 45 min 150 m
2. 6,7 km 43 min 160 m
3. 5,9 km 39 min 110 m
4. 9,0 km 59 min 225 m
 Tot. 28,6 km 3 h 6 min 645 m

 

I sträcklängderna ingår cirka 720 – 1000 m snitsel. Gafflin förekommer på alla sträckor. Tävlingen startar på lördag 18.6.2016 med masstart, preliminärt klockan 14.00. Eventuella ändringar och nyheter meddelas på Lappee-Jukolas hemsida www.jukola.com/2016/sv.

 

Gemensam information för båda stafetterna

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbunds grenregler samt arrangörernas direktiv. Finlands Orienteringsförbunds grenregler hittas på förbundets hemsida www.suunnistusliitto.fi. Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För lagen i täten har arrangörerna reserverat utrustning för GPS-uppföljning under tävlingens gång. Lag som inte accepterar att bära GPS-utrustningen utesluts ur tävlingen. Noggrannare direktiv ges i tävlingsdirektiven som publiceras på Lappee-Jukolas hemsida i maj 2016.

Uppgifter om det förbjudna tävlinsområdet finns tillgängliga på Lappee-Jukolas hemsida. Det är förbjudet att köra bil på skogsvägarna på det förbjudna tävlingsområdet.

 

Karta och stämplingssystem

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, 6-färgad, ritad enligt IOF:s normer, trycks i mars 2016. Kartan finns i plastficka. Kartans storlek är A3 eller A2. Kartritare är Rauno Asikainen (5/2014–10/2015). Stämplingen är elektronisk (Emit).

 

Deltaganderätt

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. De personuppgifter som anmäls måste vara korrekta. Föreningarna och de som utför anmälningarna ansvarar för att informationen är korrekt. Både damer och herrar har rätt att delta i Jukolakavlen. I lag som inte representerar en orienteringsförening får högst två 17–39-åriga löpare med en ranking av första klass på Finlands rankinglista (slutranking 2015) delta. Begränsningen gäller kvinnor bara i Venlakavlen. Endast lag som representerar en orienteringsförening kan tävla om seger, pris och poäng.

I synnerhet utländska orienterare påminns att det är tillåtet att orientera på sommaren bara i en förening under tävlinssäsongen (1.1.-31.12.) i Finland. De yngsta tillåtna tävlandena ska vara födda 2001.

 

Anmälan, reservering av logi och betalning

Anmälan görs på Lappee-Jukolas hemsida www.jukola.com/2016/sv (Jukola inskrivning systemet). I månadsskiftet november-december skickas e-post med behövliga lösenord till de orienteringsklubbar och sammanslutningar som deltog i Louna-Jukola 2015. De som inte har lösenord från tidigare år får lösenord då de registrerat sig i anmälningssystemet.

Ett lag måste ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka kan inte användas av olika lag i samma kavle. Samma Emit-bricka kan dock användas i både Jukola- och Venlakavlen. Arrangörerna hyr ut Emit-brickor mot en avgift på 20 €/st. Behovet av hyrda Emit-brickor måste ovillkorligen uppges vid anmälningen. Emit-brickornas nummer uppges inte i förväg utan de registreras i resultatservicen då löparen kommer in på start- eller växlingsområdet.

Deltagaravgifter och andra avgifter som betalas i förväg framgår av sammanställningen nedan. Betalningen görs via nätbank i samband med anmälan/reservering.

 

DELTAGARAVGIFTER 3.2.2016 klo 23:59 senast 11.5.2016 klo 23:59 senast 1.6.2016 klo 23:59 senast
Venlat / lag 149 € 180 € 296 €
Jukola / lag 259 € 312 € 517 €
LOGI OCH TÄLTPLATS 11.5.2016 klo 23:59 senast
Tältplats 10 x 10 m 17 €
Tält uppfört av arrangörerna 240 €
Vindskyddsplats 5 x 5 m 45 €
Husbil/ -vagn 45 €
PARKERINGSAVGIFTER
Buss 11.5.2016 klo 23:59 senast 45 €
Personbil betalas i tävlingsarenan 15 €
betalas vid avfärd från parkeringsplatsen 25 €

 

Laguppställning

Lagsuppställningen ska anmälas på nätet i samband med anmälan eller senare med hjälp av lösenordet. Lagsammansättningen kan också anmälas i förväg som icke offentlig. I detta fall blir den offentlig fredagen 17.6.2016 kl. 18.00.

Lagsammansättningarna för båda kavlarna ska anmälas på nätet senast fredagen 17.6.2016 kl. 18.00. Efter detta kan ändringar göras endast i undantagsfall. Närmare upplysningar hittas i tävlingsdirektiven som publiceras i maj 2016 på Lappee-Jukolas hemsidor.

Tävlingsnumren och annat tävlingsmaterial delas ut först när lagsammansättningen har anmälts och deltagaravgiften betalats korrekt.

 

Logi

All logi vid tävlingsarenan ska reserveras och betalas i samband med reservationen genom anmälningssystemet. Reserveringssystemet för logi öppnas 18.1.2016 och logi måste bokas senast 11.5.2016. Logiplatsen bekräftas efter att betalningen mottagits. Logiavgifterna framgår i tabellen ovan. Tältplatserna är huvudsakligen placerade på åker och deras storlek är 10m x 10m.

