Jukolakavlens budskap 2015

Ett mått på samhällets mognad är, hur väl det tar hand om sina handikappade.

Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf befrämjar idrottsintresset för de människor, vars utgångsläge är ett annat än för dem, som inte är handikappade. Liksom generellt inom idrotten, drivs dessa människor av viljan att få röra på sig, idrotta och nå goda resultat. Varje individ avancerar på livets stig utgående från sina egna förutsättningar.

Vår nationalskald Aleksis Kivi har lagt orden i munnen på Jukolas Timo: ”Vem fattar hur denna världen är byggd? Inte människobarnet, för det är som en bräkande bock. Men bäst är att ta dagen som den kommer, släppa den när den är gången, om den så går åt skogen eller mot tallmon! Vi finns här helt enkelt.”

VAU vill tillföra idrotten öppenhet och tolerans. Vi har fört vårt budskap genom sommarnatten på de bergklädda sluttningarna i Paimio till Finlands Handikappidrott och -motion VAU rf, för att visa vårt reservationslösa stöd för organisationens arbete inom handikappidrotten.

Paimio, den 14 juni 2015

Jukola-kavlens orienterare

jukolan_sanoma

Foto: Heikki Silvennoinen

« (suomi) Takaisin

Osuusisännät

Osuusisännät

Pääyhteistyökumppani

Isäntäkaupungit

Taustayhteisöt

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit