Så här går det till Kuopio-Jukola

ANKOMST TILL TÄVLINGSCENTRUM

Denna sida som pdf-fil

Tävlingscentrum ligger i Vehmersalmi i Kuopio, i Rytökylä. Tävlingscentrum öppnas fredag 13.6.2014 klo 10.00

För ankommande från VT9 från väster (sydväst): vägvisningen börjar 14km från Suonenjoki i korsningen av VT9 och väg 531 i Lempyy där man tar sig mot öster och fortsätter till VT5 (Palokangas) och vidare mot söder ca. 10 kilometer tills man kommer till Leppävirta där man tar sig mot öster väg 534 (Heinävedentie).
För ankommande söderifrån: vägvisningen börjar VT5 norr om Leppävirta där man tar sig mot öster väg 534 och vidare mot norr , väg 536 (Vehmersalmentie).
När man anländer till korsningen av Puutossalmentie, ca. 40km från Leppävirta, vägvisas bussar, VIP och Media till höger mot öster längs Puutossalmentie. Personbilar samt turistfordon (husbilar och -vagnar ) vägvisas till vänster mot väster.

För ankommande norrifrån: vägvisningen börjar från VT9 ca. 11km öster om VT5 där man tar sig mot söder väg 539 (Vehmersalmentie). Från den vägen ca. 1 km före byn Vehmersalmi tar man sig mot väster till Puutossalmentie ca. 1 km tills man kommit över bron. Därefter vägvisas turistfordon (husbilar och –vagnar) vidare mot väster, andra fordon vägvisas Räsälänlahdentie till höger.

För ankommande från VT9 från öster: vägvisningen börjar från Tuusniemi by ca. 1 km mot Kuopio, där man tar sig mot söder väg 544 (Salmenkyläntie) och vidare mot söder väg 542 (Luostarintie). Från den vägen tar man sig till väster väg 539 (Litmaniementie) och kör ända fram till korsningen av Vehmersalmentie (väg 536). Där tar man sig mot Vehmersalmi by. Ca. 1 km före byn tar man sig till höger (Puutossalmentie). Det är ca 37km från Tuusniemi till tävlingscentrum.
Väganvisningarna finns på plats fredag 13.6.2014 kl. 7.00 och de skall följas.

När man närmar sig Jukola, ska man följa infoskyltar och väganvisningar. Navigatorn kan man stänga av.
OBS!
I synnerhet varnas ankommande från söder och väster för att inte köra Puutossalmentie väg 5370 (VT5 ca. 11 km från Kuopio mot Vehmersalmi). Vägen bryts av en liten färja som är långsam och det är mycket rusning och ibland på sommaren flera timmars väntetid även utan Jukola-trafik.

KOLLEKTIVTRAFIK
I samarbete med staden Kuopio ordnas avgiftsbelagd busstransport mellan Kuopio hamn – tävlingscentrum. Tidtabellen finns på nätet www.jukola.com/2014. Vid behov kör bussarna via järnvägsstation och busstation samt via flygfält beroende på ankommande flyg. Reservera tillräckligt med tid! Det är ens eget ansvar att hinna fram i god tid.

Man kan även åka båt från Kuopio till Vehmersalmi där det är bussförbindelse från hamnen till tävlingscentrum. Båtresan är avgiftsbelagd.

FÖRENINGSBUSSARNA

Föreningsbussarna följer annars allmän guidning förutom att nära tävlingscentrum ska föreningsbussarna följa skyltar med en bild på en buss. Parkeringsbiljetten ska hållas synlig innanför vindrutan ända till avgången. Vägvisning och direktiv skall följas. Från avstigningsplatsen i tävlingscentrum dirigeras bussarna till tre olika parkeringsplatser som ligger i Vehmersalmi by ca. 1,5-2,5km från tävlingscentrum.

PARKERING AV PERSONBILAR I NÄRHETEN AV TÄVLINGSCENTRUM
De som kommer med personbil skall förbereda sig på rusning på de smala vägarna samt vara beredda på trafikstockningar. Reservera tillräckligt med tid!

Parkeringen sker på P-platser enligt guidning. Parkeringsavgift på 15€ kan köpas på Jukola-butiken. Parkeringsbiljetten ska hållas synlig innanför vindrutan ända till avgången. Parkeringsbiljetterna kontrolleras vid avgången. Då finns det en egen, långsammare körbana för de bilar som inte har betalat parkeringen och dirigeras till betalning vid avgången. Lämna inte värdesaker i bilen.

