Tävlingsinbjudan

Denna sida som pdf-fil

Till den internationella 66:e Jukola-kavlen och 37:e Venla-kavlen, Kuopio-Jukola 14. – 15.6.2014

66:e Jukolakavlen

Budkavle med sju sträckor öppen för orienteringsklubbar och andra sammanslutningar. I budkavlen tävlar man om vandringspriset  ”Klockarens lära”, som donerats av Helsingin Sanomat.

Preliminära sträcklängder  Ljushet Beräknad löptid
1. 10,0 km skymning/natt 70 min
2. 11,5 km natt 83 min
3. 10,0 km natt/gryning 71 min
4. 7,7 km gryning/dag 48 min
5. 7,7 km dag 46 min
6. 10,6 km dag 70 min
7. 14,2 km dag 89 min
Total 71,7 km 7 h 57 min

I sträcklängderna ingår circa 1000 m snitsel. Gaffling på alla sträckor. Solen går ner 14.6. kl. 23:14 och upp 15.6 kl. 3:05 . Tävlande födda 1998-1999 rekommenderas sträckorna 4 – 5. Tävlingen startar 14.6 kl. 23:00 med masstart. Eventuella ändringar och senaste nytt informeras på Kuopio-Jukola hemsida, www.jukola.com/2014.

37:e Venlakavlen

Budkavle med fyra sträckor för damlag från orienteringsklubbar och andra sammanslutningar. I budkavlen tävlar man om vandringspriset “Venlas tallrik” som donerats av Helsingin Sanomat.

Preliminära sträcklängder Beräknad löptid
1. 5,2 km 35 min
2. 5,1 km 34 min
3. 6,8 km 50 min
4. 7,7 km 53 min
Total 24,8 km 2 h 52 min

I sträcklängderna ingår cirka 1000 m snitsel. Gaffling på alla sträckor. Tävlande födda 1998-1999 rekommenderas sträckorna 1-2. Tävlingen startar 14.6 kl. 14:00 med masstart. Eventuella ändringar och senaste nytt informeras på Kuopio-Jukola hemsida, www.jukola.com/2014.

Gemensam information för båda budkavlarna

I budkavlarna gäller Finlands Orienteringsförbunds regler samt arrangörernas direktiv. Finlands Orienteringsförbunds regler finns på förbundets hemsida www.suunnistusliitto.fi. Det är förbjudet att använda spikskor. Dubbskor är tillåtna. För lagen i täten har arrangörerna reserverat utrustning för GPS- tracking under tävlingen. Lag som inte accepterar bära utrustning för GPS-tracking utesluts ur tävlingen.

Närmare information ges i tävlingsdirektiven som publiceras i maj 2014 på Kuopio-Jukolas hemsida.

Närmare uppgifter om det förbjudna området finns på Kuopio-Jukolas hemsida.

Kartan och stämplingssystem

Skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, 6-färgad, ritad enligt IOF:s normer, trycks i mars 2014. Kartan är i plastficka. Kartan är ritad av Jussi Silvennoinen (2010 – 2013). Stämplingssystemet är elektroniskt (Emit).

Anmälning

Lagen ska anmäla sig på Kuopio-Jukola 2014:s hemsida www.jukola.com/2014/se. I november skickar arrangörerna per e-post behövliga lösenord till de orienteringsklubbar och sammanslutningar som deltog i Jämsä-Jukola 2013. De som inte har lösenord från tidigare år får lösenord då de registrerat sig i anmälningssystemet.

Anmälan ska göras antingen senast 30.1.2014 kl. 16:00 (billigare anmälningsavgift) eller senast 8.5.2014 kl. 16:00. Efteranmälning är möjlig fram till 5.6.2014 kl. 16:00 (förhöjd avgift). Anmälningen godkänns då angiven avgift har betalts inom utsatt tid.