Arrangörerna har dessutom 325 färdigt resta, ouppvärmda större tält (för 16 personer) för lagen. 200 tält är reserverade för utländska lag och 125 för inhemska lag. Tälten reserveras i sin helhet (inga enskilda platser i tältet). Utländska lag reserverar och betalar tälten i samband med anmälning senast 11.5.2016. Ifall tält reserverade för utländska lag blir över, överlåts de till användning av finländska lag. Dessa tält kan reserveras i förhand via e-post och adressen info.2016@jukola.com.

Parkering för husbilar och husvagnar ligger cirka 1500 m från tävlingsarenan. Antalet platser är begränsade och kommer att utdelas i reservationsordning. Platser måste reserveras och betalas i förväg, senast 11.5.2016 via anmälningssystemet. Information om andra logimöjligheter hittas på Lappee-Jukolas hemsida.

 

Föreningarnas vindskyddsområde

Föreningarna kan reservera plats för vindskydd i närheten av mål-/växlinsområdet. De lag som placerat sig bäst i Louna-Jukola får en plats i första raden. De klubbar som anmäler minst 8 lag (Jukola +Venla) berättigas att reservera två platser. Bokning och betalning görs via anmälningssystemet senast 11.5.2016. Platserna fördelas 11.5.2016 enligt anmälningsordning.

UTSÅLDA 3.5.2016.

 

Tävlingsarena

Tävlingsarenan är belägen vid Seututie 387 på åker. Tävlingsarenan öppnas fredagen 17.6.2016 kl. 10.00. En del av logitälten ligger på åker vid tävlingsarenan och en del på åker i omgivningen. Det finns ingen möjlighet till logi innan tävlingsarenan öppnas.

 

Ankomst och vägvisning

En detaljerad anvisning om ankommande och vägvisning ges i maj 2016 på Lappee-Jukolas hemsida. Vägvisningen är utplacerad från och med 17.6.2015 kl. 09.00. Arrangörernas vägvisningar måste följas.

 

Parkering och parkeringsavgifter

All parkering relaterad till evenemanget måste följa arrangörernas instruktioner till reserverade parkeringsområden. Personbilarna parkeras på ett åkerområde ca 2500 meter från tävlingsarenan. Bussar och husbilar kommer att parkeras på ett industriområde ca 1500 meter från tävlingsarenan. Det rekommenderas att bussar är parkerade på parkeringsområden under evenemanget så att det är lättare att lasta bussar på söndagmorgonen. Busshållplatsen för Villmanstrands linjebuss är ca 1000 meter från tävlingsarenan.

Personbilarnas parkeringsavgift är 15 €. Personbilarnas parkeringsbiljetter kan betalas vid Jukola-butiken. Observera att de personbilar som betalt avgiften före avfärd inte behöver köa. Vid avfärd från åker kostar parkeringen 25 €.

För de föreningsbussar, som stannar kvar vid parkeringen under tävlingens gång, måste en parkeringsplats reserveras via anmälningssystemet senast 11.5.2016. Parkeringsavgiften på 45 € betalas i samband med reserveringen. Parkeringsavgiften för husbilar är också 45 € och betalas i samband med reserveringen.

För cyklar har ett skilt parkeringsområde reserverats vid tävlingsarenan. Motorcykelparkeringen finns ca 1000 meter från tävlingsarenan och är gratis. Arrangörernas instruktioner i trafikdirigering måste följas.

 

Aktiviteter för barn

För barn finns det Barnens värld där det finns olika fritidsaktiviteter. Närmare information och öppetider berättas i maj då anvisningar för tävlingen publiceras.

 

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. Vid tävlingsarenan finns varmvattenduschar och en avgiftsbelagd bastu (3 €). Det finns nya bastuugnar i bastun.

 

Träning

Det finns möjlighet att träna på Lappee-Jukolas träningskartor. Mer information om träningskartorna finns på Lappee-Jukolas hemsida. Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet att träna i närheten av tävlingsarenan. Kartor säljs i Jukola-infon och i Jukola-affären från och med fredag 17.6.2016 kl. 10.00. I modellorienteringsterräng ordnar Lappeen Riento orienteringsträningar, Intersport-orientering 16.6.2016. Intersport-orientering evenemanget och parkering är inte på Lappee-Jukola området. Följ körinstruktioner.

 

Funktionärer

Tävlingsledare Juha Heimala juha.heimala@jukola.com +358400152047
Evenemangchef Harri Kauranen harri.kauranen@jukola.com +358400553488
Generalsekreterare Tuija Tavia tuija.tavia@jukola.com +358442387210
Kommunikationschef Antti Nousiainen antti.nousiainen@jukola.com +358407243935
Teknisk konsult (SLL) Heikki Peltola heikki.peltola@jukola.com +358505113957
Kart- och banansvarig Ari Torniainen ari.torniainen@jukola.com +358400852887
Banläggare Ilkka Torniainen (Venla)
Heikki Torniainen (Jukola)
Bankontrollant Pekka Pulkkinen (JoKu)
Inbjudna gäster Jussi Sundgren jussi.sundgren@jukola.com
Kontor info.2016@jukola.com

 

Välkommen till den 68:e Jukola och den 39. Venlakavlen!

Lappeen Riento ry

Päätukija

Pääyhteistyökumppani

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Avainyhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit

Taustayhteisöt