Alla bilar parkeras på parkeringsområden enligt arrangörernas anvisningar. Det är en effektiverad parkeringsövervakning på området. En felparkerad bil är ofta också en säkerhetsrisk och det kan hända att den flyttas, vilket förstås inte sker kostnadsfritt.

Personbilar med VIP- och Media-parkeringsbiljett dirigeras till egna P-platser dit man endast får parkera med gällande parkeringstillstånd, som skickats på förhand. Parkeringsbiljetten ska ABSOLUT hållas synlig innanför vindrutan vid anländningen.

Fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade (INVA-kortet) får följa VIP-guidning.

TURISTFORDON
Husbilar och vagnar ska anmäla sig på förhand. Det är begränsat antal platser och de delas ut i anmälningsordning. Parkeringsavgift på 35€ betalas vid anländningen.

Husbilar och -vagnar följer annars allmän guidning förutom att nära tävlingscentrum ska turistfordon följa skyltar med en bild på en husvagn. Parkeringsbiljetten ska hållas synlig innanför vindrutan ända till avgången. Vägvisning och direktiv skall följas.

Parkeringen för turistfordon oppnas fredag 13.6. klo 10. Det finns vätskestation och WC på området. Ingen elektricitet eller möjlighet att tömma septitank. Det är 1000-1500m till infopålen. Att göra upp eld eller grilla är förbjudet utanför bilen/vagnen. Det är förbjudet att rulla ut någon markis eller att ha förtält. Iaktta säkerhetsavstånd.

CYKLAR OCH MOTOCYKLAR
Man tar sig lätt till tävlingscentrum även med cykel eller motorcykel. De följer annars allmän guidning förutom att nära tävlingscentrum ska de följa skyltar med en bild på en motorcykel och cykel.

Parkering av cyklar och motorcyklar är kostnadsfri. Parkeringen ligger i närheten av tävlingscentrum.

TRAFIKMEDDELANDEN
Trafikmeddelanden gällande Kuopio-Jukola kan lyssnas på YLE Radio Suomi, Radio Savo 98,1MHz (Kuopio) och 96,5 MHz (Iisalmi)

EXIT FRÅN TÄVLINGSCENTRUM
Exit från tävlingscentrum sker efter arrangörernas anvisningar. OBS! Kom ihåg att vila tillräckligt innan du kör hem.

OBS! EXCEPTIONELLA VÄDEROMSTÄNDIGHETER
Ifall exceptionella väderomständigheter hindrar parkeringen på åkrarna är arrangörerna beredda att ordna parkering vid vägkanterna längs de vägar som leder till tävlingscentrum. Det ordnas busstransport till TC.

SÄKERHET OCH NÖDSITUATIONER

SÅ HÄR GÅR DET TILL I NÖDSITUATIONER
Olycksfall: Man får första hjälp i tävlingscentrum (se punkt Första hjälpen).
Allvarliga fall, sjukdomsfall:
1. Ta reda på vad som hänt
2. Kontrollera om personen reagerar på tilltal och beröring
3. Om personen är medvetslös / inte återfår medvetandet, ring 112
4. Kontrollera andningen
5. Om personen andas, vänd personen I framstupa sidoläge
6. Om personen inte andas, börja med hjärt-lungräddning
7. Ring Jukola-första hjälpen, +358 44 5768 674
8. Visa räddningspersonalen till olycksplatsen

Märker du en eldsvåda:
1. Rädda människor som är i fara
2. Begräns eldsvådan om det är möjligt (släckare, släckningstäck)
3. Anmäl om situationen till alarmnummer 112
4. Visa brandkåren till platsen

Ordningsstörningar:
Ta kontakt med närmaste ordningsvakt eller ring till föreståndaren av ordningsvakter tel. +358 44 3614 418. Är situationen hotande, ring 112. Riskera inte dig själv eller andra!

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Allmän alarmnummer 112

Tävlingsorganisationens telefonnummer:
Första hjälpen + 358 44 5768 674
Säkerhetsdejour +358 44 3614 416
Föreståndare för ordningsvakterna + 358 44 3614 418

FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen (huvudstation) ligger i tävlingscentrum nära duschar i en röd byggnad bredvid vägen. Där dejourerar en läkare med förstahjälppersonal. Det finns vägvisning från TC till första hjälpen. Vid mål- och växlingsområdet dejourerar förstahjälp-grupper.