Deltagarna behöver inte ha Finlands Orienteringsförbunds tävlingslicens. Åldersgränserna för ungdomar ska efterföljas och de som de facto löper ska vara de som anmälts. Ansvaret för detta ligger på den som anmäler. I Jukola-kavlen får både damer och herrar delta. Den som deltagit i Venla-kavlen får delta i Jukola-kavlen, men endast i ett sådant lag som inte representerar en orienteringsklubb. I lag som inte representerar en orienteringsklubb får maximalt två 17 – 39-åriga löpare med en ranking av första klass på Finlands rankinglista (slutranking 2013) delta.

De yngsta tillåtna tävlanden ska vara födda 1999.

Enbart orienteringsklubbar kan tävla om seger, pris och poäng.

Ett lag bör ha minst tre Emit-brickor. Samma bricka kan inte användas av olika lag i samma kavle. Samma Emit-bricka kan dock användas i både Jukola- och Venla-kavlen. Arrangörerna hyr ut Emit-brickor mot en avgift på 10 €/st. Behovet av hyrda Emit-brickor måste ovillkorligen uppges vid anmälningen. Numren på Emit-brickorna uppges inte i förväg utan de registreras i resultatservicen då löparen kommer in på start- eller växlingsområdet.

Anmälningsavgift

Deltagaravgiften registreras enligt betalningsdagen (dvs. den dag då avgiften debiterats från anmälarens konto). Obs! Om avgiften inte betalas inom utsatt tid höjs avgiften beroende på betalningsdagen till ett belopp som framgår av sammanställningen nedan. Ett lag får delta i starten förutsatt att hela avgiften erlagts.

Deltagaravgifter och andra avgifter som betalas i förväg framgår av sammanställningen nedan. Vid betalning uppges den referens som anmälningssystemet ger.

DELTAGARAVGIFTER 30.1.2014
senast
8.5.2014
senast
5.6.2014
senast
Venlat / lag 135 € 165 € 270 €
Jukola / lag 235 € 285 € 475 €
FÖRLÄGGNING OCH LOGI
Tältplats 10×10 m 15 € 15 €
Tältplats 5×5 m 5 € 5 €
Tältplats av arrangörerna (€/tält) 230 € 230 €
Logi i skolan 30 € 30 €
Vindskydd 30 € 30 €
PARKERINGSAVGIFTER
Husbil 35 € vid ankomst
Bus 40 € i samband med reservering
Person bil 15 € vid avgång

Kontouppgifter: Kuopio-Jukola 2014, IBAN FI735508 01200 36062, BIC OKOYFIHH. Vid betalning uppges den referens som anmälningssystemet ger.

Bank adress: Vehmersalmen Osuuspankki, Vehmersalmentie 34, FI-71310 Vehmersalmi

Lagsammansättning

Lagsammansättningen ska anmälas på nätet i samband med anmälan eller senare, då lösenordet ska användas. Lagsammansättningen kan anamälas i förväg som icke offentlig, då den blir offentlig fredagen 13.6.2014 klo 18:00.

Lagsammansättningarna för båda kavlarna ska anmälas på nätet senast fredagen 13.6.2014 klo 18:00. Närmare upplysningar om tävlingsregler publiceras i maj 2014 på Kuopio-Jukolas hemsida.

Nummerlapparna (obs! innehåller inte säkerhetsnålar) och annat tävlingsmaterial delas ut först när lagsammansättningen har anmälts och deltagaravgiften betalats.

Logi

Logi i tävlingscentrum ska bokas och betalas i förväg, senast 8.5.2014. Logi bekräftas efter betalningen.  Avgifterna framgår i ovanstående sammanställning

Logi i tävlingscentrum sker i första hand i lagens egna tält. Tältplatserna ligger i huvudsak på åkern och deras storlek är 10×10 m och 5×5 m.

Arrangören har dessutom 350 färdigt resta, icke uppvärmda, större tält (för 16 personer) för lagen.  200 tält är reserverade för utländska lag och 150 för inhemska lag. Avståndet från tälten till infopålen är cirka 500 m. Tälten (ej enskilda platser i tälten) reserveras och betalas i samband med anmälan, senast 8.5.2014.

Dessutom finns begränsad möjlighet till logi med sovplats på hårt underlag i en närbelägen skola i Vehmersalmi cirka 3 km från TC.

Mera information om boknig av tältplatser och andra logimöjligheter kommer att publiceras på Kuopio-Jukolas hemsida.

Parkering för husbilar och husvagnar ligger cirka 1000 m från infopålen. Platser är begränsade och kommer att delas i reservationsordning. Platser bör reserveras i förväg, senast 8.5.2014 via e-post info.2014@jukola.com. Avgiften betalas vid ankomst.

Klubbarnas vindskydd

Föreningarna kan reservera plats för vindskydd I närheten av mål-/växlinsområdet. De lag som placerat sig bäst i Jämsä-Jukola får en plats i första raden. De klubbar som anmäler minst 8 lag (Jukola +Venla) kan reservera två platser. Bokning och betalning kommer att göras senast 8.5.2014. Platsen kommer att bekräftas efter mottagandet av din betalning

Tävlingscentrum

Tävlingscentrum (TC) ligger i Vehmersalmi i Kuopio. TC öppnas fredagen 13.6.2014 kl. 10:00. I TC finns  bl.a.restaurang, första hjälp och info samt områden för  försäljning och förevisning.  Det finns inte möjlighet till logi i TC innan den öppnas.

Ankomst och vägvisning

En detaljerad anvisning om ankommande och vägvisning ges i maj 2014 på Kuopio-Jukolas hemsida, i direktiv ”Så här går det till i Kuopio-Jukola”. Arrangörernas vägvisningar måste följas.

Parkering och parkeringsavgifter

Alla bilar parkeras enligt arrangörernas anvisningar på parkeringsområden. Person-  och husbilar parkeras på åkerområdet i en snar närhet av TC (mindre än 1000m till TC). Avståndet från TC till busshållplatserna är cirka 200m . Bussarna parkeras i byn/tätorten Vermersalmi.

Parkeringsavgift  för personbilar är 15 € och för husbilar 35 € (betalas vid ankomst). Avgiften för personbilar uppbärs i Jukola-butiken eller vid avfärd. Obs! Bilar, som betalat p-avgiften före utfart behöver inte köa. Husbilar och –vagnar ska boka plats senast 8.5.2014 på info.2014@jukola.com

För klubbarnas bussar, som lämnas in på parkeringsområdet, ska bokas plats

Aktiviteter för barn

För barn finns ”miniknat”, som innehåller olika aktiviteter och en äventyrsbana.

Omklädning och tvätt

Omklädning sker i klubbtälten. I TC finns varmvattenduschar och en avgiftsbelagd bastu (3 €).

Träning

Det finns möjlighet att träna på Kuopio-Jukolas träningskartor. Mer information om träningskartorna finns på Kuopio-Jukolas hemsida. Under tävlingsveckoslutet finns det möjlighet att träna i närheten av TC.  Kartor säljs i infon från fredagen 13.6. klo 10:00.

Funktionärer
Tävlingsledare Jouko Kaihua jouko.kaihua@jukola.com tel. +358 45 355 8778
Generalsekreterare Sari Jetsonen sari.jetsonen@jukola.com tel. +358 50 603 90
Mediachef Markku Riihinen markku.riihinen@jukola.com tel. +358 40 537 6601
Teknisk ledare Heikki Peltola (SSL) heikki.peltola@jukola.com tel. +358 50 511 3957
Ansvarig banläggare Juhani Jetsonen juhani.jetsonen@jukola.com tel. +358 40 072 3404
Bankontrollant Kai Hirvonen (Navi), Jukola
Bankontrollant Teijo Laasanen (Navi), Venlat

Kuopio-Jukola 2014            info.2014@jukola.com, www.jukola.com/2014

Välkomna till den 66:e Jukola- och den 37:e Venla-kavlen!

Taustayhteisöt

Pääyhteistyökumppani

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Yhteistyössä

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät

Osuusisännät Venlojen-viesti

Osuusisännät Jukolan-viesti