Förstahjälppunkten är markerad med vit kryss på grönt botten.

I tävlingsterrängen finns under Venlakavlen två ställen för första hjälpen och under Jukolakavlen tre ställen. Första hjälpen i terrängen är märkt på tävlingskartorna. Något beredskap för första hjälpen finns också vid vätskekontroller.

FÖRBEREDELSE FÖR TÄVLINGEN

INFO
Info ligger i tävlingscentrum vid Jukola-porten. Lagmaterial och återförbara tävlingskartor utdelas i info. I info fins också till salu kartor för modellorientering och träning.

Är man med första gången i Jukola-kavle så lönar det sig att bekanta sig med direktiv för nyborjare i Jukola-kavlen (på finska) www.jukola.com/jukola/kuvat/jukola-ohjeita-ja-neuvoja-osallistujalle.pdf.

ANSLAGSTAVLOR OCH VÄGLEDNING
Allmänna anslagstavlor och infopålen ligger i närheten av info. Vägledning utförs med snitsling och guideskyltar.

LAGMATERIAL OCH LAGSAMMANSÄTTNINGAR
Se tävlingsdirektiv.

TRÄNING OCH MODELLORIENTERING
Modellorientering under tävlingsveckoslutet utförs på området nordväst om tävlingscentrum. Kartan för modellorienteringen är printad. Kartans bantecken, kontrollbeskrivningar och -konstruktioner motsvarar de i tävlingen använda. Kartorna säljs i infon (5€/st).
Tävlingskartor med alla kontrollpunkterna säljs i info från söndag 15.6. kl 9.20 (10€). Mer information om träningsmöjligheterna före tävlingen finns på Kuopio-Jukolas hemsida.

ORIENTERARBANKEN
I orienterarbanken som finns på Kuopio-Jukolas hemsida kan lagen söka komplettering till fattande sträckor. Likaväl kan löpare utan lag anmäla om sin lust att löpa i kavlen.

FÖRBJUDNA OMRÅDEN
Gränserna till förbjudna områden är utmärka i tävlingscentrum med staket och skyltar/band (se punkt förbjudna områden också i tävlingsdirektiv). Rätt att röra sig i tävlingsterrängen har enbart tävlande som utför sin tävlingssträcka. Även för publiken är det förbjudet att röra sig i tävlingsterrängen. Obehörig vistelse på förbjudet område kan leda till diskvalificering av klubbens alla lag.

VINDSKYDD
Klubbarnas vindskydd slås upp på de på förhand reserverade, av arrangörerna anvisade platserna (se tävlingsdirektiv). Förläggning på området för vindskydd är förbjudet.

ATT FÖLJÄ MED TÄVLINGEN OCH PROGRAMMEN

ATT FÖLJA MED OCH FOTOGRAFERA TÄVLINGEN
Starterna, växlingarna och målgångarna kan följas med och fotograferas på publikområdena i TC. På videotavlorna i TC visas händelser i tävlingscentrum och terräng. Elitlagens avancerande följs med GPS-apparater
Kungörelse hörs i tävlingscentrum och dess närhet på Jukola-radio på frekvens 96,3 MHz.

TV OCH RADIO
Direkt TV-sändning på YLE TV2 lö kl.13.45–17.30 Venlakavlen och på YLE TV1 lö kl. 22.45 – sö kl. 7.30 Jukolakavlen. På Internet kan båda kavlarna följas online från start till mål. (yle.fi/areena)
Direkt radiosändning av båda kavlarna på YLE Puhe (Kuopio 88,1) samt på nätet (yle.fi/arena).

FÖRBJUDNA AKTIVITETER
På TC-området får absolut inte användas andra radiotelefoner på VHF-frekvenser än de som arrangörarna har i bruk.

PROGRAMMEN
Öppningen och hissning av Jukola-flaggan äger rum på estraden lö kl. 13.00. Före öppningsceremonin uppträder på estraden Ilmavoimien soittokunta. Jukola-festen och prisutdelningen av Venlakavlen börjar lö kl.19.30 på estraden. Prisutdelningen av Jukolakavlen och överlåtelse av Jukola-flaggan äger rum sö kl. 9.30 på estraden. Se tilläggsinformation om prisutdelning i tävlingsdirektiv.

Skogskyrka hålls ca. 500 meter från TC på Syvähiekka sommarteater. Gudstjänst äger rum lö 14.6. kl.21.00. Skogskyrkan arrangeras av Järvi-Kuopio församlingen.

BARN
Barnens värld ligger i sydöstra delen av tävlingscentrum. Barnens värld har öppet lördag 14.6. kl 11.00-19.00 och söndag 15.6. kl 10.00-13.00. Aktiviteterna arrangeras av studerandena vid Savon ammatti- ja aikuisopisto. OBS! I Barnens värld finns ingen övervakad barnavård.

INBJUDNA GÄSTER OCH MEDIA
Mottagning av inbjudna gäster äger rum i tältet för inbjudna gäster. Mottagning av ackrediterad media äger rum i mediatält. Mer info för media finns på nätet jukola.com/2014

MAT OCH DRYCK
Förutom restaurang och kafeer betjänas tävlande och åskådare i Kuopio-Jukola av grillkiosker samt glasspunkter och öltält Mallasrasti.Föreningen för Rissalas soldathem har också sitt kafe i TC. (Se: Öppettider)

All mat är laktosfattig. Det finns också laktosfritt, glutenfitt och mjölkfritt alternativ.På fredagen kan urvalet i restauranger vara begränsat. Kaffe och fikabröd säljs i kafeteria. Betalningen kan utföras kontant eller med mest allmänna bank- och kreditkort (se bank och post). Största sedeln som mottas är 50 euro. Att använda jämna pengar är smidigast.
Värsta rusningstider i restaurangen är kring starterna och efter Venlakavlens målgång. Det lönar sig att undvika dessa tider samt köpa matbiljetter på förhand.

DRICKSVATTEN
I TC och på förläggningsområdena finns dricksvattenpunkter som är märkta på kartan. Att tvätta utrustningen är inte tillåtet på dricksvattenpunkter utan endast på särskilda tvättplatser för utrustningen vid tvättplatsen.

FÖRLÄGGNING
Tävlingscentrum öppnas och förläggning i tält kan påbörjas från fredag 13.6 kl. 10.00, då skyltarna finns på sin plats. Ta hand om dina värdesaker! Att göra upp eld och röka samt använda grill, camping- och gaskokare eller motsvarande är absolut förbjudet. Det finns en separat eldplats på området (se kartan).

TÄLTOMRÅDEN
Förläggning i egna tält i tävlingscentrum sker på i förhand reserverade, numrerade tältplatser. Platserna ligger i norra och östra delarna av TC. Tältplatser är av storlek 10×10m eller 5x5m och de är numrerade i terrängen. Var den reserverade tältplatsen ligger är till påseende på Kuopio-Jukolas hemsida, på tältområdenas anslagstavlor och i infon. Information om reserverade tältplatser skickas till föreningarna via e-post. Ifall det ännu finns fria tältplatser i det skede då tävlingscentrum öppnas kan man köpa dem i infon.

AV ARRANGÖRERNA UPPRESTA TÄLTPLATSER (HYRTÄLT)
Av arrangörerna uppresta, på förhand reserverade tält ligger norr om tävlingscentrum. Tälten är numrerade med en nummervimpel. Platserna och tältnumren är till påseende på Kuopio-Jukolas hemsida, på tältområdenas anslagstavlor och i infon. Det finns ingen uppvärmning. Mera information om de av arrangörerna uppresta tält får man i infon.

FÖRLÄGGNING PÅ HÅRT UNDERLAG
Förläggning på hårt underlag finns på skolor ca. 3km från TC. Begränsat antal plaster.

ANNAN SERVICE

JUKOLA-BUTIKEN
I Jukola-butiken kan man köpa de officiella Jukola-produkterna. Där finns till salu också postkort med Jukolas egen poststämpel och frimärke. Parkeringsbiljetter säljs också i Jukola-butiken.

BANK OCH POST
I restaurangens försäljningspunkter, i Jukola-butiken och i infon kan betalningen utföras kontant eller med de mest allmänna bank- och kreditkorten: Visa, MasterCard, Diners. Största sedeln som mottas i försäljningspunkter är 50 euro. I tävlingscentrum finns ingen valutaväxling eller möjlighet att lyfta kontant. Närmaste bankautomaten ligger i Vehmersalmi centrum.
Posten betjänar allmänheten i samband med Jukola-butiken.

TAXI
Taxistationen ligger i korsningen av Räsälänlahdentie och Ritoniementie. Tel. 0200 30300 (avgiftsbelagt nummer)

LADDNING AV BATTERIET
Mobiltelefoner och datorer kan laddas i Infon med egen laddningsapparat (10€).

HITTEGODS
Hittegods levereras och kan efterfrågas ända till söndagen kl. 17.00 i Info. Efter det levereras hittegods till Kuopio-Jukola-kansli och kan efterfrågas ända till 30.6.2014. Därefter levereras värdesaker till huvudpolisstationen i Kuopio (Suokatu 44B, Kuopio).

WC
Toaletterna är märkta i guidekartan. Det finns handtvätt med desinfieringsämne.

TVÄTT
Tvättplatsen ligger ca. 200m från infopålen. Förutom duscharna finns det en tältbastu där.
På fredagen är det möjligt att tvätta sig i tvättplatsen mellan kl. 12.00 – 21.00. Man värmar inte bastun på fredagen.
På lördagen öppnas duscharna kl 9. Bastun är varm från lördag kl. 14.00 till söndag kl. 16.00. Den är reserverad för damer på lördagen kl. 14.00–23.00 och för herrar på andra tider. Under Jukola-kavlen värms mindre bastu för kvinnor fr.o.m kl. 23. Bastuavgift är 3€. Bastubiljetten kan köpas på förhand i infon eller betalas kontant på platsen. I bastuavgiften ingår sittunderlag.
Skild möjlighet att tvätta sig är reserverad för herrar under Venlakavlen och för damer under Jukolakavlen. Med tanke på miljön, spara gärna vatten och undvik att använda schampo.

TVÄTT AV UTRUSTNING
Utrustningen kan tvättas i en för ändamålet skilt utrustad servicepunkt som ligger nära tvättplatsen. Tvätt av utrustning någon annanstans är förbjudet.

SNYGGHET OCH AVFALL
Jukola är ett snyggt evenemang. Omgivningen skall inte nedskräpas, och varje tävlare och åskådare sorterar sitt avfall. Varje Iag delas en större soppåse samt en soppåse för bioavfall. I anslutning till restauranger finns det soptunnor för bioavfall, kartong och energiavfall. Till bioavfall hör matrester och servetter, till kartong hör papperstallrikar och –muggar, vätskeflaskor av kartong och andra kartongprodukter. Till energiavfall hör t.ex. askar och omslag av plast.
I tävlingscentrum samlas skräp i insamlingsbehållare enligt anvisningarna.
Energigelpåsar eller annat skräp får inte kastas i terrängen utan de ska föras i soptunnor vid drickspunkter eller tävlingscentrum.

MILJÖFRÅGOR
Ett centralt värde för Kuopio-Jukola är respekt för miljön och skogsnaturen. Med god planering och samarbete med markägare, miljömyndigheter och jaktföreningar kan det försäkras att evenemanget inte stör områdets natur och djur. Vi alla som deltar i evenemanget såväl tävlare, åskådare som funktionärer bär tillsammans ansvar för att miljön respekteras.

FÖRBJUDNA AKTIVITETER

På TC-området får det absolut inte användas andra radiotelefoner på VHF-frekvenser än de som arrangörarna har i bruk.
På TC-området gäller absolut rökningsförbud fastställt av myndigheterna på grund av lag (Tobakslagen 5. punkt 12 §). Att förtära egna alkoholdrycker på TC-området är också förbjudet. Att bära bort alkoholdrycker från utskänkningsområdet är förbjudet.

Att göra upp eld är absolut förbjudet på TC- och förläggningsområden både inne i tälten och utanför dem, på parkeringsplatser samt på annanstans än på skilt anvisade eldplatser. Användning av eld övervakas.

Förläggning på området för vindskydd är förbjudet.

VISSTE DU ATT…

Man kan annonsera andra orienteringsevenemang på en anslagstavla vid info. Ifall man vill annonsera eller sälja något på tävlingsområdet (inkl. förläggningsområden, parkeringsområden samt tävlingscentrum) ta kontakt med arrangörerna. Annonsering, mångleri, försäljning och motsvarande är förbjudet utan arrangörernas skriftliga tillstånd.

Det finns en plats för föreningsvimpel i TC.

Enligt grenreglerna för orienteering har en orientare plikt att hjälpa en insjuknad eller skadad tävlande eller en tävlande som annars behöver hjälp. En orienterare har också, ifall tävlingsledare så begär, plikt att hjälpa till med att söka en försvunnen tävlande.

Taustayhteisöt

Pääyhteistyökumppani

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät Venlojen-viesti

Osuusisännät Jukolan-viesti